Established 1999

7 LAT NEW CONNECT

2 września 2014

31 sierpnia minęło siedem lat od rozpoczęcia działalności rynku NewConnect. Ponad 10,37 mld zł wynosi kapitalizacja wszystkich spółek notowanych na NewConnect. W ciągu siedmiu lat 31 spółek przeniosło notowania z alternatywnego systemu obrotu na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych.

438 spółek (w tym 10 zagranicznych) o łącznej kapitalizacji wynoszącej 10,37 mld zł i ponad 3,6 mld zł pozyskanych z ofert pierwotnych i wtórnych (na koniec lipca 2014 r.) – to siedmioletni bilans funkcjonowania NewConnect, alternatywnego rynku akcji GPW.


Ze wszystkich notowanych na NewConnect spółek 10 to podmioty zagraniczne. Trzy firmy pochodzą z Czech, dwie z Cypru i po jednej z Bułgarii, Holandii, Szwajcarii, USA i Wielkiej Brytanii.


W ciągu siedmiu lat aż 31 spółek przeszło z NewConnect na Główny Rynek. Jutro notowania przeniesie 32 spółka – Termo-Rex specjalizujący się m.in. w obróbce cieplnej elementów stalowych.


Tylko w tym roku na rynku NewConnect zadebiutowało 17 emitentów.


Najwięcej na NewConnect jest reprezentantów branży handlowej (66 spółek i dodatkowo 8 specjalizujących się w e-handlu) oraz sektora usługi inne (62). Znaczący udział stanowią firmy działające w usługach finansowych (45) oraz informatyczne (42).


Patrząc na podział geograficzny spółek notowanych na NewConnect okazuje się, że dominują emitenci z województwa mazowieckiego (170). Silną reprezentację na NewConnect mają też spółki z województw dolnośląskiego (59) i śląskiego (57).


W ciągu siedmiu lat NewConnect stał się drugim rynkiem wśród europejskich rynków alternatywnych pod względem liczby notowanych spółek.Od połowy 2013 r. GPW przeprowadziła reformę rynku NewConnect, wprowadzając zmiany mające na celu podniesienie jakości i bezpieczeństwa rynku zarówno dla emitentów, jak i inwestorów. Zmiany wprowadzono w Regulaminie ASO w obszarze warunków wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu i zakresu dokumentu informacyjnego, a także zaostrzono obowiązki informacyjne spółek oraz wymogi wobec Autoryzowanych Doradców.


***********

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada  2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W wydaniu nr 154, wrzesień 2014, ISSN 2300-6692 również

 1. IMR ADVERTISING BY PR

  Bieluch w jesiennych duetach - 30.09
 2. FILM O HENRYKU SŁAWIKU

  Życie na krawędzi - 28.09
 3. SZTUKA RATUJE BUDŻETY

  Dziedzictwo narodowe na gwałt sprzedam - 17.09
 4. OBRÓT PALIWAMI CIEKŁYMI

  Cios w wyłudzaczy podatku - 17.09
 5. LEKI BEZ RECEPTY

  Powrót na ścieżkę wzrostu - 18.09
 6. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Marszałek zwycięzca - 8.09
 7. TP NR 39

  Hołownia na misji w Polsce - 26.09
 8. 7 LAT NEW CONNECT

 9. WIATR OD MORZA

  Taka Polska - 2.09
 10. LEKTURY DECYDENTA

  Córka Genseka - 22.09
 11. LUDZIE - LUDZIOM

  Walka dobra ze złem, światła z ciemnością - 1.09
 12. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Poniedziałek, 29.09 – Płacić!
 13. DONALD TUSK SZEFEM EUROPEJCZYKÓW

  Czas i lobbing - 1.09
 14. W OPARACH WIZERUNKU

  Rozbiór "wizerunku" - 1.09
 15. I CO TERAZ?

  Mistrzostwo i reszta - 22.09
 16. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Polska amnezja - 15.09