Established 1999

BIBLIOTEKA DECYDENTA

2 kwiecień 2016

Trzy życia

Jest to książka o losach trzech sióstr, które przeżyły deportacje po zajęciu rodzinnego Wilna przez towarzyszy radzieckich i przez jakiś czas żyły w stalinowskim raju, zesłane do Kazachstanu.

Autorka opisała wstrząsającą podróż deportowanych bydlęcymi wagonami do Azji Środkowej pod nadzorem wszechwładnych funkcjonariuszy NKWD. Do świata przywrócił je układ Sikorski-Majski z 30 lipca 1941 roku.

Dwie siostry, Helena i Ludmiła, wstąpiły do Armii Andersa. Droga Heleny do punktu zbornego armii to droga przez męką, najeżona niebezpieczeństwami. Z kolei Ludmiła poprzez Uzbekistan dotarła do Iranu.

Ciekawy jest opis atmosfery w polskiej armii: drobne podchody w walce o stanowiska i wpływy, przepychanki, osobiste tarcia i sprzeczki. Potem, powojenna tułaczka w Rodezji. Dwie siostry, dwie medyczne kariery życiowe, sfinalizowane w Kanadzie.

Tragedie powojenne: ci z Armii Andersa, co walczyli z Niemcami, nie mieli nawet co marzyć o powrocie do kraju, rządzonego przez PKWN. Stąd jedna z sióstr wylądowała w Rodezji, gdzie prowadziła szkołę dla polskich dzieci. Przy okazji w książce pojawiły się wspomnienia, jak się żyło na Podolu po radzieckiej aneksji 17 września 1939 roku pod groźbą napadów ze strony band Ukraińców.

Podobnie było w Wilnie po rozpoczęciu wojny, gdzie na Polaków napadały litewskie bojówki nacjonalistyczne. Autorka przypomniała złowieszcze lata powojenne panoszenia się radzieckiej i polskiej komuszej bezpieki, porywającej żołnierzy związanych z rządem londyńskim, potem skazywanych na śmierć tylko z powodu przynależności do przeciwnego obozu politycznego.

Rozmaicie układało się trzem siostrom życie osobiste. Helena za mąż nie wyszła. Ludmiła, po śmierci narzeczonego w Afryce, wyszła za mąż w Kanadzie. Jednakże poróżniła się ostro z siostrą, która chciała „zawłaszczyć” jej córkę. Są w powieści również wątki prawie sensacyjne, ale nie będziemy ich zdradzać.

Trzecia z sióstr, Barbara została w Sojuzie i związała się z nierobem-nieudacznikiem, który sprokurował jej sześcioro dzieci, ale na utrzymanie nie łożył, prowadząc „prywatne” badania nad UFO. Kiedy otrzymała zaproszenie od kuzynki do odwiedzenia Polski, by przy okazji spotkać się z siostrą, przedstawiciele ustroju wiecznej szczęśliwości zrobili wszystko, by spóźniła się na pociąg. I Barbara z siostrami się już nigdy nie spotkała.

Przemawiająca do uczuć i wyobraźni, choć raczej smutna książka.

Jacek Potocki

Agnieszka Lewandowska-Kąkol, „ Siostry: kresy, zsyłka, wielki świat.” Wydawnictwo „Fronda”, Warszawa 2016

W wydaniu nr 173, kwiecień 2016, ISSN 2300-6692 również

 1. Z KRONIKI BYWALCA

  Ku czci ofiar ludobójstwa
 2. LEKTURY DECYDENTA

  Kierunek: Azja!
 3. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Dwa gołąbki pokoju
 4. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Prezesa na cokół !!!
 5. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Słynne i ubóstwiane
 6. W OPARACH WIZERUNKU

  Renoma Nikodema Dyzmy
 7. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Historical fiction doktora Piotra Zychowicza
 8. NOBLESSE OBLIGE W POLSCE?

  Instytucjonalna kurtuazja versus pospolite chamstwo
 9. WIATR OD MORZA

  Nowy Świat
 10. Z KRONIKI BYWALCA

  Ratujmy kolegiatę
 11. POLSKIE INNOWACJE PODBIŁY MOSKWĘ

  Cztery złote medale dla inżynierów i naukowców
 12. KONFEDERACJA LEWIATAN

  Ograniczyć odpady komunalne
 13. LEKTURY DECYDENTA

  Ciernista droga do szczęścia
 14. NIEUCZCIWA KONKURENCJA

  Podróżowanie na znanych plecach
 15. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  USA-Kuba: koniec pewnej ery
 16. WIATR OD MORZA

  Aborcja po polsku
 17. RADA DLA RZĄDU RP

  Szwedzki przykład prokreacyjny
 18. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Trzy życia
 19. DECYDENT POLIGLOTA

  Niderlandzki nie jest trudny
 20. SKĄD PRZYBYWAMY

  Początki Prasłowian