Established 1999

LEKI BEZ RECEPTY

18 września 2014

Powrót na ścieżkę wzrostu - 18.09

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR pt. „Rynek produktów OTC w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2019”, w 2013 r. rynek produktów OTC osiągnął wartość 9,6 mld zł i zanotował najwyższą od 2010 r. dynamikę, odbijając się tym samym po niekorzystnym 2012 r. Pozytywny wpływ na dynamikę rynku w 2013 r. miały głównie trendy epidemiologiczne oraz stabilizacja rynku po zawirowaniach, jakie nastąpiły po wejściu w życie ustawy refundacyjnej.

Przyspieszenie dynamiki wzrostu w 2013 r.

Rynek produktów OTC rozwijał się w roku 2013 z 7,6% dynamiką. Rozwój rynku był napędzany m.in. przez rekordowo wysoką liczbę zanotowanych przypadków zachorowań na grypę w roku 2013 (3,2 mln zachorowań). Istotne dla rozwoju rynku OTC w 2013 r. były też: fakt ukierunkowania aptek na produkty OTC, związane również z trendem rozwoju marek własnych produktów OTC, wzrost nakładów na reklamę w segmencie produktów OTC oraz wprowadzanie na rynek nowych produktów. Nie słabnie również trend zmiany dostępności kategorii leku z Rx na OTC.


W ocenie PMR, za sprawą wysokiej bazy w 2013 r. (związanej właśnie m.in. z ponadprzeciętnym sezonem przeziębieniowym), rynek produktów OTC (leków i suplementów diety) wyraźnie zwolni w 2014 r.


Rynek pozaapteczny


Sprzedaż leków poza aptekami w dużej mierze zależy od istniejącej legislacji. Ostatnia lista leków (substancji) dopuszczonych do obrotu poza aptekami została opublikowana w październiku 2010 r. i ograniczyła listę takich produktów w porównaniu do stanu wcześniejszego. Głównym motorem sprzedaży pozaaptecznej leków OTC są leki przeciwbólowe i wprowadzenie do obrotu pozaaptecznego nowych produktów z tej kategorii, co mogłoby pozytywnie wpłynąć na wzrost sprzedaży leków poza aptekami.


Kluczowym czynnikiem warunkującym wysokie, bo 11% dynamiki w 2013 r. był rekordowy sezon grypowy (w przypadku objawów choroby część osób mogła zaopatrywać się w leki w najbliższym dostępnym punkcie sprzedaży, niekoniecznie w aptece). Generalnie, ożywienie segmentu pozaaptecznego w ostatnich dwóch latach wynika w opinii PMR z faktu, że Polacy decydują się częściej na zakupy leków OTC poza aptekami w związku z podwyżkami cen niektórych leków (aptekarze, hurtownie i producenci próbowali zrekompensować sobie w ten sposób niższe przychody z leków refundowanych), a także wzrostem popularności dyskontów.


Według szacunków PMR, chociaż w 2014 r. nastąpi wzrost wartości sprzedaży zarówno leków OTC, jak i suplementów diety w kanale pozaaptecznym, ta druga grupa produktów ma przed sobą znacznie lepsze perspektywy rozwoju. Sprzedaż suplementów diety poza aptekami nie jest ograniczana przez przepisy prawa farmaceutycznego, a coraz więcej sklepów ogólnodostępnych decyduje się poszerzać swoją ofertę o takie produkty.


Rynek apteczny


W roku 2013, rynek apteczny leków OTC i suplementów diety rozwijał się z 7% dynamiką, a zatem powrócił na ścieżkę wzrostu, po bardzo słabym roku 2012, kiedy to zanotował 1,5% spadek dynamiki. Wzrost w 2013 r. to efekt między innymi niskiej bazy z 2012 r. i rekordowego sezonu chorobowego w roku 2013 r. Według prognoz PMR, w roku 2014 dynamika rynku aptecznego wyhamuje, ale czynnikiem, który będzie napędzał sprzedaż produktów OTC, będzie znów wysoka zachorowalność na grypę i podobne infekcje.


Wyjaśnienie: rynek produktów OTC rozumiany jest jako sprzedaż apteczna i pozaapteczna leków i suplementów diety


Zapraszamy do kontaktu z autorką raportu:


Małgorzata Kuskowska
analityk rynku farmaceutycznego


tel.: +48 12 296 22 70


e-mail: malgorzata.kuskowska@pmrcorporate.com


O firmie PMR


PMR to firma badawczo-konsultingowa działająca w ponad 25 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1995 roku przy naszym wsparciu ponad 500 globalnych korporacji oraz wiele lokalnych firm zwiększyło swoje udziały rynkowe, z sukcesem weszło na nowe rynki oraz zoptymalizowało koszty działalności.


Specjalizujemy się w sektorach: budowlanym, handlu detalicznego, farmaceutycznym, ochrony zdrowia, IT i telekomunikacji, ale nasze doświadczenie obejmuje również wiele innych branż. Zatrudniamy 100 profesjonalistów płynnie posługujących się w sumie ponad 15 językami. Usługi badawcze i konsultingowe realizowane na indywidualne zamówienie uzupełniamy pakietem prawie 100 gotowych raportów rynkowych i serwisów informacyjnych rocznie.
W wydaniu nr 154, wrzesień 2014, ISSN 2300-6692 również

 1. IMR ADVERTISING BY PR

  Bieluch w jesiennych duetach - 30.09
 2. FILM O HENRYKU SŁAWIKU

  Życie na krawędzi - 28.09
 3. SZTUKA RATUJE BUDŻETY

  Dziedzictwo narodowe na gwałt sprzedam - 17.09
 4. OBRÓT PALIWAMI CIEKŁYMI

  Cios w wyłudzaczy podatku - 17.09
 5. LEKI BEZ RECEPTY

  Powrót na ścieżkę wzrostu - 18.09
 6. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Marszałek zwycięzca - 8.09
 7. TP NR 39

  Hołownia na misji w Polsce - 26.09
 8. 7 LAT NEW CONNECT

 9. WIATR OD MORZA

  Taka Polska - 2.09
 10. LEKTURY DECYDENTA

  Córka Genseka - 22.09
 11. LUDZIE - LUDZIOM

  Walka dobra ze złem, światła z ciemnością - 1.09
 12. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Poniedziałek, 29.09 – Płacić!
 13. DONALD TUSK SZEFEM EUROPEJCZYKÓW

  Czas i lobbing - 1.09
 14. W OPARACH WIZERUNKU

  Rozbiór "wizerunku" - 1.09
 15. I CO TERAZ?

  Mistrzostwo i reszta - 22.09
 16. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Polska amnezja - 15.09