Established 1999

ERA CZŁOWIEKA

8 maja 2014

Elastyczność i upraszczanie - 8.05

Od ponad 65 lat ManpowerGroup jest liderem w zmieniającym się świecie pracy. Wyjątkowe połączenie doświadczenia i wiedzy pozwala firmie analizować demograficzne i technologiczne trendy kształtujące rynek oraz dbać o zrównoważony rozwój światowych zasobów talentów. Zmiany we współczesnym świecie pracy kształtują gospodarki, pracodawców i pracowników. Zjawiska makroekonomiczne nieustannie wpływają na obniżanie marży, tworząc tym samym potrzebę osiągania lepszych wyników przy mniejszych zasobach.

Potencjał ludzki staje się najważniejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Ewolucja technologii z kolei zmienia oblicze wykonywania pracy oraz tworzy zapotrzebowanie na nowe umiejętności. Problem niedopasowania talentów rozprzestrzenia się i nasila ze względu na zmiany demograficzne oraz pracodawców, którzy oczekują od kandydatów coraz bardziej wyspecjalizowanych kompetencji, aby sprostać nieustannie zmieniającym się potrzebom konsumentów.


 


– „W Erze Człowieka firmy znajdują się pod wpływem zmiennych i nieprzewidywalnych sił ekonomicznych, które przyspieszają i nakładają się na siebie. Sytuację można porównać do węzła gordyjskiego, który zacieśnia się i hamuje wzrost. Pracodawcy muszą się z tym zmierzyć, aby umożliwić rozwój swoich przedsiębiorstw” – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – „Konieczne jest upraszczanie procesów i struktur, aby osiągnąć większą elastyczność i dynamikę reakcji. Tylko w ten sposób można dziś uporać się z niepewnością rynku i osiągać cele biznesowe” – dodaje Iwona Janas.


 


Przepaść pomiędzy aktywnymi uczestnikami świata pracy, a ludźmi od niego odciętymi, pogłębia się. Oznacza to, że pracodawcom jest dziś ciężko znaleźć kandydatów gotowych do podjęcia pracy „od zaraz”. W Erze Człowieka, gdy talent stał się kluczową siłą napędową wzrostu, uporanie się z problemami niedopasowania i niedoboru talentów, a także budowanie i wykorzystywanie zrównoważonych zasobów ludzkich, są niezbędnym warunkiem postępu gospodarczego. Zarówno firmy, jak i całe kraje, muszą zapewnić sobie regularny dopływ talentów, bez których długoterminowe strategie i cele biznesowe będą niemożliwe do osiągnięcia. Pracodawcy, którzy chcą w Erze Człowieka osiągnąć sukces, potrzebują dziś strategii HR, które nie tylko będą dopasowane do ich strategii biznesowych, lecz także uwzględnią wpływ niedoboru talentów na ich obecne i przyszłe potrzeby w dziedzinie zasobów ludzkich.


 


Dotkliwość światowego kryzysu gospodarczego i frustrujące tempo wychodzenia z niego, w połączeniu z ciągłymi ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi zmianami, na stałe wpłynęły na sposób myślenia liderów biznesu. Firmy starają się dziś raczej zwiększać efektywność aktualnych zespołów niż zwiększać zatrudnienie. Takie podejście bazuje na obawach, że następne tąpnięcie jest tuż za rogiem oraz że ryzyko tworzenia nowych etatów jest zbyt duże w stosunku do potencjalnych zysków. Pracodawcy nie zatrudniają już w oczekiwaniu na popyt – przeciwnie, zatrudniają dopiero, gdy popyt staje się faktem i mają pewność, że nie jest to tymczasowe. Być może kryzys ekonomiczny został zażegnany, jednak ostrożność z czasów kryzysu jest wciąż z nami.


 


Era Człowieka kładzie ogromny nacisk na talent jako główny warunek sukcesu w biznesie, co zmusza pracodawców do ponownego spojrzenia na sposób, w jaki wykorzystują ludzki potencjał. Nową rzeczywistość cechują niestabilność rynków, kompresja cyklów ekonomicznych, większy nacisk na skracanie czasu osiągania rezultatów, większa konkurencja i wyższe oczekiwania konsumentów. Naturalnie nie da się przewidzieć i uniknąć wszystkich niebezpieczeństw, więc pracodawcy muszą dziś skupić się na czynnikach, które są w ich zasięgu: na elastyczności i dynamice reakcji w nieustannie zmieniającym się środowisku.


 


Liderzy biznesu nie są w stanie przewidywać przyszłości, mogą jednak sprawić, aby ich firmy szybciej i bardziej efektywnie reagowały na nowe warunki. Jedyna droga, aby to osiągnąć, to zmiana sposobu myślenia i działania, opierająca się na dążeniu do prostszych rozwiązań. Prostota pozwala szybciej podejmować decyzje a większa elastyczność organizacji sprawia, że szybciej można dostosować się do niepewnego środowiska i osiągać cele biznesowe. Kluczem do konkurencyjności w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej jest więc strategiczne upraszczanie. Jest to warunek konieczny długofalowego sukcesu.


 


Upraszczanie sprawia, że struktura organizacji może działać efektywniej. Opiera się na zwiększonej wydajności procesów, redukcji kosztów, szybszym podejmowaniu decyzji i sprawniejszym wykorzystaniu technologii. Umiejętne upraszczanie poprawia produktywność i pozwala firmom szybciej osiągać cele strategiczne, nawet w rzeczywistości gospodarczej cechującej się niepewnością.


 


Jeśli upraszczanie organizacji zostanie przeprowadzone prawidłowo, efektem będzie większa efektywność procesów, harmonia między strategią HR i ogólną strategią biznesową, silniejszy duch współpracy, lepsza komunikacja i pozbycie się wewnątrzfirmowych barier, a ostatecznie prosta droga do osiągnięcia wyznaczonych celów. Upraszczanie zapewni pracodawcom elastyczność niezbędną, aby dostosować się do nieustających zmian. Jest to gwarancja długofalowego sukcesu i silnej pozycji na rynku, niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość.


 


 


ManpowerGroup w Polsce


 


ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i kandydatów w Polsce. Organizacja posiada 40 agencji i jest obecna w 25 miastach w całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwiązania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower® i Experis™. Usługi w Polsce obejmują pracę tymczasową, rekrutację stałą i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarządzanie karierą i outplacement. Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.


 


O Erze CzłowiekaEra Człowieka została ogłoszona przez ManpowerGroup w styczniu 2011 r. podczas Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos, w Szwajcarii. Wkrótce potem nasileniu uległy obserwowane zjawiska, które warunkowały tę przemianę – klęski żywiołowe, przewroty polityczne, niepokoje społeczne, gospodarcze oraz niepewności finansowe. Obowiązujące systemy przestały gwarantować stabilność, a dotychczasowy układ sił w światowej gospodarce uległ zmianie. Wszytko to miało wpływ na działania przedsiębiorców. Pojawiły się nowe wyzwania i zagrożenia dla rynku pracy.


Zauważenie nadejścia nowej ery było możliwe dzięki temu, że eksperci ManpowerGroup od 65 lat śledzą i analizują dane makroekonomiczne, co pozwala identyfikować panujące uwarunkowania, w istotny sposób wpływające na świat pracy. Więcej o niej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy. 

W wydaniu nr 150, maj 2014, ISSN 2300-6692 również

 1. CZAS KOLEKCJONERÓW

  Titanic, Beatlesi, Srebrny Glob - 27.05
 2. MIESIĘCZNIK "ZNAK" NR 708

  Nie tylko o Bogu - 23.05
 3. POLAK KOCHA WHISKY

  Do picia i do portfela - 20.05
 4. Z KRONIKI BYWALCA

  Azerbejdżan w Pruszkowie - 20.05
 5. LEKTURY DECYDENTA

  Partyjna telewizja - 19.05
 6. SUPLEMENTY DIETY W WNP

  W tyle za krajami zachodnimi - 9.05
 7. ERA CZŁOWIEKA

  Elastyczność i upraszczanie - 8.05
 8. POLITYKA I GOSPODARKA

  Klienci tracą na węglu z Rosji - 7.05
 9. INTELIGENCJA EMOCJONALNA

  Rozumienie uczuć - 7.05
 10. ANGLIK IN POLAND

  Intelektualna zbieżność - 7.05
 11. DEKADA W UE

  Oswajanie białych niedźwiedzi - 6.05
 12. TYGODNIK POWSZECHNY NR 21

  Poród naturalny czy cesarka - 20.05
 13. ZŁOŻONOŚĆ ŚWIATA

  Bankierzy i spekulanci - 5.05
 14. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Piątek, 30.05 – Zauważeni
 15. SZTUKA MANIPULACJI

  Opór "tępego narzędzia" - 5.05
 16. I CO TERAZ?

  Powyborcza szachowanica - 26.05
 17. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Chmury w maju - 19.05
 18. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Jego miłość - 26.05