Established 1999

Online edition nr 181, grudzień 2016, ISSN 2300-6692

8 grudnia 2016
Coraz więcej w zawodach technicznych

Kobiety stanowią coraz silniejszą reprezentację w wielu branżach produkcyjnych, nawet w tych stereotypowo męskich. Z danych Eurostatu wynika, że w branży komputerowej już co drugi pracownik jest płci żeńskiej. W motoryzacji i produkcji chemicznej ten odsetek wynosi odpowiednio 35 proc. i 36 proc. Według ekspertów CRS Polska, gdzie połowa załogi to kobiety, dane te stanowią potwierdzenie coraz bardziej równomiernego rozkładu płci na rynku pracy. Inaczej jest tylko w branży metalowej, gdzie tylko 16 proc. pracowników to kobiety oraz produkcji napojów, gdzie ten odsetek wynosi 26 proc. więcej...

6 grudnia 2016
Unia Europejska w roku 2016

Ocena tegorocznej działalności Unii Europejskiej zawiera sporo elementów negatywnych: Brexit, kryzys migracyjny, wzrost tendencji nacjonalistycznych w państwach członkowskich, brak stabilności w naszym najbliższym sąsiedztwie, ale i nieco pozytywnych: powoli realizuje się plan inwestycyjny Junkera, doszło do porozumienia klimatycznego w Paryżu, Unia podejmuje wysiłki na rzecz budowy wspólnego rynku cyfrowego, walczy nieustannie z oszustwami podatkowymi, zawarła z Kanadą porozumienie CETA oraz porozumienie (choć jedynie dżentelmeńskie) z Turcją na temat uchodźców, no i wzmocniono agencję FRONTEX (z siedzibą w Warszawie) czyli teoretycznie wzmocniono granice zewnętrzne UE – pisze Jacek Potocki. więcej...

1 grudnia 2016
Enfante terrible

Są różne sposoby na zwrócenie na siebie uwagi i zaistnienie w obiegu publicznym. Pierwszy - dla naiwnych pracusiów lub pasjonatów i maniaków z jakimś talentem. To wybijanie się i przebijanie za sprawą jakichś cenionych społecznie, rzeczywistych i konstruktywnych osiągnięć. Z szansą na docenienie wysiłków i osiągnięć niewiele większą niż wygrana w loterii, jeśli ktoś naprawdę uwierzy, iż sama w sobie jego świetność (bez fałszywej skromności i autokokieterii) wystarczy, by został zauważony, zrozumiany i oceniony według wartości jego dzieł – pisze profesor Mirosław Karwat. więcej...