Established 1999

SUPLEMENTY DIETY W WNP

9 maja 2014

W tyle za krajami zachodnimi - 9.05

Według najnowszego raportu PMR “Dietary supplements in CIS countries 2014. Development forecasts for 2014-2018” wartość sprzedaży suplementów diety w krajach CIS (Rosja, Ukraina, Kazachstan, wartość w cenach hurtowych) wyniosła 888 mln € w roku 2013, osiągając dynamikę wzrostu na poziomie 23%.

Kazachstański rynek: znaczący udział


 


Na analizowanym rynku CIS (Commonwealth of Independent States, WNP – Wspólnota Niepodległych Państw) najwyższy udział ma rynek rosyjski – 70%. Dość duży udział, niewspółmierny do liczby mieszkańców, reprezentuje Kazachstan – wynosi on 10%. Wynika to z faktu, iż na rynku kazachstańskim zaznacza się dość duży udział firm zagranicznych (koncernów o międzynarodowym zasięgu), których produkty są zwykle dużo droższe niż produkty lokalnych firm. Wiąże się to przede wszystkim z faktem, iż przemysł produkcyjny nie jest w tym kraju zbyt rozwinięty (w zasadzie nie istnieją znaczący lokalni producenci suplementów diety). Inne przyczyny to większa siła nabywcza mieszkańców Kazachstanu. W porównaniu do, przykładowo, Ukrainy średnia pensja jest tu dwukrotnie wyższa.


 


Reklama suplementów diety w krajach CIS słabo uregulowana


 


W maju 2013 r. w Kijowie odbyło się spotkanie Rady Koordynującej ds. Reklamy przy Międzynarodowej Radzie Polityki Antymonopolowej dla krajów CIS (ICAP), gdzie dyskutowano sprawę reklamy suplementów diety. Generalnie rzecz biorąc, obecna praktyka i stan prawny odbiegają znacząco od przepisów np. Unii Europejskiej. W Rosji niedawno wprowadzono nowelizację prawa reklamowego – dokument został podpisany w lipcu 2013 r. Przykładowo, wprowadzono wtedy zasadę mówiącą, że każda reklama powinna zawierać ostrzeżenie, że dany suplement diety nie jest lekiem. Na Ukrainie przepisy są zadowalające, jeśli chodzi o standardy tylko w niektórych aspektach – przykładowo istnieje zasada, że treść reklamy musi zostać zaakceptowana przez odpowiednie ciało administracyjne, jednocześnie jednak nie ma powszechnie obowiązujących i zunifikowanych zasad postępowania przy takiej decyzji.


 


Na rynkach ukraińskim i kazachstańskim istnieją poza tym przepisy mówiące, że reklama suplementów diety nie powinna wprowadzać konsumenta w błąd, to znaczy m.in. sugerować, że mamy do czynienia z lekiem. Jednakowoż, zupełnie inną kwestią jest egzekwowanie ich w praktyce.


 


Podczas Dnia Konkurencji, jaki odbył się w Irkucku 9 września 2013 r. orzeczono, że krajom CIS wciąż brakuje odpowiednich przepisów dotyczących rejestracji i obrotu suplementami diety, co dotyczy również reklamy. W opinii uczestników konferencji istnieje niedostatek badań naukowych na temat suplementów diety i ich bezpieczeństwa. Podkreślali oni również fakt istnienia różnych wykroczeń na analizowanym rynku m.in. wprowadzanie konsumentów w błąd, jeśli chodzi o skuteczność, co powoduje, że suplementy diety niesłusznie stają się produktami konkurującym i z lekami OTC (wydawanymi bez recepty).


 


Przedstawiciele rosyjskiej instytucji antymonopolowej (FAS, Federal Antimonopoly Service) podkreślali, że cały region powinien wprowadzić procedury ułatwiające kontrolę suplementów diety w zakresie podawania nieprawdziwych informacji, jak również zabronić rejestracji produktów o takim samym składzie jak lek jako suplement diety (przepis ten obowiązuje w Unii Europejskiej).


 


Region powinien również wprowadzić procedurę sprawdzania jakości, skuteczności i bezpieczeństwa produktu przed rejestracją (notyfikacją), obowiązek zachowania podobnych standardów jakości przy produkcji suplementów jak przy produkcji leków, obowiązek informowania przez farmaceutów przy zakupie o fakcie, że suplement diety nie jest lekiem, jak również przeprowadzania kontroli etykiet. Na koniec, uczestnicy spotkania podkreślali brak kontroli obrotu suplementami diety na każdym stadium – od produkcji po obrót na rynku. Jeśli takie kontrole są przeprowadzane, to tylko u dużych producentów, podczas, gdy mniej znane firmy oszukują podając nieprawdziwe informacje.


 


Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem raportu:


Monika Stefańczyk


Główny analityk rynku farmaceutycznego


tel.: +48 12 618 90 57


e-mail: monika.stefanczyk@pmrpublications.com


 


O firmie PMR


PMR to firma badawczo-konsultingowa działająca w ponad 25 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1995 roku przy naszym wsparciu ponad 500 globalnych korporacji oraz wiele lokalnych firm zwiększyło swoje udziały rynkowe, z sukcesem weszło na nowe rynki oraz zoptymalizowało koszty działalności.


Specjalizujemy się w sektorach: budowlanym, handlu detalicznego, farmaceutycznym, ochrony zdrowia, IT i telekomunikacji, ale nasze doświadczenie obejmuje również wiele innych branż. Zatrudniamy 100 profesjonalistów płynnie posługujących się w sumie ponad 15 językami. Usługi badawcze i konsultingowe realizowane na indywidualne zamówienie uzupełniamy pakietem prawie 100 gotowych raportów rynkowych i serwisów informacyjnych rocznie.


 


PMR Ltd. Sp. z o.o.
ul. Dekerta 24

30-703 Kraków


tel.: +48 12 618 90 00 | faks: +48 12 618 90 08


www.pmrpublications.com | www.pmrconsulting.com | www.research-pmr.com

W wydaniu nr 150, maj 2014, ISSN 2300-6692 również

 1. CZAS KOLEKCJONERÓW

  Titanic, Beatlesi, Srebrny Glob - 27.05
 2. MIESIĘCZNIK "ZNAK" NR 708

  Nie tylko o Bogu - 23.05
 3. POLAK KOCHA WHISKY

  Do picia i do portfela - 20.05
 4. Z KRONIKI BYWALCA

  Azerbejdżan w Pruszkowie - 20.05
 5. LEKTURY DECYDENTA

  Partyjna telewizja - 19.05
 6. SUPLEMENTY DIETY W WNP

  W tyle za krajami zachodnimi - 9.05
 7. ERA CZŁOWIEKA

  Elastyczność i upraszczanie - 8.05
 8. POLITYKA I GOSPODARKA

  Klienci tracą na węglu z Rosji - 7.05
 9. INTELIGENCJA EMOCJONALNA

  Rozumienie uczuć - 7.05
 10. ANGLIK IN POLAND

  Intelektualna zbieżność - 7.05
 11. DEKADA W UE

  Oswajanie białych niedźwiedzi - 6.05
 12. TYGODNIK POWSZECHNY NR 21

  Poród naturalny czy cesarka - 20.05
 13. ZŁOŻONOŚĆ ŚWIATA

  Bankierzy i spekulanci - 5.05
 14. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Piątek, 30.05 – Zauważeni
 15. SZTUKA MANIPULACJI

  Opór "tępego narzędzia" - 5.05
 16. I CO TERAZ?

  Powyborcza szachowanica - 26.05
 17. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Chmury w maju - 19.05
 18. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Jego miłość - 26.05