Established 1999

BIBLIOTEKA DECYDENTA

1 lipiec 2013

Portret bajkopisarza - 12.07

Kto z nas nie zna bajek Jana Brzechwy? Jednakże nie każdy wie, że Brzechwa był również świetnym prawnikiem, przez wiele lat czynnym adwokatem, występującym w sprawach o ochronę prawa autorskich.


Sam poeta nie był zadowolony z tego, że mówią o nim „bajkopisarz”, mimo że właśnie dzięki bajkom dla dzieci zyskał sławę i uznanie. Z kart książki dowiedzieć się można, że Brzechwa zarabiał spore pieniądze, jako tzw. tekściarz jak i autor „kawałków” kabaretowych, zarówno przed wojną jak i w czasach PRL. Miał jednak ambicję zostania poetą, stąd kręcił się koło grupy „Skamander”, ale jego poezje liryczne nie znajdowały uznania wśród kolegów po piórze. Zarówno Tuwim, jak i kuzyn Brzechwy, Bolesław Leśmian, krytykowali jego utwory poetyckie.


Brzechwa był kochliwy: trzykrotnie się żenił, a jego liczne romanse mogłyby posłużyć za kanwę frapującej powieści.


Ciekawie przedstawiony został w książce okres powojenny, kiedy to Jan Brzechwa stworzył szereg tzw. utworów zaangażowanych: o Nowej Hucie, o spółdzielniach produkcyjnych, a nawet o Stalinie. Tzw. czynniki oraz ówcześni krytycy, apologeci socrealizmu, zarzucali utworom Brzechwy zbyt małą ofensywność, pozorne zaangażowanie w budowę nowego ustroju robotników i chłopów.


Brzechwa był porządnym człowiekiem: nigdy nie zrobił nikomu świństwa, nie napisał przeciwko nikomu żadnego donosu, natomiast pomagał potrzebującym zarówno w Związku Literatów Polskich instytucjonalnie, jak i prywatnie ze swoich pieniędzy udzielając potrzebującym kolegom-literatom bezzwrotnych pożyczek.


Kiedy po zmianach w 1989 r. chciano imię poety nadać kilku szkołom podstawowym i przedszkolom… zaczęło się. Różni lustratorzy z grona „zdrowych i jedynie słusznych sił” podnosili żydowskie pochodzenie Brzechwy, co miało z niego czynić nie-Polaka, twierdzili, że jego wiersze z okresu PRL to utwory propagujące totalitaryzm i godzące w suwerenność Polski. Czyli, nie można uczynić patronem instytucji oświatowych człowieka, który nie był patriotą.


Na szczęście, te chore poglądy nie uzyskały społecznego poparcia.


Wielce zasłużone w propagowaniu literatury pięknej wydawnictwo „Iskry” ma szczęście do takich autorów, jak Mariusz Urbanek. Niedługo po jego świetnym bestsellerze „Broniewski, miłość, wódka, polityka” ukazała się kolejna, znakomita książka tego utalentowanego pisarza.


                                                                                              Jacek Potocki


Mariusz Urbanek. „Brzechwa nie dla dzieci”, „Iskry”, Warszawa 2013


 


* * * * * * * * * *


Chrześcijaństwo bez tajemnic – 1.07


Chrześcijaństwo istnieje od ponad 2 tysięcy lat. W naszych czasach rośnie w siłę w Ameryce, w Afryce stanowi alternatywę dla islamu, a jedynie traci na znaczeniu w Europie Zachodniej. W tym bogato ilustrowanym leksykonie została przedstawiona historia chrześcijaństwa w różnych okresach dziejowych oraz konfrontacja przekazów ewangelii z przekazami źródeł historycznych. Autorem jest wybitny profesor historii chrześcijaństwa na Uniwersytecie w Turynie.


Ciekawe, że u podłoża chrześcijaństwa do pewnego stopnia leży judaizm: sekta judaistyczna esseńczyków stosowała obrzęd chrztu, a w czasach Jezusa chrzest był rozpowszechniony wśród wielu ugrupowań żydowskich.


Autor przypomina, że podstawą religii chrześcijańskiej jest wiara w zmartwychwstanie Chrystusa, który został skazany na śmierć dlatego, że głoszone przez niego prawdy zostały uznane przez kapłanów-faryzeuszy za niebezpieczne politycznie i gorszące religijnie.


Autor wyjaśnia, lub przynajmniej daje wskazówki, pomocne w wyjaśnieniu pewnych kwestii, zasłyszanych na lekcjach religii, np. że Trzej Królowie byli Persami lub Chaldejczykami, liczba 12 apostołów odpowiadała liczbie 12 plemion pierwotnego Izraela, czy też to, że w 1970 r. została odkryta ewangelia Judasza, z której wynika, iż Judasz zdradził Jezusa na jego życzenie, by Chrystus mógł zbawić świat.


W książce przedstawiona została istota Starego i Nowego Testamentu oraz przybliżona tajemnica i przesłanie ewangelii.


Interesująco wygląda rozwój chrześcijaństwa.  W pewnych okresach dziejowych może wywołać zdziwienie wyjątkowa nietolerancyjność chrześcijan wobec innych wyznań, od kiedy chrześcijanie z prześladowanej mniejszości religijnej stali się grupą dominującą w Cesarstwie Rzymskim. Na uwagę zasługuje także mini-historia papiestwa i Państwa Kościelnego, poprzez pryzmat soborów i synodów, a także działalność złowieszczej inkwizycji.


Autor ze smutkiem konstatuje występowanie w kościele katolickim oporu wobec zmian w świecie, na tle większej elastyczności w działalności i doktrynie innych wyznań chrześcijańskich.


Zaletą książki jest nie tylko podanie prostych haseł encyklopedycznych, ale i szersze omówienie problemów, jak kościoły a Żydzi, kościół a wojny.


Krążą niepokojące pogłoski, że seria „Leksykon: Religie”, w ramach której ukazała się ta bardzo wartościowa książka, przestanie się ukazywać, mimo zapowiedzi wydania książek „Zen”, „Taoizm” i „Hinduizm”. Byłaby to wielka szkoda.


                                                                                              Jacek Potocki


Giovanni Filoramo. „Chrześcijaństwo”. Tłum. Bogusława Szczepanik. „Arkady”, Warszawa 2013

W wydaniu nr 140, lipiec 2013 również

 1. POD MŁOTKIEM W SOTHEBY`S

  Miliony utopione w winie - 26.07
 2. UNITED KINGDOM

  Zysk z królewskich narodzin - 23.07
 3. TAKA SZTUKA

  Najlepsze półrocze w historii Christie`s - 23.07
 4. UE Z USA

  Transatlantycka nadzieja - 19.07
 5. NA CZAS KANIKUŁY

  Leasing pracowniczy - 18.07
 6. SPRAWY MIĘDZYNARODOWE nr 1/2013

  Jaki jest ten świat? - 16.07
 7. CO DALEJ Z CHINAMI?

  Wielkie rebalansowanie - 16.07
 8. SPADA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW

  W Polsce jest nieco lepiej - 16.07
 9. NADCIĄGA CHMURA OBLICZENIOWA

  Toruń w czołówce postępu - 16.07
 10. RAPORT PMR

  Prywatna opieka medyczna - 16.07
 11. OUTSORCING

  Oszczędność, wygoda, konieczność - 9.07
 12. CLOUD COMPUTING

  Modna technologiczna nowinka - 9.07
 13. KRONIKA BYWALCA

  Lunch Pań Ambasadorów - 28.07
 14. POLITYKA KLIMATYCZNA

  Konieczna rewizja - 4.07
 15. PODRÓŻE SMAKUJĄ

  Praga piwem płynąca - 3.07
 16. LEKTURY DECYDENTA

  "MSZ: polski czy antypolski?" - 22.07
 17. W IMR ADVERTISING BY PR

  Ogrodowe przy Bieluchu rozmowy - 2.07
 18. RYNKI KAPITAŁOWE

  Dziwna korekta - 2.07
 19. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Środa, 31.07 – Nie pozostało nic
 20. SZTUKA MANIPULACJI

  Wykręt trywialny - 1.07
 21. SIŁA POLITYKI

  Z Europą czy z Moskwą? - 26.07
 22. I CO TERAZ?

  Świat odjechany... - 24.07
 23. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Trudne sąsiedztwo - 16.07
 24. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Portret bajkopisarza - 12.07