Established 1999

HISTORIA DECYDENTA

22/03/2021

Zawsze Polska

Książka przedstawia w rozwoju historycznym działania w celu przygotowania Polski na wypadek zagrożenia.

Przedstawia je od powstania państwa polskiego do chwili obecnej, bowiem  przeszłość daje możliwość przetrwania i rozwoju państwa obecnie i w przyszłości.

Zatem na pierwszy rzut oka jest to jakby książka o historii państwa polskiego, ale w rzeczywistości nie ogranicza się ona do dziejów państwa polskiego, które ulegały zmianie. Podstawy bezpieczeństwa Polski zostały trwale stworzone w odległej przeszłości.

Autor w swojej pracy powołuje się na wielu swoich poprzedników, zajmujących się nauką o bezpieczeństwie, a które to prace dotyczą natury bezpieczeństwa narodowego, jego prawidłowości. Rozdział pierwszy zawiera analizę uwarunkowań polityczno-strategicznych państwa w kontekście budowania jego zdolności obronnych. Rozdział drugi dotyczy kreowania relacji z innymi państwami, a zwłaszcza z sąsiadami, natomiast rozdział trzeci zajmuje się formami zmotywowania społeczeństwa do działań propaństwowych, czyli budowaniem społecznej bazy bezpieczeństwa narodowego.

Autor zaznacza, że newralgiczne  położenie geopolityczne państwa polskiego wymusza priorytetowe traktowanie polityki bezpieczeństwa. A to położenie już w momencie powstania Polski było niejako peryferyjne, oddalone od szlaków pielgrzymkowych.

Za budowniczego Polski uznaje się Mieszka I, który przyjął chrześcijaństwo w 966 roku w obrządku rzymsko-katolickim, nie zaś bizantyjskim. Autor zajmuje się sakralizacją władzy książęcej przez nową wiarę, ówczesnymi zasadami obrony państwa, wzmocnieniem bezpieczeństwa Polski za Bolesława Chrobrego, który poprzez swoją koronację doprowadził do pełnej suwerenności państwa polskiego.

Pisze o najazdach czeskich, o konieczności przebudowy militarnej Polski za kolejnych władców, o stosunkach z Rzymem, wreszcie o relacjach z sąsiadami, o rozbiciu dzielnicowym, czyli  o „defragmentacji” Polski, o słabości ówczesnej Polski z powodu właśnie rozbicia dzielnicowego.

W książce przytoczone zostały próby zjednoczenia państwa polskiego i jego powrót na scenę polityczną. Silny powrót, który trwał od początku XIV wieku do końca dynastii Jagiellonów. Autor wiele pisze o zmianach w sferze obronności za Kazimierza Wielkiego, głównie w zakresie rozbudowy fortyfikacyjnej kraju.

Pisze też o problemach innych ówczesnych państw. Zaznacza, że okres świetności Polski to era Jagiellonów, którym proponowano trony w innych państwach. Słynny Hołd Pruski. Tomasz Kośmider pisze o wielkiej roli polskiej dyplomacji, o administracyjnym podziale ówczesnego państwa, o społeczeństwie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, o zgubnej pozycji szlachty, o gwarancji swobód indywidualnych.

Okres wolnych elekcji jest, poza monarchią Stefana Batorego, raczej zgubny dla Polski. Rosnąca destabilizacja to tzw. protektorat rosyjski, ale i próby zreformowania państwa pod koniec jego niepodległego bytu: Konstytucja 3 Maja. Okres zaborów, powstania narodowe  i niepodległość Polski. Autor wymienia kilku przywódców, pisze też o kształcie terytorialnym Polski, o negatywnej dla Polski roli Anglii i Francji, o płytkości operacyjnej polskiego obszaru wojny.

Wreszcie, wybuch II wojny światowej, agresja niemiecko-radziecka i okres PRL, a także podporządkowanie ówczesnej Polski ZSRR. Jak działał  ówczesny system obronny państwa? Sytuacja po 1989 roku i obecny system obronny… Autor zastanawia się nad celami strategicznymi Polski, nad stosunkami Polski z sąsiadami, nad  naszym członkostwem w NATO.

Wiele miejsca w książce zajmują rozważania autora nad rolą Kościoła katolickiego w naszym kraju. Te rozważania mogą natrafić na spore trudności, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia w Kościele.

Bardzo interesująca, wieloaspektowa książka o bezpieczeństwie naszego kraju w wymiarze historycznym.

                                                                                                 Jacek Potocki

Tomasz Kośmider, „Bezpieczeństwo państwa polskiego. Rozważania w kontekście historycznych doświadczeń”. Wydawnictwo „Difin”, Warszawa, str. 243

W wydaniu nr 232, marzec 2021, ISSN 2300-6692 również

 1. HISTORIA DECYDENTA

  Cuda i dziwy
 2. DECYDENT POLIGLOTA

  Wszystko o języku francuskim
 3. WIERSZOWNIA DECYDENTA

  Nowy Ład
 4. HISTORIA DECYDENTA

  Zawsze Polska
 5. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Chiny zagrażają gospodarce USA
 6. WIATR OD MORZA

  Osiecka
 7. KRYMINAŁ DECYDENTA

  Przeszczepy
 8. ANGLIK IN POLAND

  Murzyniątka czy żołnierzyki?
 9. ALBA LACH HERITAGE

  Chopin w Szkocji
 10. RELIGIA DECYDENTA

  Cuda po śmierci
 11. KRYMINAŁ DECYDENTA

  Zabójstwo "przez pomyłkę"
 12. WIERSZOWNIA DECYDENTA

  Samce z gumową pałką
 13. SZTUKA DECYDENTA

  Prawda o grabieżcach
 14. WIATR OD MORZA

  Idy marcowe
 15. HISTORIA DECYDENTA

  Sanatorzy o brudnych rękach
 16. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Rok wojny
 17. HISTORIA DECYDENTA

  Intrygi na francuskim dworze
 18. EWOLUCJA MORALNOŚCI

  Ten nasz przeregulowany świat
 19. ANGLIK IN POLAND

  Brexit shock
 20. BAŚŃ W WERSJI SCIENCE FICTION

  Helena i AI (Piękna i bestia)
 21. ALBA LACH HERITAGE

  Dlaczego Szkocja?
 22. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Komu niezbędny jest dystans?
 23. LEKTURY DECYDENTA

  Terroryzm to przemoc polityczna