Established 1999

Wydanie nr 191, październik 2017, ISSN 2300-6692

11 październik 2017
Referenda: to jeszcze nie koniec

Ostatni okres obfituje w referenda na temat niepodległości różnych terytoriów. Każde referendum tego rodzaju ma dwa aspekty: jest dowodem funkcjonowania demokracji bezpośredniej, która pozwala obywatelom wyrazić bez skrępowania swoją wolę, ale również stanowi zagrożenie dla jedności i integracji terytorialnej jakiegoś państwa. Ale i tak referendum w zasadzie nie pociąga za sobą ofiar w ludziach, jakie na przykład były udziałem wojny Zachodu o Kosowo, prowadzonej przeciwko Serbii nie tyle w trosce o niezależność zamieszkujących Kosowo Albańczyków, ale raczej o osłabienie Serbii, sojuszniczki Rosji – pisze Jacek Potocki. więcej...

1 październik 2017
Umysł przewiewny

Przeciwstawienie umysłu otwartego (ciekawskiego, chłonnego i tolerancyjnego) oraz zamkniętego (albo zakutego łba - niekumatego, albo dogmatyka, doktrynera) jest bardzo wygodne i kuszące - tak dla pedagogów, jak i dla propagandystów. Ale nie do każdego z nas pasuje. Choć dziwnie to brzmi, są wśród nas tacy, których umysł nie jest ani otwarty, ani zamknięty. Jest raczej... przewiewny. W cywilizacji współczesnej ten typ zdaje się przeważać. „Czysty” podział dwubiegunowy zakłada, że albo ktoś jest otwarty, chłonny, rozwojowy, albo zamknięty na świat, nowinki, zmiany, porównania, impregnowany na to, czego nie zna i nie rozumie, ale też nie chce poznać ani zrozumieć. Z góry nie jest ciekawy, za to niechętny, nawet nieufny i wrogi - pisze profesor Mirosław Karwat. więcej...

1 październik 2017
11 listopada

Każdej rocznicy narodowej towarzyszą polemiki, czy właśnie to, a nie inne wydarzenie godne jest upamiętnienia. Szczególne nasilenie polemik wywołuje Dzień Niepodległości. 10 listopada 1918 roku wrócił z uwięzienia Józef Piłsudski, następnego dnia wieczorem Rada Regencyjna powierzyła mu władzę naczelną nad wojskiem, a 22 listopada Urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa. Stanęło przed nim tytaniczne zadanie. Cały zabór niemiecki był jeszcze w niewoli, w Małopolsce Wschodniej toczyła się wojna polsko-ukraińska. Niedaleko Warszawy, trwały władze okupacyjne, oparte na półmilionowej armii niemieckiej, która zaczęła atakować tworzące się garnizony polskie. Od wschodu, po wycofaniu się Niemców groziła nawała bolszewicka - pisze Wiesław Krzywicki. więcej...

1 październik 2017
Dyktator, partia, społeczeństwo, "patrioci"

Władza brutalnie i bezczelnie gra ze społeczeństwem medialną propagandą, dla której stworzone zostały całe zespoły aktorów i statystów. Pomimo utrzymywania przez PiS wysokiej pozycji w sondażach społecznych, widać narastający obciach kulturowy i estetyczny w stylu rządzenia. Coraz trudniej jest znieść propagandowy prymitywizm publicznych mediów, który odsłania mizerię projektu przebudowy i wzmacniania państwa. Nawet przy największej kompromitacji partii władzy i największej mobilizacji demokratycznych sił opozycyjnych nie będzie możliwe pozbycie się dyktatury, jeżeli nie przyjdzie z zewnątrz impuls zmian - pisze Andrzej Zientara. więcej...