Established 1999

FILOZOFIA I DYPLOMACJA

13 listopad 2018

Rocznica

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach niewoli, odradza się Polska. Trzeba prawdzie spojrzeć w oczy, że stało się to możliwe dzięki upadkowi trzech tronów po I wojnie światowej: niemieckiego, austriackiego i rosyjskiego. Sami Polacy wcześniej nie byli w stanie „wybić się na niepodległość”: padły przecież kolejne powstania: Listopadowe, Krakowskie i Styczniowe. Ostateczny szlif powojennym rozwiązaniom miała nadać Konferencja Wersalska – pisze Jacek Potocki.

Jacek Potocki - dyplomata, korespondent zagraniczny, publicysta, komentator

Już tam Anglosasi wprowadzili w życie zasadę appeasementu wychodząc z założenia, że trwały pokój może zapewnić zaspokojenie pretensji pokonanych mocarstw. Stąd Konferencja „kręciła” w sprawie kształtu Polski, odchodząc od tego, jaki istniał przed 1795 rokiem, zarówno w tzw. Galicji Wschodniej, jak i na Śląsku czy w Wielkopolsce.

W pierwszym przypadku, przeciwko zwrotowi Polsce tzw. kresów wschodnich występowała zdecydowanie Anglia, a generalnie – wbrew bardzo przychylnej przez polskich amerykanofilów interpretacji tzw. 13 punktów Wilsona w sprawie niepodległości Polski – amerykański prezydent mówił o zwrocie Polsce „ziem zamieszkałych bezsprzecznie przez „żywioł polski”, USA więc też opowiadały się wyłącznie za okrojoną, małą Polską.

Plebiscyty śląskie polska przegrała, gdyby nie Powstanie Wielkopolskie, Wielkopolski też by nie było w przedwojennej II RP. Zresztą Niemcy wymordowali powstańców wielkopolskich w czasie II wojny światowej. Wschodni sąsiad przekreślił znaczenie deklaracji bolszewików z listopada 1917 roku w sprawie prawa narodów Rosji do samookreślenia, napaścią na Polskę w 1920 roku.

Nie piszemy o listopadzie 1918 roku, którego 100 rocznicę teraz obchodzimy. Ważna data i ważne ustalenia, które umożliwiły Polakom życie w warunkach niepodległości przez 21 lat, gdyż to są sprawy znane.

Słabo uzbrojona Polska padła na 6 lat we wrześniu 1939 roku, nieprzygotowana do wojny ani od Wschodu, ani od Zachodu. Wystawiona do wiatru przez sojuszników, nastawionych na zaspokojenie roszczeń niemieckich.

Nie pora na żadne analogie, bo jakież one mogłyby być?

                                                                                                 JACEK POTOCKI

W wydaniu nr 204, listopad 2018, ISSN 2300-6692 również

 1. NIEPODLEGŁOŚĆ A SPRAWA POLSKA

  Narodowa obojętność
 2. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Zbrodnie w okupowanym Lwowie
 3. LEKTURY DECYDENTA

  Sadystki w habitach
 4. WSPÓLNE CZYTANIE

  Książeczka dla wszystkich
 5. CZARNE OWCE EUROPY

  Włochy, Turcja, Rumunia
 6. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Talent w genach
 7. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Rocznica
 8. WIATR OD MORZA

  21 lat niepodległości
 9. LEKTURY DECYDENTA

  Wspomnienia z przedwojennego Wilna
 10. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Honor jako suma cnót i przymiotów
 11. DECYDENT POLIGLOTA

  Nowoczesny przekaz w biznesie
 12. WIATR OD MORZA

  Wykopki buraków
 13. PRAWA - WŁADZA - PROBLEMY

  Ograbianie narodu