Established 1999

Wydanie nr 204, listopad 2018, ISSN 2300-6692

26/11/2018
Narodowa obojętność

Jest to książka o mentalności Polaków: o tej, po 1989 roku oraz o tej historycznej, nawiązującej do „złotej ery wolności”. Autor głośno zastanawia się, kiedy ta „złota era” była i dochodzi do wniosku, że przed 1795 rokiem.  Dzisiaj, niestety, mimo złudzeń, nie ma owej wolności, gdyż instytucje państwowe są upartyjniane, istnieje wzajemna pogarda, nie ma języka niezbędnego do wspólnego rozwiązywania problemów. Autor stwierdza „wypalanie się” pokolenia Okrągłego Stołu, a przecież po prawie 200 latach mamy wreszcie własne państwo. Jarosław Kuisz wyjaśnia „problematykę kultury podległości”, która, niestety, nadal tkwi w mentalności naszego Narodu i stara się podpowiedzieć, jak sobie radzić z tym jej wpływem. Obecne elity nie bardzo sobie z tym radzą, monopolizując romantyczne opowieści narodowo-patriotyczne - recenzuje Jacek Potocki. więcej...

13/11/2018
Włochy, Turcja, Rumunia

Coraz gorsze perspektywy dla włoskiej gospodarki wyłaniają się z jesiennych prognoz Komisji Europejskiej. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w Turcji, gdzie istnieje realna groźba recesji. Z problemami boryka się również Rumunia, której czkawką odbija się dziś szaleńczy wzrost PKB w poprzednich latach - pisze Marcin Lipka. więcej...

13/11/2018
Rocznica

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach niewoli, odradza się Polska. Trzeba prawdzie spojrzeć w oczy, że stało się to możliwe dzięki upadkowi trzech tronów po I wojnie światowej: niemieckiego, austriackiego i rosyjskiego. Sami Polacy wcześniej nie byli w stanie „wybić się na niepodległość”: padły przecież kolejne powstania: Listopadowe, Krakowskie i Styczniowe. Ostateczny szlif powojennym rozwiązaniom miała nadać Konferencja Wersalska - pisze Jacek Potocki. więcej...

03/11/2018
Honor jako suma cnót i przymiotów

Honor jako cecha postawy człowieka łączy w sobie nieco staroświecki (w przeciwieństwie do postmodernistycznego rozkojarzenia i płynności), integralny i wręcz spiżowo-posągowy urok wzorca moralnego, a zarazem estetycznego poloru. Człowiek, któremu przypisujemy honor i jako nastawienie (zaprogramowanie) życiowe, i jako zgodną z tym praktykę postepowania, postrzegany jest jako uosobienie chwalebnej postawy moralnej, a zarazem elegancji, swoistej wytworności, a w każdym razie „klasy”. Nie przypadkiem tak bliskie są sobie wyrażenia „człowiek honoru” oraz „człowiek z klasą”. I nie przypadkiem tęsknota do połączenia walorów moralnych z estetycznymi przybiera postać zbitki pojęciowej „piękno moralne” - pisze prof. dr hab. Mirosław Karwat. więcej...

02/11/2018
Ograbianie narodu

Odbicie od "ściany". Wyniki wyborów samorządowych wskazują, że antydemokratyczny i socjalny lud zdołał obronić partię władzy przed dużą porażką. Zwolennicy praworządności muszą dalej przeciwstawiać się oligarchizacji państwa oraz prawnej i kulturowej zapaści Polski. Prawa kobiet, dostęp do dobrej edukacji, wyprowadzenie religii ze szkół, niezawisłość sądów i zatrzymanie nepotyzmu jest wciąż możliwe. Wyborcy PiS zamknięci w swym wewnętrznym jednorodnym etnicznie i kulturowo gronie, akceptując autokratyczny styl władzy, która zaangażowała w wybory wszystkie partyjne i rządowe struktury państwa, wciąż pozostają w grze – pisze Andrzej Zientara. więcej...