Established 1999

KONFEDERACJA LEWIATAN

09/04/2016

Ograniczyć odpady komunalne

Składowanie odpadów komunalnych w państwach Unii Europejskiej powinno zostać ograniczone do minimum.

 

Dotyczy to też Polski, gdzie ta forma zagospodarowania odpadów wciąż dominuje ze szkodą dla licznych sektorów gospodarki – uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając propozycje nowelizacji unijnych dyrektyw odpadowych.

Nowelizacja dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami, zaproponowana przez Komisję Europejską w ramach pakietu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (Circular Economy Package tzw.

CEP) stwarza wyjątkową szansę na zbudowanie w Polsce efektywnego systemu gospodarki odpadami, uwzględniającego potrzeby wszystkich jego uczestników.

 

Przedsiębiorcy uważają, że inicjatywa UE może mieć istotny wpływ na poprawę obecnej sytuacji. Konieczne jest jednak, aby przyjęte przepisy na poziomie UE były precyzyjne i przejrzyste tak, aby ich transpozycja, z którą będziemy musieli się zmierzyć w najbliższej przyszłości, nie stwarzała pola do interpretacji, a co za tym idzie gwarantowała równe zasady konkurowania poszczególnych uczestników. Obecnie funkcjonujące regulacje tego nie zapewniają – mówi Agata Staniewska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Lewiatana większość odpadów powinna być kierowana do recyklingu. Ich składowanie zniechęca mieszkańców i innych uczestników systemu do prowadzenia w odpowiedni sposób selektywnej zbiórki.

Ograniczenie składowania odpadów wymaga jednak szeregu działań ze strony tak samorządów, jak i innych interesariuszy rynku gospodarki odpadami. W najbliższych latach Polska musi wykonać ogromny wysiłek, aby poprawić efektywność zbiórki frakcji surowcowych z odpadów komunalnych, jak i odpowiednio je przygotować do dalszego zagospodarowania.

Bardzo ważne, z punktu widzenia ograniczenia składowania odpadów komunalnych, będą  regulacje dotyczące określenia sposobów zbierania (standardów) odpadów na poziomie gospodarstwa domowego lub innego miejsca ich  powstawania. Odpady te następnie muszą być przetwarzane tylko w dedykowanych instalacjach. Unifikacja standardów zbiórki selektywnej na poziomie polskich regulacji może mieć fundamentalne znaczenie dla efektywności tego procesu, a tym samym jego wpływu na realizację celów w zakresie recyklingu i ponownego użycia.

Równie istotne będzie zdefiniowanie odpowiedzialności finansowej firm wprowadzających produkty na rynek za pokrywanie kosztów związanych bezpośrednio ze zbiórką i przygotowaniem do zagospodarowania określonej frakcji odpadów według ustalonych zasad.

Chcemy podkreślić, iż aby mechanizm ten mógł funkcjonować, regulacja musi umożliwić przedsiębiorcom wpływ na ponoszone koszty związane z tymi procesami, a więc na ich efektywność – dodaje Agata Staniewska.

Konfederacja Lewiatan

W wydaniu nr 173, kwiecień 2016, ISSN 2300-6692 również

 1. Z KRONIKI BYWALCA

  Ku czci ofiar ludobójstwa
 2. LEKTURY DECYDENTA

  Kierunek: Azja!
 3. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Dwa gołąbki pokoju
 4. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Prezesa na cokół !!!
 5. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Słynne i ubóstwiane
 6. W OPARACH WIZERUNKU

  Renoma Nikodema Dyzmy
 7. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Historical fiction doktora Piotra Zychowicza
 8. NOBLESSE OBLIGE W POLSCE?

  Instytucjonalna kurtuazja versus pospolite chamstwo
 9. WIATR OD MORZA

  Nowy Świat
 10. Z KRONIKI BYWALCA

  Ratujmy kolegiatę
 11. POLSKIE INNOWACJE PODBIŁY MOSKWĘ

  Cztery złote medale dla inżynierów i naukowców
 12. KONFEDERACJA LEWIATAN

  Ograniczyć odpady komunalne
 13. LEKTURY DECYDENTA

  Ciernista droga do szczęścia
 14. NIEUCZCIWA KONKURENCJA

  Podróżowanie na znanych plecach
 15. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  USA-Kuba: koniec pewnej ery
 16. WIATR OD MORZA

  Aborcja po polsku
 17. RADA DLA RZĄDU RP

  Szwedzki przykład prokreacyjny
 18. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Trzy życia
 19. DECYDENT POLIGLOTA

  Niderlandzki nie jest trudny
 20. SKĄD PRZYBYWAMY

  Początki Prasłowian