Established 1999

HISTORIA DECYDENTA

7 sierpnia 2020
Życiorys bohatera

Jest to książka o kolejnym bohaterze, zamordowanym przez stalinowska bezpiekę.

29 lipca 2020
Niepełnoletnia, zamordowana

Jest to książka, zawierająca kilkadziesiąt esejów, poświęconych Danucie Siedzikównie, ps. „Inka”.

20 lipca 2020
Przed rozbiorami

Autor opisuje rodzinę, z której wywodzi się bohater Polaki i USA, Kazimierz Pułaski.

16 lipca 2020
Wojna polsko-bolszewicka

Jest to książka o wojnie polsko-bolszewickiej z roku 1920.

10 lipca 2020
Hitler po latach

Autor książki osobiście uważa, że Adolf Hitler nie popełnił samobójstwa w dniu 30 kwietnia 1945 roku w berlińskim bunkrze. Popełnić je miał jego sobowtór.

6 lipca 2020
Zamordowany

Generał „Nil” to ofiara zbrodni sądowej, której sprawcami w 1953 roku byli emisariusze Józefa Stalina w formalnie wolnej Polsce.

18 czerwca 2020
Radziecki kraj-raj

Nie jest to pamiętnik, jak zastrzega na początku książki jej autor, ale „opis tego, co przechowują komórki pamięci”.

1 czerwca 2020
Ukraińcy na Lubelszczyźnie

Jest to książka o zmaganiach Polaków z ukraińskim nacjonalizmem na Podlasiu i Chełmszczyźnie.

28 maja 2020
Arystokracja popierała Hitlera

W książce przedstawiona została fascynacja brytyjskiej arystokracji Adolfem Hitlerem; autor podaje wiele nazwisk arystokratów, którzy poparli na Wyspach program nazistowskiej partii w obawie przed komunizmem.

26 maja 2020
Polska za Gomułki

Tytuł książki to słowa Władysława Gomułki, który uważał, że ci, co „pragnęli reform w partii to marzyciele, poruszający się między złudzeniem a rzeczywistością”.

21 maja 2020
Niemcy wobec Polski

Książka, zasadniczo dzieli się na dwie części: 1. to historyczny bagaż win Niemiec wobec Polski, a 2. to perspektywy sąsiedztwa.

18 maja 2020
Żołnierz wyklęty

Jest to książka o żołnierzu wyklętym, majorze Zygmuncie Szendzielarzu, ps. „Łupaszka”.

14 kwietnia 2020
Do wolnej Ojczyzny przyszli ze Wschodu

Historia pamięta, że wolność Polski przyszła z Austro-Węgier, wraz z Józefem Piłsudskim. Ta książka zwraca uwagę czytelników na to, że nie tylko.

1 kwietnia 2020
Każdy motyw inny

Jest to kontynuacja książki, wydanej w 2018 roku. Dotyczy ona siedmiu ucieczek, dokonanych w różnych warunkach przez Polaków.

24 marca 2020
Druga Osoba w II RP

Już we wstępie autorzy podają, że marszałek jest najbardziej znienawidzonym Polakiem na świecie, wyjaśniając, dlaczego Rydza nienawidzą zarówno Rosjanie jak i Polacy ze wszystkich obozów politycznych; głównie uważa się go za odpowiedzialnego za klęskę w wojnie obronnej 1939 roku.

20 marca 2020
Amerykańska komunistka

Bella V.Dodd jest Włoszką, która wyemigrowała z rodziną do USA, gdzie działała w Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych.

6 stycznia 2020
Tego już nie ma

Dworki szlacheckie to ośrodki patriotyzmu i jednostki gospodarcze. Ta książka obejmuje sytuację dworków na Kresach, których już dzisiaj nie ma.

13 listopada 2019
Dziecko w getcie

8-letni Aronek najpierw mieszkał z rodziną w miejscowości Poniewież, przy granicy polsko-litewskiej. Potem wszyscy przenieśli się do Warszawy, gdzie ojciec dostał pracę w fabryce włókienniczej.

5 listopada 2019
Tajne służby i agenci w sercu Polski

Książka zawiera 10 esejów, poświęconych polskiemu wywiadowi lub działalności w Polsce wywiadów państw obcych, począwszy od czasów przedrozbiorowych do współczesności.

28 października 2019
Władca

Jest to książka autorstwa wybitnego polskiego znawcy czasów starożytnych. Obejmuje ona losy nie tylko cesarza Nerona, ale i jego poprzedników: Kaliguli i Klaudiusza.

23 października 2019
Polacy a Żydzi

Jest to smutna książka. O wrogości Żydów do Polski i Polaków, do tej Polski, w której starozakonni, po wydaleniu z Europy Zachodniej, żyli przez stulecia dostatnio i bezpiecznie.

12 września 2019
Dyskretny urok angielskiej arystokracji

Autorką książki jest druga żona ósmego earla Carnarvon, Fiona, była projektantka mody.