Established 1999

DECYDENT POLIGLOTA

24/03/2021

Wszystko o języku francuskim

Książkę napisała doświadczona lektorka języka francuskiego.

Książka składa się z 5 części tematycznych (Podstawowe elementy składowe języka francuskiego, Jak mówić i pisać w czasie teraźniejszym, Jak pisać z rozmachem – upiększanie zdań, Czasy przeszłe i przyszłe oraz tradycyjne Dekalogi).

Dla ułatwienia nauki autorka podzieliła książkę dodatkowo na 21 rozdziałów, poświęconych powiązanym zagadnieniom, które obejmują m.in. przedimki oraz części mowy, a zwłaszcza czasowniki. Książka zawiera liczne przykłady i ćwiczenia. Jednakże założeniem skutecznej nauki jest znajomość przez ucznia języka francuskiego przynajmniej w stopniu średnio zaawansowanym, gdyż dla uczniów początkujących może ona okazać się zbyt trudna.

Rozpoczynając studia, uczeń poznaje koniugacje czasowników regularnych i nieregularnych, czasowników o różnych zakończeniach, poznaje przymiotniki, przysłówki i zaimki, spójniki, uczy się skrótów oraz zgłębia podstawową wiedzę o idiomach. W języku francuskim rodzaj gramatyczny rzeczownika jest uzależniony od rodzajnika, zarówno nieokreślonego jak i określonego. Stąd w książce autorka podaje liczne przykłady tworzenia rzeczowników rodzaju żeńskiego od rzeczownika rodzaju męskiego, a także przykłady tworzenia liczby mnogiej. Potem mamy zaimki… w tym dzierżawcze. Praktyczna przydatność liczebników przy tworzeniu kalendarza czy podaniu właściwej godziny.

Wiele miejsca w książce zajmują przykłady koniugacji różnych czasowników, przypomniane w bardzo pomocnych tabelkach. Oczywiście, najważniejsza w nauce jest praktyczna znajomość języka: uczeń poznaje metody zadawania pytań otwartych i zamkniętych oraz udzielania na nie prawidłowych odpowiedzi. Uczeń zapoznaje się z użyciem imiesłowów czy tzw. trybu łączącego (subjonctifu), a także z porządkiem słów w zdaniu, z trybem rozkazującym i warunkowym, z różnym formułowaniem próśb, z zaimkami względnymi, z czasem zaprzeszłym.

Książka kończy się wskazówkami, jak unikać często popełnianych błędów w języku francuskim i jak pisać listy w tym języku.

Jest to doskonała pomoc w biegłym i pewnym opanowaniu języka francuskiego.

                                                                                              Jacek Potocki

Laura K. Lawless, „Francuski. Poziom średniozaawansowany dla Bystrzaków”. Tłum. Katarzyna Rojek. Wydawnictwo „Septem”/„Helion”, Gliwice, str. 364

W wydaniu nr 232, marzec 2021, ISSN 2300-6692 również

 1. HISTORIA DECYDENTA

  Cuda i dziwy
 2. DECYDENT POLIGLOTA

  Wszystko o języku francuskim
 3. WIERSZOWNIA DECYDENTA

  Nowy Ład
 4. HISTORIA DECYDENTA

  Zawsze Polska
 5. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Chiny zagrażają gospodarce USA
 6. WIATR OD MORZA

  Osiecka
 7. KRYMINAŁ DECYDENTA

  Przeszczepy
 8. ANGLIK IN POLAND

  Murzyniątka czy żołnierzyki?
 9. ALBA LACH HERITAGE

  Chopin w Szkocji
 10. RELIGIA DECYDENTA

  Cuda po śmierci
 11. KRYMINAŁ DECYDENTA

  Zabójstwo "przez pomyłkę"
 12. WIERSZOWNIA DECYDENTA

  Samce z gumową pałką
 13. SZTUKA DECYDENTA

  Prawda o grabieżcach
 14. WIATR OD MORZA

  Idy marcowe
 15. HISTORIA DECYDENTA

  Sanatorzy o brudnych rękach
 16. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Rok wojny
 17. HISTORIA DECYDENTA

  Intrygi na francuskim dworze
 18. EWOLUCJA MORALNOŚCI

  Ten nasz przeregulowany świat
 19. ANGLIK IN POLAND

  Brexit shock
 20. BAŚŃ W WERSJI SCIENCE FICTION

  Helena i AI (Piękna i bestia)
 21. ALBA LACH HERITAGE

  Dlaczego Szkocja?
 22. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Komu niezbędny jest dystans?
 23. LEKTURY DECYDENTA

  Terroryzm to przemoc polityczna