Established 1999

Online edition nr 206, styczeń 2019, ISSN 2300-6692

9 stycznia 2019
Nowe, polskie, prawo międzynarodowe

Ciężar gatunkowy wypowiedzi publicznej szefa dyplomacji jest ogromny i z reguły każda wypowiedź jest uznawana za stanowisko oficjalne państwa. Nie ma „osobistych” wypowiedzi ministra spraw zagranicznych. Jak on ma coś „palnąć” niech lepiej zamilczy – pisze Jacek Potocki. więcej...

2 stycznia 2019
Honor jako wartość bezcenna

Pryncypialne, rygorystyczne rozumienie honoru zakłada względną bezinteresowność postępowania zgodnego z „nakazem honoru”. Ten nakaz honoru jest nie mniej stanowczy i bezwarunkowy niż „głos sumienia”. Uznaje się tu, że honor jest czymś ważniejszym niż jakakolwiek strata (na nią „stać nas” w sensie moralnym, w sensie gotowości „mimo wszystko”) i niż jakakolwiek korzyść. Bo wprawdzie zdarza się, choć rzadko, że jakiś czyn podyktowany honorem jednak przynosi nam korzyść, ale częściej jest tak, że honor wymaga rezygnacji z korzyści, która brzydko by pachniała – pisze prof. dr hab. Mirosław Karwat. więcej...

2 stycznia 2019
Taka zmiana

PiS na swej konwencji w podwarszawskich Szeligach w dniu 15 grudnia 2018 roku ogłosił: „Polska bijącym sercem Europy”. Teraz funkcjonariusze, posłowie i senatorowie partii władzy oraz jej ludowy elektorat będą już „kochać” Unię Europejską. „Ta miłość wypływa z głębi serca i duszy jej rządu”. Tak to nagle PiS zmienia retorykę oraz narrację wobec Europy i UE, którą dotychczas nie zważając na rację stanu słowem i czynem Polakom obrzydzał. W ten infantylny sposób przymila się do wyborców – pisze Andrzej Zientara. więcej...