Established 1999

POLSKIE INNOWACJE PODBIŁY MOSKWĘ

10 kwiecień 2016

Cztery złote medale dla inżynierów i naukowców

Od 29 marca do 1 kwietnia odbywał się XIX Moskiewski Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2016. Agencja Promocyjna INVENTOR – Oficjalny Przedstawiciel na Polskę zaprezentował w polskim stoisku cztery innowacyjne rozwiązania.

W rozgrywanych w 42. kategoriach tematycznych konkursach wszystkie prezentowane innowacje zdobyły złote medale.

Wśród nagrodzonych rozwiązań znalazły się:

 • monolityczny katalizator do nisko- i średniotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu redukujący do 90% emisji podtlenku azotu opracowany przez zespół z Instytutu Nowych Syntez Chemicznych i Uniwersytetu Jagiellońskiego,

 • zestaw speed leo do szybkiego, efektywnego sprzątania w kuchni opracowany i produkowany przez firmę Leoovac z Tomaszowa Mazowieckiego,

 • elektroniczny system wsparcia terapii behawioralnej dzieci z autyzmem opracowany przez laureatkę konkursu Innowacja jest Kobietą – dr inż. Małgorzatę Jedrzejewską-Szczerską z Politechniki Gdańskiej,

 • innowacyjny ekran dotykowy zmieniający każdą płaszczyznę w interaktywną ścianę prezentowany przez firmę Monster & Devices Home Sp. z o.o. z Zielonej Góry.

Archimedes 2016 plakat 600

Moskiewska wystawa okazała się dużym sukcesem polskiej innowacji. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na różnorodność zaprezentowanych rozwiązań. Nasza, polska ekspozycja była otwarta na rozwiązania zarówno stricte naukowe jak katalizator rozkładu podtlenku azotu, medyczne jak system wsparcia terapii behawioralnej dzieci z autyzmem, użytkowy jak nowatorskie rozwiązanie sprzątania w kuchni po hit nowoczesnych technologii jakim jest interaktywna ściana.

Zorganizowana podczas wystawy przy współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji ambasady RP w Moskwie prezentacja pokazała olbrzymi potencjał handlowy polskiej myśli innowacyjnej. Szczególnym zainteresowaniem przybyłych przedstawicieli rosyjskiego biznesu cieszyły się produkty firm Leovac i Monster & Devices Home Sp. z o.o.

Patronat nad ekspozycją objęła Rada Główna Instytutów Badawczych, Fundacja Kobiety Nauki, a partnerem organizacyjnym jest Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie, Fundacja Nowe Teraz, Fundacja Verita oraz The Institute of Strategy and Development Poland Fundation.

Patronat medialny nad ekspozycją sprawowali: Przegląd Techniczny, Świat Nauki, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Eurogospodarka, Fakty Magazyn Gospodarczy, Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy, Forum Akademickie, Przemysł Chemiczny, oraz portale biznes2biznes.com, Automatyka.pl i Decydent.pl.

Wojciech Kółeczko, prezes Inventora

Wojciech Kółeczko, prezes Agencji Promocyjnej Inventor

Agencja Promocyjna Inventor uczestniczy w moskiewskiej wystawie od 2011 roku. Wystawa Archimedes w Moskwie, jest jedną z największych i najbardziej znanych światowych imprez tego typu.

Przez lata organizatorzy wypracowali sobie dużą renomę i markę, przez co jest ona miejscem odwiedzanym przez specjalistów różnych branż z całego świata.

Tegoroczna edycja salonu zgromadziła ponad 800 wynalazków z 20 krajów świata.

Kontakt: Piotr Żołądkowski, Doradca Zarządu, 501 081 128, piotr.zoladkowski@inventor-factory.pl

OPIS WYNALAZKÓW

Archimedes medal

Medal Archimedes

 1. Elektroniczny system wsparcia terapii behawioralnej dzieci z autyzmem” – autor dr inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska z Katedry Metrologii i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, Laureatka konkursu Innowacja jest Kobietą

Efektywność terapii dzieci z autyzmem zależy od interakcji pomiędzy terapeutą, a chorym dzieckiem. W przypadku dzieci z autyzmem nawiązanie interakcji jest bardzo trudne, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe, gdyż dzieci te mają ograniczone umiejętności interpretacji mowy pozawerbalnej (np.: gestów rąk, mimiki twarzy, itp.). Wprowadzenie elektronicznego systemu wsparcia, w postaci czujników i modułu przetwarzającego sygnały pomiarowe z czujników oraz sygnalizatora, ułatwiłoby nawiązanie wzajemnych interakcji pomiędzy terapeutą a dzieckiem – wpływając w ten sposób na zwiększenie efektywności terapii. Opracowany system mógłby również zostać wykorzystywany w procesu uczenia dziecka autystycznego odczytywania własnych emocji. Innowacyjność proponowanego rozwiązania polega na wykorzystaniu urządzeń elektronicznych do wsparcia terapii behawioralnej dzieci autystycznych, co może mieć poważne znaczenie w terapii tych dzieci jako uzupełnienie obecnie wykorzystywanych metod klasycznych. Należy podkreślić, że aktualnie najlepsze efekty leczenia autyzmu daje połączenie odpowiednio prowadzonej edukacji i terapii behawioralnej, której efektywność może w znaczący sposób wzrosnąć przy wsparciu metodami technicznymi.

Aktualnie 1 na 68 dzieci diagnozowanych jest jako dziecko ze spektrum autyzmu. Należy podkreślić, że wzrasta liczba dzieci diagnozowanych pozytywnie – od jednego chorego dziecka na 150 w roku 2000, do jednego chorego dziecka na 68 w 20101. Problem autyzmu w Polsce jest tak powszechny, że w lipcu 2013 roku została podpisana przez Sejm RP Karta Praw Osób z Autyzmem, powstała Parlamentarna Grupy ds. Autyzmu oraz biuro Rzecznika Praw Osób z Autyzmem.

 1. Innowacyjny ekran dotykowy zmieniający każdą płaszczyznę w interaktywną ścianę” autorzy: mgr inż. Mateusz Semegen, mgr inż. Marcin Kowcz z firmy Monster & Devices Home Sp. z o.o.; Zielona Góra.

TOUCH ANYWHERE – Innowacyjne rozwiązanie ekranów dotykowych. W łatwy i szybki sposób można zmienić każdą płaszczyznę w interaktywną ścianę. Pakiet narzędzi stanowi oprogramowanie firmy Monster & Devices Home w połączeniu z sensorem głębi Orbbec Astra Pro. Działanie systemu polega na analizie obrazu 3D. Sensor głębi umieszczony jest przed wyświetlanym obrazem rzutnika lub ekranem telewizora albo monitora. Oprogramowanie obsługuje powierzchnię działania do 100’’.

Zaletami rozwiązania TOUCH ANYWHERE są: Nowoczesne rozwiązanie dające niespotykane dotąd możliwości interakcji, Tworzenie środowiska pracy dostosowanego dla współczesnego ucznia i nauczyciela, Intuicyjna obsługa znana chociażby z smartfonów czy tabletów, Całkowicie nowy poziom możliwości użycia gier przystosowanych pod urządzenia dotykowe, Możliwość użycia z dowolnym projektorem, który posiada klient, Możliwość obsługi większości programów komputerowych oraz przeglądania stron www, Duża mobilność urządzenia, swoboda w przemieszczaniu dużo większa niż w przypadku standardowych tablic interaktywnych, Doskonałe jako narzędzie do prezentacji biznesowych lub reklamowych.

 1. Zestaw „speed Leo” do szybkiego, efektywnego sprzątania w kuchni – autor Michał Czechowicz z firmy Leovac z Tomaszowa Mazowieckiego

Urządzenie do szybkiego porządkowania kuchni z okruchów, rozsypanego cukru i drobnych śmieci. Zestaw speed leo jest nieduży, łatwy w montażu i prosty w obsłudze. Składa się z puszki z przyciskiem za pomocą którego uruchamiamy centralny odkurzacz i elastycznego węża z końcówką zbierającą. Atutem sprytnego leo jest rozciągliwy wąż do 5 m, który pozwala błyskawicznie posprzątać kuchnię w każdym kącie. Urządzenie można zamontować w meblach kuchennych w dwóch wersjach:  w szafce pod zlewem, lub w szufladzie w cokole mebli kuchennych. Spid  leo jest uzupełnieniem szufelki automatycznej leovac bądź jej doskonałą alternatywą.

 1. Monolityczny katalizator do nisko i średniotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu redukujący do 90% emisji podtlenku azotu” – Zespół autorów: dr hab. inż. Marcin Wilk, prof. nadzw., dr inż. Marek Inger, mgr inż. Magdalena Saramok, dr Monika Ruszak, prof. dr hab. Zbigniew Sojka, prof. dr hab. Andrzej Kotarba, dr Paweł Stelmachowski, dr Gabriela Grzybek z Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Korzyści technologiczne rozwiązania: redukcja emisji podtlenku azotu powyżej 90%, duża szybkość reakcji rozkładu podtlenku azotu w przeliczeniu na ilość fazy aktywnej, wysoka wytrzymałość mechaniczna układu katalitycznego, niskie opory przepływu gazu przez warstwę katalizatora, wysoka homogeniczność składu i tekstury

Możliwości zastosowania: Instalacje przemysłowe, szczególnie dwu- i wysokociśnieniowe instalacje kwasu azotowego, w których temperatura gazów odlotowych wynosi 200–600oC, a stężenie podtlenku azotu nie przekracza 3 % obj.

Inventor logo 600

W wydaniu nr 173, kwiecień 2016, ISSN 2300-6692 również

 1. Z KRONIKI BYWALCA

  Ku czci ofiar ludobójstwa
 2. LEKTURY DECYDENTA

  Kierunek: Azja!
 3. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Dwa gołąbki pokoju
 4. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Prezesa na cokół !!!
 5. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Słynne i ubóstwiane
 6. W OPARACH WIZERUNKU

  Renoma Nikodema Dyzmy
 7. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Historical fiction doktora Piotra Zychowicza
 8. NOBLESSE OBLIGE W POLSCE?

  Instytucjonalna kurtuazja versus pospolite chamstwo
 9. WIATR OD MORZA

  Nowy Świat
 10. Z KRONIKI BYWALCA

  Ratujmy kolegiatę
 11. POLSKIE INNOWACJE PODBIŁY MOSKWĘ

  Cztery złote medale dla inżynierów i naukowców
 12. KONFEDERACJA LEWIATAN

  Ograniczyć odpady komunalne
 13. LEKTURY DECYDENTA

  Ciernista droga do szczęścia
 14. NIEUCZCIWA KONKURENCJA

  Podróżowanie na znanych plecach
 15. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  USA-Kuba: koniec pewnej ery
 16. WIATR OD MORZA

  Aborcja po polsku
 17. RADA DLA RZĄDU RP

  Szwedzki przykład prokreacyjny
 18. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Trzy życia
 19. DECYDENT POLIGLOTA

  Niderlandzki nie jest trudny
 20. SKĄD PRZYBYWAMY

  Początki Prasłowian