Established 1999

HISTORIA DECYDENTA

11 czerwiec 2021

Wielki władca

Jest to książka, a właściwie album, o narodzinach potęgi Rzeczypospolitej za panowania króla Kazimierza Wielkiego.

Autor rozpoczyna tę książkę od omówienia rządów króla Władysława Łokietka, ojca Kazimierza Wielkiego.

Łokietek miał bardzo trudną sytuację, z uwagi na konflikty w Małopolsce z biskupem Janem Muskatą, a także z powodu agresji brandenburskiej na Pomorze Gdańskie, co uniemożliwiało mu starania o koronę królewską. Utrudnieniem dla Łokietka był bunt Krakowa, pod przywództwem wójta Alberta. Autor zwraca też uwagę na ważny sojusz Łokietka z Królestwem Węgierskim oraz na sojusz z pogańskim wielkim księciem litewskim Giedyminem, który miał niebawem doprowadzić do pokojowej chrystianizacji Litwy.

Warto zwrócić uwagę na antypolską politykę króla Czech Jana Luksemburskiego. Słynna bitwa pod Płowcami z Krzyżakami, w zasadzie nierozstrzygnięta. Kazimierz Wielki, podobnie jak ojciec, rozpoczął panowanie w bardzo trudnej sytuacji, przede wszystkim z powodu złych stosunków z Krzyżakami i królem czeskim, Janem Luksemburskim, który nieustannie podnosił  roszczenia do tronu polskiego. W wyniku pertraktacji z Kazimierzem zrzekł się tych roszczeń w 1335 roku. Autor przypomina przebieg koronacji Kazimierza Wielkiego i jej znaczenie dla Polski.

Czytelnik odświeża też swoją wiedzę o warunki „wiecznego pokoju” z Krzyżakami z lipca 1343 roku. W książce czytamy o polityce śląskiej Kazimierza Wielkiego, w tym o działaniach Polski przeciwko podporządkowaniu biskupstwa wrocławskiego praskiej prowincji kościelnej, czytamy też o próbach odzyskania wpływów Polski na Rusi Halickiej i na Rusi Włodzimierskiej, o kolejnych najazdach Tatarów na ziemie polskie i o sporach z Litwą o Ruś. Sporo miejsca w książce poświęcono sprawie sukcesji andegaweńskiej w Polsce po śmierci ostatniego Piasta bez potomka męskiego.

Rozdział „Gospodarcze dziedzictwo króla Kazimierza” przypomina o tym, że król dbał o pomnożenie dochodów skarbu monarszego, o rozwój dóbr królewskich i miast, dbał  o osadnictwo, zwłaszcza na terenach słabo zaludnionych. Dzięki takiej polityce król miał środki na to, by „Polskę uczynić murowaną”.

W albumie jest wiele przepięknych zdjęć, mistrzowsko wykonanych przez artystę-fotografika, Adama Bujaka, przedstawiających obiekty z tamtych czasów, które nie tylko świadczyły o potędze i bogactwie Rzeczypospolitej wówczas, ale które przetrwały do dzisiaj.

Kolejny rozdział to „Prawne i organizacyjne dziedzictwo Kazimierza Wielkiego”. Kazimierz Wielki nie pozwalał na gnębienie ubogich, czyli chłopów. Stąd i nazwa króla „Król chłopów”. Na uwagę zasługują liczne projekty prawa, porządkujące prawo zwyczajowe, choć Kazimierz Wielki nie zdecydował się na ujednolicenie prawa polskiego w królestwie.

Kazimierz Wielki zmierzał do zwiększenia militarnej siły Polski, stąd rozdział „Militarne umocnienie Królestwa Polskiego za Kazimierza Wielkiego”. Zgodne z duchem czasu były „Królewskie fundacje kościołów i klasztorów”. I wreszcie „Królewska fundacja Uniwersytetu w Krakowie w 1364 roku”. Potem nadeszła śmierć wielkiego władcy.

Ta książka to dwugłos słowa i obrazu. Dzięki kompetentnemu słowu czytelnik może dowiedzieć się więcej o znakomitym władcy, niż na lekcjach historii, a dzięki mistrzowskim zdjęciom, może jego dorobek również zobaczyć.

                                                                                              Jacek Potocki

Krzysztof Ożóg (tekst), Adam Bujak (foto) „Narodziny potęgi. Dziedzictwo Kazimierza Wielkiego”. Wydawnictwo „Biały Kruk”, Kraków 2020, s. 255

W wydaniu nr 235, czerwiec 2021, ISSN 2300-6692 również

 1. RELIGIA DECYDENTA

  Konstruktywny dialog
 2. LEKTURY DECYDENTA

  Daleka choć bliska wojna domowa
 3. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Trójkąt USA-Rosja-Chiny
 4. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Geniusz
 5. HISTORIA DECYDENTA

  Makabryczne zbrodnie na Polakach
 6. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Bajka dla dorosłych
 7. LEKTURY DECYDENTA

  Japonia od wnętrza
 8. HISTORIA DECYDENTA

  Wielki władca
 9. THRILLER DECYDENTA

  Operacja "Smirno"
 10. WIATR OD MORZA

  Polscy proletariusze
 11. LEKTURY DECYDENTA

  Patologia po szwedzku
 12. WIERSZOWNIA DECYDENTA

  Butaprenowy pies
 13. RELIGIA DECYDENTA

  Prymas niezłomny
 14. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Co widać z jakiego dystansu
 15. WIATR OD MORZA

  Wyspa Estyjska
 16. ALBA LACH HERITAGE

  Wojenna miłość