Established 1999

DECYDENT POLIGLOTA

3 listopad 2018

Nowoczesny przekaz w biznesie

Nowoczesne formy przekazu elektronicznego praktycznie wyeliminowały tradycyjne formy korespondencji biznesowej: zatem książka ta nie zawiera znanych z niedawnej przecież przeszłości wzorów biznesowej korespondencji w języku angielskim.

Dzisiaj język angielski dominuje w światowym biznesie, dzięki niemu korespondencja biznesowa ma charakter międzynarodowy.

Książka zawiera rady doświadczonej konsultantki w zakresie korespondencji biznesowej, jak zwiększyć skuteczność tej korespondencji w formie dzisiaj tak popularnych informacji elektronicznych jako maili, sms-ów, czy różnych treści, kierowanych do tzw. mediów społecznościowych, by w efekcie rozwijać stosunki biznesowe z partnerami w różnych krajach świata.

Autorka zwraca uwagę na fakt, że poprzez formę i jakość tych krótkich przekazów, partnerzy oceniają profesjonalizm i wiarygodność drugiej strony. Prawidłowo wykonana korespondencja może ułatwić wejście na rynek, zaś nieprawidłowa nawet może doprowadzić do porażki. Dlatego tak ważna jest doskonałość tych przekazów, którą może pomóc osiągnąć stosowanie pewnych, niemalże oczywistych reguł.

Po pierwsze, trzeba być dokładnym, w przekazie powinno się dążyć do wzmocnienia pozycji jednostki, czytaj autora tego przekazu. By to osiągnąć, należy swoje przekazy konsultować z ekspertami językowymi oraz trzeba je sprawdzać, by uniknąć szkolnych błędów, które adresat natychmiast odbierze jako lekceważenie jego osoby.

Autorka informuje, czego w korespondencji należy unikać i jakiego stylu autor powinien się trzymać. Podaje też główne zasady, jakim powinny podlegać teksty biznesowe. Te zasady zawarte są w wydzielonych ramkach i w książce dość łatwo je znaleźć. Podaje też różne platformy mediów społecznościowych oraz przypomina produkty działalności różnych skutecznych autorów tekstów w tych mediach. Zwraca też uwagę na dość częste pułapki językowe: język angielski nie jest bowiem jednolity we wszystkich krajach anglojęzycznych oraz poza tymi krajami, jak się o tym sądzi. Dlatego autor korespondencji biznesowej musi zwracać baczną uwagę na różne znaczenie ważnych słów w różnych kulturach i krajach, by nie „strzelić sobie w kolano”.

Istotne też jest, by pisać prosto i konkretnie, nie zaś rozwlekle. Po prostu, w korespondencji biznesowej nie należy „ględzić”. I należy bardzo uważać przed wysłaniem listu, gdyż elektronika działa bardzo szybko, wręcz błyskawicznie, a kliknięcie myszą trwa ułamek sekundy.

Autorka zwraca uwagę za dość słabe strony piszących, tj. na niewystarczającą znajomość zasad interpunkcji, gramatyki; może właśnie dlatego przypomina te zasady. Podobnie oswaja czytelnika z zapisem dat, miar i wag w świecie anglosaskim oraz poza nim i zwraca uwagę na najczęściej występujące pomyłki oraz na to, jak ich unikać. Na zakończenie książki, podaje sumaryczny wykład o wszelkich formach korespondencji: bardzo przydatny i pouczający.

Książka ta powinna zostać dokładnie przestudiowana przez wszystkich ludzi biznesu, prowadzących korespondencję z partnerami zagranicznymi.

                                                                                              Jacek Potocki

Fiona Talbot. „Business English. Jak pisać skutecznie po angielsku”. Tłum. Marta Fihel. Wydawnictwo „Poltext”, Warszawa 2018

W wydaniu nr 204, listopad 2018, ISSN 2300-6692 również

 1. NIEPODLEGŁOŚĆ A SPRAWA POLSKA

  Narodowa obojętność
 2. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Zbrodnie w okupowanym Lwowie
 3. LEKTURY DECYDENTA

  Sadystki w habitach
 4. WSPÓLNE CZYTANIE

  Książeczka dla wszystkich
 5. CZARNE OWCE EUROPY

  Włochy, Turcja, Rumunia
 6. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Talent w genach
 7. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Rocznica
 8. WIATR OD MORZA

  21 lat niepodległości
 9. LEKTURY DECYDENTA

  Wspomnienia z przedwojennego Wilna
 10. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Honor jako suma cnót i przymiotów
 11. DECYDENT POLIGLOTA

  Nowoczesny przekaz w biznesie
 12. WIATR OD MORZA

  Wykopki buraków
 13. PRAWA - WŁADZA - PROBLEMY

  Ograbianie narodu