Established 1999

DECYDENT SNOBUJĄCY

18 kwiecień 2016

Prezesa na cokół !!!

Zwycięzcy nikt nie śmie zapytać o słuszność dyktatorskiego postępowania. 

Dociekliwy na pewno położyłby głowę. Jednym z przywilejów absolutyzmu jest bezkarne upamiętnianie. Może przejawiać się w hagiografii, sztuce czy pomnikomanii. Nie ma niczego bardziej wzruszającego od bliźniaczej braterskiej pamięci. Tak więc „poległemu” bratu osamotniony brat rozpoczął akcję stawiania pomników. Gdyby nie brat-żałobnik prawdopodobnie nikt nie pomyślałby o tak prostym uwiecznieniu pamięci bohatera (?) w narodzie. Brat, tam z Wawelu i z zaświatów, widzi doczesne peregrynacje bliźniaka i je docenia, ale czy się cieszy z tak bałwochwalczej gigantomanii? Tego się na tym padole nie dowiemy. Co prawda, naród, a może nawet całe społeczeństwo, samo z siebie też potrafi docenić wielkość rodaków i skrzyknąć się w celu stawiania pomników, jak działo się choćby we współczesnym przypadku Jana Pawła II, ale wielkość tego człowieka potwierdza wyjątek. A w jakim miejscu historii Polski i Europy wyląduje Prezes? Już dzisiaj widać, że pamięć o nim pójdzie w całkowite zniknienie. Jednak Prezes może spróbować opóźnić swoje odejście w zaświaty pamięci wydając rozkaz stawiania swoich pomników – już za życia. Polityka zna takie przypadki. I to jest słuszna katolicka idea, albowiem po śmierci Prezesa nikt nie będzie miał takiej mocy sprawczej, aby wystawiać jego dostojne odlewy na cokołach jak Polska cała. Dlatego formułuję apel: ludu pracujący miast i wsi, wpłyń na decyzję Prezesa, aby już sam siebie obstalował na cokołach. A gdy wiatr historii zmieni kierunek, to będziemy mieli kogo (co) obalać.

W wydaniu nr 173, kwiecień 2016, ISSN 2300-6692 również

 1. Z KRONIKI BYWALCA

  Ku czci ofiar ludobójstwa
 2. LEKTURY DECYDENTA

  Kierunek: Azja!
 3. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Dwa gołąbki pokoju
 4. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Prezesa na cokół !!!
 5. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Słynne i ubóstwiane
 6. W OPARACH WIZERUNKU

  Renoma Nikodema Dyzmy
 7. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Historical fiction doktora Piotra Zychowicza
 8. NOBLESSE OBLIGE W POLSCE?

  Instytucjonalna kurtuazja versus pospolite chamstwo
 9. WIATR OD MORZA

  Nowy Świat
 10. Z KRONIKI BYWALCA

  Ratujmy kolegiatę
 11. POLSKIE INNOWACJE PODBIŁY MOSKWĘ

  Cztery złote medale dla inżynierów i naukowców
 12. KONFEDERACJA LEWIATAN

  Ograniczyć odpady komunalne
 13. LEKTURY DECYDENTA

  Ciernista droga do szczęścia
 14. NIEUCZCIWA KONKURENCJA

  Podróżowanie na znanych plecach
 15. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  USA-Kuba: koniec pewnej ery
 16. WIATR OD MORZA

  Aborcja po polsku
 17. RADA DLA RZĄDU RP

  Szwedzki przykład prokreacyjny
 18. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Trzy życia
 19. DECYDENT POLIGLOTA

  Niderlandzki nie jest trudny
 20. SKĄD PRZYBYWAMY

  Początki Prasłowian