Established 1999

CLOUD COMPUTING

9 lipca 2013

Modna technologiczna nowinka - 9.07

Dynamika rynku cloud computingu w Polsce utrzymuje się na nadal wysokim poziomie. W 2013 r. wynosić będzie 28%, pomimo spadku o 5 p.p. w stosunku do 2012 r. Obniżenie dynamiki nie oznacza jednak zmniejszenia zainteresowania klientów końcowych tym modelem. Wręcz przeciwnie, popyt z roku na rok jest coraz wyższy, a spadek dynamiki jest przede wszystkim wynikiem powiększenia bazy.

Według najnowszego raportu PMR „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2017”, wartość rynku cloud computingu w Polsce, obejmującego zarówno usługi wdrażane w modelu chmury prywatnej, jak i publicznej w 2012 r. wyniosła 234 mln zł. Rynek ten odznacza się wysoką dynamiką wzrostową, z roku na rok przekraczającą poziom 30%. Pomimo znacznych różnic w modelu wdrożenia oraz dostarczania technologii i poziomu jej adopcji przez firmy duże oraz małe i średnie, można nadal uznać, że jest to rynek młody. Przekłada się to, jak wspomniano, na wysoką dynamikę. W rezultacie, w 2013 r. rynek osiągnie wartość 300 mln zł.


 


Na polskim rynku cloud computingu przeważają przychody z chmury publicznej. Co więcej, udział tego segmentu w ostatnich paru latach odnotowywał tendencje wzrostowe. „Nie było to spowodowane spadkami wartości rynku w modelu chmury prywatnej, ale raczej wyższymi wzrostami przychodów dostawców z usług chmury publicznej”, twierdzi Zoran Vučković, autor raportu. W odniesieniu do klientów końcowych, na polskim rynku cloud computingu przeważają przychody z segmentu firm dużych, zatrudniających ponad 250 osób. Pomimo coraz większej penetracji usługami, wysokiego stopnia wirtualizacji serwerów oraz medialnego nagłaśniania, nadal jednak większość firm w Polsce z segmentu MŚP dopiero po raz pierwszy spotyka się z rozwiązaniami typu cloud computing.


 


Również dostawcy coraz bardziej poszerzają własne portfolio usług. Z jednej strony coraz większa liczba dostawców oprogramowania dołącza do swojej oferty usługi cloud computing. Z drugiej strony (na przykład w segmencie IaaS) dochodzi do ewolucji i dalszego rozwoju samych usług – od wirtualnych serwerów do oferowania bardziej zaawansowanych funkcji, jak na przykład przechowywanie plików w chmurze czy rozwiązania PaaS. Podobnie do sytuacji z poprzednich lat, nasilają się działania edukacyjne dostawców dotyczące samej technologii cloud computing. Działania te stopniowo przełamują obawy klientów końcowych, najczęściej związane z bezpieczeństwem. Skutkuje to z kolei coraz lepszym zrozumieniem technologii i jej poszczególnych modelów przez klientów końcowych, co przekłada się na wzrost zainteresowania technologią. Klienci coraz częściej rozumieją, jakie konkretnie korzyści biznesowe mogą odnieść dzięki zastosowaniu technologii przetwarzania danych w chmurze.


 


Według badania przeprowadzonego przez PMR na próbie 200 największych firm IT w Polsce w maju 2013 r., nadal kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój rynku cloud computingu w Polsce jest poszukiwane oszczędności przez firmy. Jako dominujący czynnik właśnie ten wymieniło 34% respondentów. W porównaniu z 2012 r. oznacza to wzrost znaczenia tego czynnika o 3 p.p. Na drugim miejscu znalazł się wzrost rynku mobilnego internetu, który wymieniło 26% badanych. Wśród pozostałych czynników należy wymienić względy bezpieczeństwa (23%), regulacje prawne (13%), przepustowość sieci telekomunikacyjnych (11%) oraz coraz większą ilość przetwarzanych danych (9%).Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. „
Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2017”.


O firmie PMR


PMR to firma badawczo-konsultingowa działająca w ponad 25 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1995 roku przy naszym wsparciu ponad 500 globalnych korporacji oraz wiele lokalnych firm zwiększyło swoje udziały rynkowe, z sukcesem weszło na nowe rynki oraz zoptymalizowało koszty działalności.


Specjalizujemy się w sektorach: budowlanym, handlu detalicznego, farmaceutycznym, ochrony zdrowia, IT i telekomunikacji, ale nasze doświadczenie obejmuje również wiele innych branż. Zatrudniamy 100 profesjonalistów płynnie posługujących się w sumie ponad 15 językami. Usługi badawcze i konsultingowe realizowane na indywidualne zamówienie uzupełniamy pakietem prawie 100 gotowych raportów rynkowych i serwisów informacyjnych rocznie.


PMR Ltd. Sp. z o.o.
ul. Dekerta 24
30-703 Kraków
tel.: +48 12 618 90 00

W wydaniu nr 140, lipiec 2013 również

 1. POD MŁOTKIEM W SOTHEBY`S

  Miliony utopione w winie - 26.07
 2. UNITED KINGDOM

  Zysk z królewskich narodzin - 23.07
 3. TAKA SZTUKA

  Najlepsze półrocze w historii Christie`s - 23.07
 4. UE Z USA

  Transatlantycka nadzieja - 19.07
 5. NA CZAS KANIKUŁY

  Leasing pracowniczy - 18.07
 6. SPRAWY MIĘDZYNARODOWE nr 1/2013

  Jaki jest ten świat? - 16.07
 7. CO DALEJ Z CHINAMI?

  Wielkie rebalansowanie - 16.07
 8. SPADA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW

  W Polsce jest nieco lepiej - 16.07
 9. NADCIĄGA CHMURA OBLICZENIOWA

  Toruń w czołówce postępu - 16.07
 10. RAPORT PMR

  Prywatna opieka medyczna - 16.07
 11. OUTSORCING

  Oszczędność, wygoda, konieczność - 9.07
 12. CLOUD COMPUTING

  Modna technologiczna nowinka - 9.07
 13. KRONIKA BYWALCA

  Lunch Pań Ambasadorów - 28.07
 14. POLITYKA KLIMATYCZNA

  Konieczna rewizja - 4.07
 15. PODRÓŻE SMAKUJĄ

  Praga piwem płynąca - 3.07
 16. LEKTURY DECYDENTA

  "MSZ: polski czy antypolski?" - 22.07
 17. W IMR ADVERTISING BY PR

  Ogrodowe przy Bieluchu rozmowy - 2.07
 18. RYNKI KAPITAŁOWE

  Dziwna korekta - 2.07
 19. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Środa, 31.07 – Nie pozostało nic
 20. SZTUKA MANIPULACJI

  Wykręt trywialny - 1.07
 21. SIŁA POLITYKI

  Z Europą czy z Moskwą? - 26.07
 22. I CO TERAZ?

  Świat odjechany... - 24.07
 23. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Trudne sąsiedztwo - 16.07
 24. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Portret bajkopisarza - 12.07