Established 1999

PRAWA WŁADZA PROBLEMY

01/05/2019
Wielka ucieczka

Po zdewastowaniu polskich struktur społecznych, politycznych i prawnych ministrowie partii rządzącej próbują ucieczki do parlamentu europejskiego. PiS po zniszczeniu podstaw praworządności, edukacji i ochrony zdrowia koncentruje swoją kampanię wyborczą do europarlamentu na populizmie, homofobii oraz mistycyzmie narodowym. Nie porusza kwestii ważnych dla przyszłości i rozwoju cywilizacyjnego oraz bezpieczeństwa kraju w ramach wspólnoty europejskiej – pisze Andrzej Zientara.

01/04/2019
Likwidatorzy Unii Europejskiej

Wokół demokracji liberalnej i Unii Europejskiej gromadzi się coraz więcej eurosceptyków i wrogów. W Europie i na świecie odzywają się faszyzm oraz fundamentalizm religijny. Nacjonalizm znajduje coraz więcej form legitymizacji. Populizm wrasta w demokrację, demagogia i cynizm nabierają siły. Aby skutecznie zaatakować Unię Europejską prawicowi politycy potrzebują zdobyć większość w nowym parlamencie europejskim. Do otwartego porozumienia pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim i Viktorem Orbanem dołączają kolejni eurosceptycy, między innymi: Matteo Salvini, Marine Le Pen, Santiago Abascal - pisze Andrzej Zientara.

01/03/2019
Rzeczpospolita partyjna

„Totalitaryzm czyli całkowity nadzór i totalna manipulacja może zniszczyć społeczeństwo obywatelskie i relacje międzyludzkie, wprowadzić przemoc i nienawiść, ale nie może zniewolić ludzkiej duszy. Ideologia totalitarna zdolna jest do jedynie krótkotrwałego zwycięstwa, ale ostatecznie nie udaje jej się przeobrazić ludzkiego świata w farsę”. Tak w swym eseju „Zniewolony umysł”, opublikowanym w Paryżu w 1953 roku, pisał laureat Nagrody Nobla, poeta Czesław Miłosz (1911-2004). W Polsce obecnie jeszcze nie jest aż tak źle i dobrze by było nie zamieniać demokracji w totalitaryzm – pisze Andrzej Zientara.

01/02/2019
Kościół katolicki

Zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza 14 stycznia 2019 roku, podczas trwania finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tak jak śmierć poprzez samospalenie się Piotra Szczęsnego w Warszawie 19 października 2017 roku, obciąża sumienie polskiego kościoła. Hierarchia kościelna będąc w sojuszu politycznym z PiS i nie przeciwstawiając się dzieleniu polskiego społeczeństwa oraz niszczeniu podstaw praworządności jest moralnie odpowiedzialna za te śmierci – pisze Andrzej Zientara.

02/01/2019
Taka zmiana

PiS na swej konwencji w podwarszawskich Szeligach w dniu 15 grudnia 2018 roku ogłosił: „Polska bijącym sercem Europy”. Teraz funkcjonariusze, posłowie i senatorowie partii władzy oraz jej ludowy elektorat będą już „kochać” Unię Europejską. „Ta miłość wypływa z głębi serca i duszy jej rządu”. Tak to nagle PiS zmienia retorykę oraz narrację wobec Europy i UE, którą dotychczas nie zważając na rację stanu słowem i czynem Polakom obrzydzał. W ten infantylny sposób przymila się do wyborców – pisze Andrzej Zientara.

02/12/2018
Nieodrobione lekcje z nieodległej historii

Mentorem dla ludu posłusznie podążającego za PiS jest Jarosław Kaczyński „naczelnik państwa”, podpinający się pod autorytet Józefa Piłsudskiego i wzorujący się na jego dyktatorskim stylu rządów. Demokratyczna opozycja III Rzeczypospolitej nie wykształciła dotychczas własnego autorytetu, który mógłby być alternatywą i potrafiłby pociągnąć za sobą znaczące politycznie oraz ilościowo grupy wyborców. Aby poważnie myśleć o konkurowaniu z partią władzy i jej narracją oraz mieć nadzieję na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych 2019 roku musi opozycja wydobyć z zapomnienia osobowości, które potrafiły przeciwstawiać się dyktatowi Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego - pisze Andrzej Zientara.

02/11/2018
Ograbianie narodu

Odbicie od "ściany". Wyniki wyborów samorządowych wskazują, że antydemokratyczny i socjalny lud zdołał obronić partię władzy przed dużą porażką. Zwolennicy praworządności muszą dalej przeciwstawiać się oligarchizacji państwa oraz prawnej i kulturowej zapaści Polski. Prawa kobiet, dostęp do dobrej edukacji, wyprowadzenie religii ze szkół, niezawisłość sądów i zatrzymanie nepotyzmu jest wciąż możliwe. Wyborcy PiS zamknięci w swym wewnętrznym jednorodnym etnicznie i kulturowo gronie, akceptując autokratyczny styl władzy, która zaangażowała w wybory wszystkie partyjne i rządowe struktury państwa, wciąż pozostają w grze – pisze Andrzej Zientara.

01/10/2018
Polacy w krainie blasku

Obecnie rządzący w Polsce już prawie podporządkowali sobie sądy, całkowicie opanowali prokuraturę oraz policję. Teraz zmierzają do zawłaszczenia samorządów i wszystkich mediów. Celem dalekosiężnym jest uruchomienie takich procesów, które pozwolą uzyskać pełną kontrolę nad całym społeczeństwem. PiS od chwili objęcia władzy działa według tradycyjnych procedur korupcyjnych. Najpierw jest prymitywne łapówkarstwo, potem powstanie nomenklatury przechodzącej stopniowo w nepotyzm. Kolejnym krokiem w kierunku kleptokracji jest sponsoring czyli transfer środków publicznych na rzecz partii władzy – pisze Andrzej Zientara.

01/09/2018
Rozmowa myślących Polaków

Na świecie i w Europie zaczynają dominować marionetki, dla których nacjonalizm, populizm oraz beztroska wobec wyzwań współczesności to cel i kwintesencja życia. W Polsce, od początku 2017 roku rozwija się prymitywny, prostacki i pozbawiony kultury politycznej styl rządów. Działając na rzecz wyprowadzenie kraju z UE oraz utrzymania władzy PiS skutecznie podsyca beztroskę znacznej części społeczeństwa wobec łamania konstytucji i praworządności – pisze Andrzej Zientara.

01/07/2018
Świat, Europa, Polska

Polska 2018 roku to kraj, z którym poważni partnerzy europejscy nie chcą rozmawiać i nie widzą potrzeby konsultowania geopolitycznych ruchów w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego. Kraj pod rządami PiS stał się strategicznym oraz militarnym karłem odsuwanym od decyzji przy tworzeniu nowego układu sił oraz nowych sojuszy polityczno-wojskowych w Europie. Nie ma nadziei, że prezes Kaczyński „obudzi się” i powróci na drogę współpracy europejskiej oraz zrozumie, że bezpieczna przyszłość Polski, to kraje członkowskie UE posiadające moc nuklearnego odstraszana - pisze Andrzej Zientara.

01/06/2018
Czy to się dzieje?

PiS pod kierownictwem Jarosława Kaczyńskiego, coraz bardziej oddala się od rzeczywistości i społeczeństwa. Cyniczna partia władzy rządząc przez zastraszanie i przekupstwo na dobre zamknęła się w Sejmie. Korytarze parlamentu odgrodzone są barierkami i kotarami, a wewnętrznych zamkniętych drzwi pilnują uzbrojeni strażnicy. Budynek sejmu chroniony przez posłuszne władzy zwarte oddziały policji otoczony został murem i płotami. Obywatele nie mogą już uczestniczyć w procesie legislacyjnym. Osoby niepełnosprawne, protestujące i żądające prawa do godnego życia, traktowane są jak terroryści – pisze Andrzej Zientara.

01/05/2018
Z PiS-u do PRL-u

Wojciech Marian Młynarski (1941-2017) polski poeta i satyryk, uznawany za jednego z najwybitniejszego twórców tekstów piosenek w powojennej historii kabaretu literackiego. Napisał ich ponad 2000, debiutował na początku lat 60 XX wieku w studenckim klubie „Hybrydy. W marcu 2018 roku minęła pierwsza rocznica śmierci tego wybitnego artysty, którego twórczość pełna humoru i swobody myśli pozwalała społeczeństwu znosić trudy życia w PRL-u. W tekstach swych piosenek, często wykonywanych osobiście, podpowiadał jak z humorem przetrwać pod rządami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1948-1990). W swych utworach autor oddawał atmosferę degrengolady i chaosu w czasach PRL-u (1952-1989) - pisze Andrzej Zientara.

03/04/2018
O jejku, to PiS!

Do Ludu pracującego miast i wsi! Od dwóch lat bawimy się z Wami w kotka i myszkę, ale nie jesteśmy butni i aroganccy, my jesteśmy wrażliwi i wyrozumiali? Jednak z przykrością dostrzegamy, że dla skutecznego sprawowania władzy w Polsce, wciąż brak jest wystarczająco dużego chaosu politycznego i społecznego. My Prawo i Sprawiedliwość, zwracamy się do Was Rodacy z prośbą o wybaczenie, składamy samokrytykę i zobowiązujemy się do wprowadzania w Wasze życie jeszcze większego zamętu – pisze Andrzej Zientara.

01/03/2018
Nienawiść osłabia społeczeństwo

Polska i Polacy zbliżają się do momentu zwrotnego w swej najnowszej historii, gdyż będą musieli zdecydować, opowiedzieć się po stronie demokracji i wolności czy dyktatury oraz państwa policyjnego. Nowy premier, Mateusz Morawiecki, ma podobnie populistyczne, niedemokratyczne i antyeuropejskie poglądy, jak usunięta ze stanowiska premiera Beata Szydło. Obecność Polski w Unii Europejskiej widzi wyłącznie poprzez pryzmat osiąganych korzyści finansowych. Jarosław Kaczyński uważa Mateusza Morawieckiego za swojego wybitnego ucznia, który podobnie jak cała partia władzy, będzie swoją postawą reprezentował pogardę dla polskiej praworządności i wolności obywatelskiej – pisze Andrzej Zientara.

01/02/2018
Polska PiS przeciw Polakom

20 maja 2016 roku Uchwała Sejmu „W sprawie obrony suwerenności Rzeczpospolitej Polskiej i praw jej obywateli”, przyjęta głosami posłów PiS oraz Kukiz¢15, wprowadziła nowe motto Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dotychczas MSZ kierowało się dewizą: „Polsce – służyć, Europę – tworzyć, świat – rozumieć”, teraz ma obowiązywać zasada: „Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej”. Zmiana motta wskazuje na to, że Europa to dla PiS zbędny dodatek, bo Polska pod opieką „stwórcy” i prezydenta USA stanie się mocarstwem od morza do morza - zabawna iluzja. W kolejnych odsłonach, kontynuując „wstawanie z kolan” i realizując hasło „dobra zmiana”, PiS wprowadza swoje wersje polskiego patriotyzmu i jego narodowych narracji – pisze Andrzej Zientara.

01/01/2018
Dyktatura nie będzie trwać wiecznie

„Dobra zmiana” realizowana przez partię władzy to projekt degradacji Polski na arenie międzynarodowej i dewastacji konstytucji. Sądy już wzięte, organizacje samorządowe spacyfikowane, demokracja i praworządność w odwrocie, wojsko zmarginalizowane… Do zawłaszczenia pozostają jeszcze niezależne media i niepokorne samorządy. Przygotowywane przez PiS nowe prawo wyborcze to konstrukcja, która ma zapewnić partii władzy zwycięstwo w wyborach samorządowych (2018 rok), parlamentarnych (2019 roku) i prezydenckich (2020 rok) – pisze Andrzej Zientara.

01/12/2017
Dehumanizacja politycznych eminencji

Dziwnym zrządzeniem losu i przypadłością XXI wieku jest pojawienie się w środkowo-wschodniej Europie szarych eminencji i przywódców państw, którzy swym postępowaniem oraz charakterem przypominają Franciszka Józefa. Potrafią oni skutecznie skłócać własne społeczeństwa, dokonywać podziału na patriotów i zdrajców oraz aktywizować nacjonalizmy. W roku 1932 ukazała się w Polsce, wydana w Katowicach przez Polski Instytut Wydawniczy, książka pt: „Twórcy nowej Europy” - pisze Andrzej Zientara.

01/11/2017
Polska: demony przeszłości

Ostatnio wiele krajów Europy zaczyna być rozrywanych przez narodowy nacjonalizm, rozwarstwienie społeczne oraz fałszywy populizm. Do głosu dochodzą destrukcyjne i imperialne siły dysponujące nowoczesnymi technikami militarnymi. Narody Europy stają przed trudnym zadaniem znalezienia takiej drogi rozwoju, która zapobiegnie konfliktom zbrojnym oraz powstrzyma polityczny i cywilizacyjny podział kontynentu. Budowane w Polsce od 1989 roku, wolne społeczeństwo obywatelskie i kształtowana demokratyczna tożsamość narodowa, jest zagrożona przez rządy Prawa i Sprawiedliwości – pisze Andrzej Zientara.

01/10/2017
Dyktator, partia, społeczeństwo, "patrioci"

Władza brutalnie i bezczelnie gra ze społeczeństwem medialną propagandą, dla której stworzone zostały całe zespoły aktorów i statystów. Pomimo utrzymywania przez PiS wysokiej pozycji w sondażach społecznych, widać narastający obciach kulturowy i estetyczny w stylu rządzenia. Coraz trudniej jest znieść propagandowy prymitywizm publicznych mediów, który odsłania mizerię projektu przebudowy i wzmacniania państwa. Nawet przy największej kompromitacji partii władzy i największej mobilizacji demokratycznych sił opozycyjnych nie będzie możliwe pozbycie się dyktatury, jeżeli nie przyjdzie z zewnątrz impuls zmian - pisze Andrzej Zientara.

02/09/2017
"Winter Is Coming"

Zbliża się koniec urlopów, funkcjonariusze i politycy PiS, jeszcze odpoczywają od trudów rządzenia niepokornym narodem. Mogłoby się wydawać, że w Polsce, w okresie wakacyjnym, panowała cisza, spokój oraz harmonia - nic bardziej mylnego. PiS rozjeżdżał i dalej rozjeżdża Polskę tak jak harwestery Puszczę Białowieską. Pod topór i piły idą setki dorodnych 100 letnich drzew. W kraju nad Wisłą i Odrą ambitne „bulteriery”, wyhodowane przez PiS, skakały sobie do gardeł. Na weta oraz słowa walczono o własną podmiotowość i o zajęcie jak najkorzystniejszej pozycji do startu na nowego naczelnika państwa - pisze Andrzej Zientara.

01/08/2017
Polska w 2017 roku

Obywatele III Rzeczpospolitej walczą z PiS o praworządność, wolność i prawa obywatelskie. Partia „panów” instalując państwo policyjne, ksenofobiczne i nacjonalistyczne generuje nienawiść i budzi w obywatelach strach przed przyszłością. Funkcjonujący przez ostatnie 25 lat ustrój demokratyczny i liberalny teraz gwałtownie przekształca się w autokrację i absolutyzm. Partia „panów” już upolityczniła służbę cywilną, przekształciła media publiczne w prymitywny organ partyjny i systematycznie destabilizuje siły zbrojne. Tworzy się wojska obrony terytorialnej, które mają funkcjonować poza istniejącymi wojskowymi strukturami dowodzenia - pisze Andrzej Zientara.

01/07/2017
PiS szuka pomocy i ma wizje

Hipoteza: Donald Trump jest najważniejszy i najmądrzejszy. Polska rządzona przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego usilnie próbuje zbudować bliskie relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Nie zważa przy tym na sygnały, jakie wysyła Trump, które wskazują na jego niechęć do Europy i do sympatii jakie ma wobec Rosji Putina. Szukanie przez PiS politycznych i gospodarczych kontaktów z administracją amerykańską ma swe pierwotne źródła w podobieństwie retoryki wyborczej, jaką uprawiały oba kraje, kiedy o władzę starali się Jarosław Kaczynki i Donald Trump - pisze Andrzej Zientara.

01/06/2017
Tron i ołtarz - "dobra zmiana"

W Polsce pod przewodnictwem obecnego rządu, gwałtownie rozprzestrzenia się nowy trend społeczno-polityczny. Siły i znaczenia nabierają nacjonaliści. Oczekują protekcjonizmu i etatyzmu oraz odbudowy tradycyjnych gałęzi przemysłowych. Odcinają się od współpracy handlowej w skali globalnej. Odgradzają się od postępowego świata i chcą bezwzględnego powstrzymania uchodźców. Żądają odrębności kulturowej, upowszechniania wyłącznie narodowego wzorca ludowego i rozbudowy systemu świadczeń socjalnych finansowanych przez państwo. Sprzeciwiają się europejskiej integracji politycznej – pisze Andrzej Zientara.

01/05/2017
Polska i świat w 2017 roku

Coraz częściej słyszy się, że ludzie obecnej władzy w Polsce to być może szaleńcy i oszołomy z defektem psychicznym, którzy odbierają Polakom demokrację i wolności osobiste oraz prowadzą kraj ku autokracji na wzór sowiecki. Coś musi być na rzeczy ze zdrowiem psychicznym obecnych polskich elit politycznych skoro na konferencji 4 czerwca 2017 roku dr nauk medycznych, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, poinformował o potrzebie przeprowadzania badań psychiatrycznych dla kandydatów na parlamentarzystów – pisze Andrzej Zientara.

03/04/2017
Błąd zaniechania

W chwili przejmowania władzy w 2015 roku, Jarosław Kaczyński, prezes PiS, poseł na sejm III Rzeczypospolitej, popełnił poważny błąd nie forsując na siłę uchwalenia nowej Konstytucji. Nowelizacja ustawy zasadniczej z 1997 roku dałaby mu możliwość wprowadzenia, w ludzki i przyzwoity sposób, zmian ustrojowych. Dla Jarosława Kaczyńskiego wzorem powinien być przede wszystkim Naczelnik Państwa Józef Piłsudski (1867-1935) i jego konstytucja kwietniowa oraz Victor Orban, sprytny i mądry premier Węgier. Powinien zacząć od dopasowania Konstytucji III Rzeczypospolitej do swych wizji i pomysłów, a dopiero później zabierać się do demontażu Trybunału Konstytucyjnego, prokuratury i niezależnego sądownictwa - pisze Andrzej Zientara.

01/03/2017
Teraz oni

Ważnym wydarzeniem podważającym zasadność istnienia Unii Europejskiej było spotkanie premiera Węgier Viktora Orbana z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Na spotkaniu w Krynicy 7. września 2016 roku w czasie XXVI Forum Ekonomicznego Jarosław Kaczyński przedstawił zarys swych wizji na nową Polskę. Obaj przyjaciele wzajemnie się wspierając, podjęli próbę zdefiniowania nowej tożsamości narodowej Polski i Węgier i podejmowane w tym kierunku działania nazywali kontrrewolucją kulturową. Uznali, że europejska tożsamość nie współgra z tożsamością narodową obu krajów, jest wobec niej wroga społecznie, moralnie oraz ekonomicznie – pisze Andrzej Zientara.

01/02/2017
Post-prawda

W Polsce, w kontaktach międzyludzkich prawda, dotychczas jako symbol edukacji i autorytetu, zostaje zastąpiona przez kłamstwo i fałsz, stając się dla wielu działaczy politycznych z obozu władzy sztubacką uciechą. Prawo i Sprawiedliwość aby dotrzeć do zwykłych obywateli i zaszczepić w nich nadzieję na świetlaną przyszłość, fragmentaryzuje rzeczywistość wykorzystując post-prawdę. Ten trend robi zawrotną karierę na świecie (Rosja, Europa, Stany Zjednoczone Ameryki). Po raz pierwszy pojawił się na początku lat 90. XX wieku, a w 2016 roku kolegium redakcyjne Słownika Oksfordzkiego wybrało post-prawdę słowem roku (ang. post-truth) - pisze Andrzej Zientara.

02/01/2017
Racje przeciw wartościom

Dobra zmiana. Maj i październik 2015 roku, z woli suwerena czyli obywateli Polski, wybory prezydenckie i parlamentarne wygrywa partia o nazwie Prawo i Sprawiedliwość. Jej przedstawiciele kierowani sprawną, twardą i bezkompromisową ręką prezesa Jarosława Kaczyńskiego przejmują kontrolę nad rządem, sejmem oraz urzędem prezydenckim. Nowy ład i porządek, nowe prawo i nowy naród wstając z kolan ma kierować się ku „właściwej suwerenności” oraz „wyznaczonej wolności” – pisze Andrzej Zientara.