Established 1999

ARABSKIE OPOWIEŚCI

01/05/2024
Pochwycić czas

Czas to kategoria obecna w życiu świadomej istoty ludzkiej od samego początku jej istnienia. Doświadczamy czasu w trwaniu, przemijaniu, kolejności i powtarzalności zjawisk i wydarzeń. Wszystkie nasze świadome działania zachodzą w czasie. Nic więc dziwnego, że zrodziła się potrzeba odmierzania upływającego czasu. Jak sobie z nią poradziliśmy? – pisze Grażyna Jammoul.

01/04/2024
Szyć mocnym ściegiem

Na długiej liście problemów, z jakimi przychodzi nam dziś się mierzyć – obok zmian klimatycznych, zanieczyszczenia środowiska, wymierania gatunków, starzenia się społeczeństw europejskich – jest także migracja. Zjawisko to nie jest niczym nowym w historii ludzkości, wręcz przeciwnie, towarzyszy jej od samego początku - pisze Grażyna Jammoul.

01/03/2024
Płynne złoto

Aby je pozyskać, nie trzeba badań geologicznych, odwiertów, drążenia kopalń. Nie dewastuje środowiska, nie pozostawia toksycznych odpadów, nie rujnuje zdrowia pracujących przy jego wytwarzaniu. Ma niewielkie wymagania i w zasadzie jest dostępne wszystkim, nie tylko bogaczom. Mowa o oliwie pozyskiwanej z oliwek i nazwanej płynnym złotem przez Homera - pisze Grażyna Jammoul.

01/02/2024
Abrakadabra, niebieski koralik i czarny kot

Magia od zawsze towarzyszyła rodzajowi ludzkiemu. Człowiek pierwotny był zupełnie bezbronny w konfrontacji z otaczającym go światem. Zewsząd czyhały nań drapieżniki, zagrażały mu potężne żywioły, przerażały zjawiska naturalne - pisze Grażyna Jammoul.

02/01/2024
Jak i co świętują Syryjczycy

Grudzień i przełom roku to bardzo świąteczny czas. Mamy Barbórkę, Mikołajki, Boże Narodzenie, Sylwestra, Trzech Króli. Jak dobrze poszukamy w kalendarzu, to może jeszcze coś znajdziemy. Ale skąd się wzięło i czemu służy świętowanie? - pisze Grażyna Jammoul.

01/12/2023
Esy floresy kultury

Świat arabski nie jest monolitem. Poszczególne kraje różnią się między sobą w wielu obszarach: używanym na co dzień dialekcie, pochodzeniu etnicznym mieszkańców, wyznawanej religii - pisze Grażyna Jammoul.

01/11/2023
W obronie mężczyzny

W naszym społecznym odbiorze Araba i Arabkę nadal postrzegamy stereotypowo, mimo że więcej podróżujemy do krajów arabskich i mamy w Polsce arabską diasporę – pisze Grażyna Jammoul.

02/10/2023
Kupić, sprzedać, zarobić...

Handel narodził się na określonym etapie rozwoju ludzkości. Gdy homo sapiens prowadził koczowniczy tryb życia, żywił się tym, co zebrał lub upolował, handel nie istniał, bo nie było czym handlować – pisze Grażyna Jammoul.

05/09/2023
Angielski kaganek oświaty

The Sherwood School, to typowa, lokalna szkoła publiczna w Mitcham, na krańcach południowo-zachodniego Londynu. W budynku mieści się przedszkole, zerówka i szkoła podstawowa, co jest dość typową praktyką. Dzieci pozostają w tym samym miejscu od trzeciego do jedenastego roku życia - pisze Grażyna Jammoul.

01/08/2023
Arabką być...

Temat jest szeroki i nośny jak rzeka, obraz bardzo zróżnicowany, więc od razu trzeba go ująć w ramy. Najpierw ramy terytorialne. Pozostając w metaforyce rzeki, będę się trzymać brzegów rzek syryjskich – pisze Grażyna Jammoul.

03/07/2023
O czym mówią mury

„Bóg napisał pieśń ziemi na wiele głosów” – autor nieznany. Czy potrafimy śpiewać naszym głosem czysto, nie fałszując i nie zagłuszając innych chórzystów? – zastanawia się Grażyna Jammoul.

20/06/2023
Szatański napój

Historia kawy zaczyna się między 700 a 800 rokiem w Afryce, w południowo-zachodniej Etiopii, gdzieś w regionie Kaffa. Początek, jak zwykle, owiany jest legendami – pisze Grażyna Jammoul.

15/05/2023
Garbaty okręt pustyni

Według starej arabskiej legendy, gdy Bóg stworzył z gliny człowieka, pozostały mu dwie grudki. Z jednej ulepił wielbłąda, z drugiej palmę daktylową. Legenda legendą, ale bez tych dwóch darów Arabowie nie wyżyliby w pustynnym środowisku. Dziko żyjący wielbłąd został udomowiony prawdopodobnie około 5 tysięcy lat temu na pustynnych terenach Arabii południowej przez tamtejszych nomadów - pisze Grażyna Jammoul.

19/04/2023
Dar i błogosławieństwo

W Księdze Rodzaju napisano, że Pan, chcąc uniemożliwić ludziom dokończenie budowy wieży Babel, powiedział „Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego”. Tak też uczynił, a ludzie porzucili budowę i rozproszyli się po całym świecie – pisze Grażyna Jammoul.

23/03/2023
Raj utracony

Słowo dom oznaczające miejsce zamieszkania niesie ze sobą emocjonalnie pozytywne konotacje. Dom kojarzy się ze schronieniem przed chłodem i upałem, z bezpieczeństwem fizycznym i psychicznym, z odpoczynkiem – pisze Grażyna Jammoul.

01/03/2023
Na ile jest rozumny?

Homo sapiens – dosłownie człowiek rozumny. Wyewoluował z wczesnych człowiekowatych od 200 do 300 tysięcy lat temu. Jest jedynym gatunkiem występującym na całej kuli ziemskiej. Posiada duży, bardzo wydajny mózg. Cechuje go ciekawość, zdolność do naśladownictwa, umiejętność współpracy w grupie, myślenie abstrakcyjne - pisze Grażyna Jammoul.

01/02/2023
Moja przygoda z językiem arabskim

Zaczęła się w Polsce. Na początku była zwykła ciekawość, z czasem zrodziło się przekonanie, że skoro wychodzę za mąż za Araba i będę żyć w jego kraju, to powinnam poznać jego język – pisze Grażyna Jammoul.

03/01/2023
Język zwierząt pełny

Pojawiły się na Ziemi przed nami. Razem z roślinami tak dobrze o nią dbały, że stworzyły nam dogodne warunki do powstania i rozwoju. Od tysięcy lat nasze światy przenikają się, tworząc sieć subtelnych powiązań – pisze Grażyna Jammoul.

16/12/2022
Pożyczać każdy może

Język nie jest tworem stałym, ukształtowanym raz na zawsze. Jest organizmem żywym, który ciągle się zmienia i rozwija pod wpływem kontaktów społecznych, handlowych, uwarunkowań kulturowych. Nie istnieje „czysty” język narodowy – tak jak nie ma „czystej krwi” Polaka – pisze Grażyna Jammoul.

20/11/2022
Pochwała herezji

Używam tego terminu w szerszym znaczeniu – herezja jako odstępstwo od powszechnie przyjętych poglądów i norm – pisze Grażyna Jammoul.

01/11/2022
Solidarność w obliczu śmierci

Jaramana – miejscowość pod Damaszkiem, licząca ponad 114 tysięcy mieszkańców. W większości to Druzowie. Żyją, pracują, starzeją się i jak wszędzie na ziemi kiedyś odchodzą… Gdy z megafonu rozlegnie się głos „Przeniósł się do Miłosierdzia Najwyższego…” –  wszyscy zamieniają się w słuch. Za chwilę dowiedzą się, kto z ich wspólnoty zakończył życie – pisze Grażyna Jammoul.

03/10/2022
Gdzie się podziali dawni bogowie?

Mogłoby się wydawać, że nowe,  wielkie religie monoteistyczne, które narodziły się na Bliskim Wschodzie, skrupulatnie i skutecznie rozprawią się z dawnymi bogami, wierzeniami, mitami. Ale tak się nie stało! One nadal żyją… - pisze Grażyna Jammoul.

09/09/2022
Kamyk z mozaiki

Bliski Wschód w kontekście religii z reguły jawi się nam jako kolebka judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Ale ten region jest o wiele bardziej zróżnicowany, przypomina barwną mozaikę. Kamykiem w tej mozaice są Druzowie. Druzowie to grupa wyznaniowa, która wyłoniła się z ismailizmu, odgałęzienia szyickiego islamu. Szacuje się, że obecnie na świecie żyje około 1,3 mln Druzów - pisze Grażyna Jammoul.

23/08/2022
Róże damasceńskie

Niedaleko Damaszku, siedział diabeł na daszku, w kapeluszu czerwonym, kwiateczkami upstrzonym. Przeciętnemu Polakowi Damaszek najczęściej kojarzy się z tym wierszykiem Adama Mickiewicza – pisze Grażyna Jammoul.

18/08/2022
W Syrii nadal wojna

Trwa od 2011 roku i ciągle giną tam ludzie. I świat, który znają, i tysiącletnia kultura. Dziś uwaga Europy skoncentrowana jest na Ukrainie, ale Syria dalej o nią prosi. Jeszcze niedawno to był dom dla ponad 17 milionów Syryjczyków.  Prawie pięć milionów z nich uciekło przed bombami i terrorem – pisze Grażyna Jammoul.