Established 1999

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ STUDENCKA

7 października 2013

Umiejętność tworzenia pracy sobie - 7.10

Początek października tradycyjnie kojarzy się z rozpoczęciem roku akademickiego. Wielu młodych ludzi z maturą w kieszeni rzuca się w wir studiów, rozstaje z dotychczasowym środowiskiem i rozpoczyna przyspieszony kurs samodzielności. Zmianom tym towarzyszy pragnienie, a często wręcz konieczność pozyskania pieniędzy na zaspokojenie różnych potrzeb. Nieliczni, posiadający majętnych rodziców, mogą pozwolić sobie na dzielenie czasu tylko między naukę i rozrywkę. Ambitniejsi nie chcą, aby rodzice finansowali ich studenckie życie. Dlatego część studentów bierze sprawy w swoje ręce – pisze dr Krzysztof Krajewski.

Żacy od zawsze poszukiwali dodatkowego dochodu, przez lata zmieniało się jedynie źródło jego pozyskania. W latach siedemdziesiątych były to studenckie spółdzielnie, często o wdzięcznych nazwach Plastuś, Bratniak, gdzie można było zarobić „parę groszy”. Przyszli ekonomiści, humaniści, inżynierowie pracowali w pocie czoła przy rozładunku węgla, transporcie towarów, sprzątaniu obiektów. Odważniejsi studenci bujali w obłokach, specjalizując się w pracy na wysokościach, przy myciu okien w halach fabrycznych.


 


Studenci z rozrzewnieniem wspominają ostatnią dekadę ubiegłego wieku, charakteryzującą się dużym zapotrzebowaniem rynku pracy na kandydatów z wyższym wykształceniem. Jeszcze kilka lat temu ukończenie studiów wyższych było gwarancją znalezienia dobrze płatnej pracy i to w wyuczonym zawodzie oraz szybkiej ścieżki kariery. Obecna sytuacja gospodarcza stawia przed studentami coraz większe wymagania na rynku pracy i sprawia, iż coraz trudniej jest znaleźć satysfakcjonującą pracę. Stąd też studenci decydują się na zatrudnienie w charakterze kasjerów, ankieterów, kelnerów, ochroniarzy, korepetytorów, hostess, promotorów towarów.


 


Pozytywnym zjawiskiem związanym z byciem studentem jest budzenie w sobie ducha przedsiębiorczości i co raz większej gotowości do pracy na własny rachunek. Studenci bez względu na kierunek studiów powinni posiadać umiejętność tworzenia miejsca pracy sobie i innym osobom. Stąd też koniecznym się staje praktyczne nauczanie przedsiębiorczości studentów.


 


Część uczelni otworzyła swoje podwoje dla wykładowców, rekrutujących się z praktyków życia gospodarczego. Osoby z bogatym doświadczeniem udzielają cennych rad studentom zamierzającym założenie własnej firmy. Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oferują firmy doradcze i szkoleniowe, proponując kursy Jak założyć własną firmę?, ale także Jak rozwijać firmę?. Dzięki wsparciu szkoleń z funduszy unijnych wzrasta poziom wiedzy w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.


 


Z pomocą młodym osobom przychodzą też uczelniane inkubatory przedsiębiorczości. To one zapewniają lokal, obsługę księgową, prawną; pomagają w ubieganiu się o dotacje unijne na dofinansowania projektów. Liczy się przede wszystkim dobry pomysł na biznes i kreatywność początkujących przedsiębiorców.


 


Sukcesy firm stworzonych w pokoju akademickim lub garażu, a następnie przekształconych po latach w rynkowych graczy, zachęcają entuzjastów własnego biznesu do wdrażania swoich pomysłów w życie. W tym okresie kariery można pozwolić sobie na większe ryzyko, nawet stawiając wszystko na przysłowiową jedną kartę.


 


Zwiększająca się w ostatnich latach liczba studentów i absolwentów szkół wyższych prowadzących własną działalność gospodarczą świadczy o zmieniającej się tendencji na rynku pracy. Studenci odważniej patrzą w przyszłość i coraz częściej wolą założyć własną firmę niż pracować najemnie. Chociaż osiągnięcie sukcesu – pracując na własny rachunek – jest trudnym wyzwaniem, nie odstrasza to jednak przedsiębiorczych studentów.


 


Ogólna refleksja, iż warto założyć własny biznes już na studiach wymaga indywidualnych dociekań w konkretnym przypadku. Kwestią otwartą pozostaje również udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie Jak połączyć studia i własny biznes?, aby odnieść sukces w obu dziedzinach. 


 


DR KRZYSZTOF KRAJEWSKI


Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności


www.ipis.pl


 


Przedsiębiorczość studencka, mianem tym określa się kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów oraz zaangażowanie studentów w tworzenie i prowadzenie własnych firm lub firm z ich udziałem większościowym.


 


 

W wydaniu nr 143, październik 2013 również

 1. ZAMIARY NA SIŁY

  Mit emerytury obywatelskiej - 25.10
 2. KRYZYS GOSPODARCZY 2007-2008

  Przyczyny i następstwa - 24.10
 3. KULTURA DROGOCENNA

  Muzeum więcej warte niż Warszawa - 18.10
 4. ZARABIANIE Z PASJĄ

  Inwestycja w autografy - 16.10
 5. WIEK WPŁYWA NA JAKOŚĆ

  Coraz mniej starej whisky - 16.10
 6. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ STUDENCKA

  Umiejętność tworzenia pracy sobie - 7.10
 7. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Piłsudski w oczach Moskwy - 21.10
 8. DEMOGRAFIA A EMERYTURY

  Droga ku przepaści - 7.10
 9. UMYSŁY ŚCISŁE GÓRĄ

  Rośnie popyt na inżynierów - 7.10
 10. BIELUCH PROMUJE CHEŁM

  Sąsiad na widelcu - 7.10
 11. REFERENDUM ODWOŁAWCZE

  Czas na nowe zasady - 4.10
 12. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Stare, nowe państwo - 21.10
 13. MIT WIECZNIE ŻYWY

  Jak zarobić na Marilyn? - 2.10
 14. DLA DEGUSTATORÓW

  Whisky odporna na kryzys - 2.10
 15. W IMR ADVERTISING BY PR

  Jesienny szyk - 2.10
 16. LEKTURY DECYDENTA

  Uciekając przed głodem - 16.10
 17. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Czwartek, 31.10 – Jak dzieci
 18. SZTUKA MANIPULACJI

  Wykręt proceduralny - 1.10
 19. I CO TERAZ?

  Jeszcze jeden rok - 21.10