Established 1999

DECYDENT POLIGLOTA

2 kwiecień 2016

Niderlandzki nie jest trudny

Niderlandzkim posługuje się ponad 27 milionów ludzi. Jest on więc trzecim po angielskim i niemieckim pod względem zasięgu i liczby osób nim posługujących się, językiem germańskim.

W Europie po niderlandzku mówią Holendrzy (dialekt holenderski) oraz Flamandowie w Belgii (dialekt flamandzki). Po flamandzku można się więc bez trudu porozumieć w Brukseli, czyli często odwiedzanym przez Polaków mieście-siedzibie Unii Europejskiej.

Są jednak w tym języku zgłoski, niewystępujące w języku polskim, zatem jego nauka może naszym rodakom sprawiać pewne trudności, które można pokonać dzięki załączonej do książki płycie CD.

Jest to podręcznik dla początkujących, zawierający najbardziej popularne słownictwo i konstrukcje gramatyczne. Każda z 20 lekcji składa się z czytanki, słowniczka, objaśnień gramatycznych i ćwiczeń. Na końcu książki znajduje się „Klucz do ćwiczeń”, z którego uczący się mogą korzystać z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.

Z kolei, ułożone tematycznie „Rozmówki niderlandzkie”, zawierają wzory podstawowych pytań, odpowiedzi i zwrotów, związanych z rozmaitymi sytuacjami życiowymi: na wakacjach, w podróży służbowej czy na zajęciach językowych.

Z „Rozmówek” można korzystać samodzielnie i niezależnie od podręcznika, jednakże najlepsze praktyczne efekty z pewnością osiągnie się po opanowaniu wymowy, wskazanej na płytce CD, załączonej do podręcznika.

Jacek Potocki

 1. Lisetta Stembor, Stanisław Prędota, „ Mówimy po niderlandzku. Kurs dla początkujących. „Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 2014

 2. Mikołaj Turek, Alina Wójcik, „ Rozmówki niderlandzkie”. Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 2013

W wydaniu nr 173, kwiecień 2016, ISSN 2300-6692 również

 1. Z KRONIKI BYWALCA

  Ku czci ofiar ludobójstwa
 2. LEKTURY DECYDENTA

  Kierunek: Azja!
 3. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Dwa gołąbki pokoju
 4. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Prezesa na cokół !!!
 5. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Słynne i ubóstwiane
 6. W OPARACH WIZERUNKU

  Renoma Nikodema Dyzmy
 7. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Historical fiction doktora Piotra Zychowicza
 8. NOBLESSE OBLIGE W POLSCE?

  Instytucjonalna kurtuazja versus pospolite chamstwo
 9. WIATR OD MORZA

  Nowy Świat
 10. Z KRONIKI BYWALCA

  Ratujmy kolegiatę
 11. POLSKIE INNOWACJE PODBIŁY MOSKWĘ

  Cztery złote medale dla inżynierów i naukowców
 12. KONFEDERACJA LEWIATAN

  Ograniczyć odpady komunalne
 13. LEKTURY DECYDENTA

  Ciernista droga do szczęścia
 14. NIEUCZCIWA KONKURENCJA

  Podróżowanie na znanych plecach
 15. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  USA-Kuba: koniec pewnej ery
 16. WIATR OD MORZA

  Aborcja po polsku
 17. RADA DLA RZĄDU RP

  Szwedzki przykład prokreacyjny
 18. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Trzy życia
 19. DECYDENT POLIGLOTA

  Niderlandzki nie jest trudny
 20. SKĄD PRZYBYWAMY

  Początki Prasłowian