Established 1999

RAPORT PMR

16 lipca 2013

Prywatna opieka medyczna - 16.07

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR pt. „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015”, w 2012 r. wartość rynku prywatnej opieki medycznej w Polsce wyniosła 33,8 mld zł. Dynamika rynku była dużo niższa niż w 2011 r., głównie za sprawą obniżenia dynamiki kategorii „Wydatki pacjentów na produkty zdrowotne”.

W ocenie PMR, w dłuższej perspektywie czasu, rozwój zarówno abonamentów medycznych, jak i dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych nie będzie możliwy bez kompleksowej reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce.


Wzrost rynku średnio o 5% pomiędzy 2013 a 2015


Według prognoz PMR, w latach 2013-2015 rynek będzie się rozwijał w tempie około 5% średnio rocznie (CAGR). Dynamika wzrostu będzie zbliżona w każdym z lat, przy czym, w związku ze stopniową poprawą ogólnej sytuacji ekonomicznej, będzie najwyższa w 2015 r. , kiedy wartość rynku przekroczy 39 mld zł.


„Prognozujemy, że dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, z racji niskiej bazy, pozostaną najszybciej rozwijającym się segmentem w latach 2013-2015. Abonamenty będą drugim najszybciej rozwijającym się segmentem” – mówi Agnieszka Skonieczna, starszy analityk rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia PMR i autorka raportu.


Ustawa refundacyjna i jej implikacje


Struktura prywatnych wydatków na opiekę zdrowotną pozostała niemal niezmieniona w ciągu ostatnich kilku lat. Największy udział w prywatnych wydatkach na opiekę zdrowotną mają wydatki pacjentów na produkty zdrowotne. W 2012 r. udział ten kategorii zmniejszył się jednak o 1,4 p.p. w porównaniu do sytuacji rok wcześniej, co było przede wszystkim wynikiem wejścia w życie od 1 stycznia 2012 r. tzw. ustawy refundacyjnej, która wywołała prawdziwą rewolucję na rynku farmaceutycznym w Polsce. Aż o 20% wartościowo spadł segment leków refundowanych, a NFZ zaoszczędził na refundacji 2 mld zł (wzrosła jednocześnie znacząco odpłatność pacjentów). Sprzedaż produktów OTC (leki bez recepty, suplementy diety i inne produkty) wzrosła o kilka procent, ale wolniej niż prognozowano wcześniej. Okazuje się bowiem, że wobec konieczności ponoszenia wyższych wydatków na leki refundowane (często niezbędne dla ratowania zdrowia i życia) polscy konsumenci ograniczyli wydatki na mniej istotne i będące często towarami luksusowymi produkty OTC.


Bez zmian do wyborów parlamentarnych w 2015 r.?


W dłuższej perspektywie czasu rozwój segmentu prywatnej opieki zdrowotnej nie będzie możliwy bez kompleksowej reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce, która spowodowałaby dopływ środków do systemu. Bez takich działań, rynek nie będzie mógł ulec znaczącemu poszerzeniu.


Na początku 2013 r. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło założenia do reformy systemu opieki zdrowotnej. Zakłada ona między innymi decentralizację NFZ i prawne uregulowanie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych ma być gotowy do końca 2013 r. Według obecnego stanu wiedzy, ustawa ta nie spowoduje rewolucji w segmencie prywatnej opieki zdrowotnej. Celem Ministerstwa Zdrowia jest bowiem jedynie uregulowanie obecnego systemu, a dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne mają zostać wprowadzone jako element wspierania (a nie zastępowania) publicznego systemu ochrony zdrowia. „W ramach dodatkowych ubezpieczeń mają być dostępne świadczenia, które już obecnie są realizowane przez Polaków odpłatnie. Bez wprowadzenia faktycznej konkurencji w postaci innych, niż NFZ, płatników czy też zachęt podatkowych do zakupu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, zabraknie bodźców do rozwoju tych segmentów” – podkreśla Agnieszka Skonieczna.


Dodatkowo, w ocenie PMR jest mało prawdopodobne, by jakiekolwiek radykalne zmiany weszły w życie przed zaplanowanymi na 2015 r. wyborami parlamentarnymi. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że jest to jeden z kluczowych projektów tej kadencji i nie można się z nim śpieszyć. Dodatkowo, temat jest sprawą drażliwą społecznie, a kredyt zaufania społecznego dla obecnego rządu został już nadwyrężony przez przeprowadzenie kontrowersyjnej reformy emerytalnej i reformy systemu refundacji leków. Ewentualne zmiany weszłyby w życie najwcześniej po wyborach w 2015 r. Oznacza to ryzyko, że w przypadku zmiany rządu, ewentualne reformy zostaną anulowane (miało to już miejsce wcześniej w odniesieniu do regulacji dotyczących dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych).


Wyjaśnienia metodologiczne


Na wartość rynku składają się wydatki na produkty zdrowotne bezpośrednio z kieszeni pacjenta, usługi rehabilitacyjne, badania diagnostyczne i wizyty lekarskie opłacane z własnej kieszeni, abonamenty oferowane przez firmy medyczne wraz z usługami medycyny pracy, ubezpieczenia zdrowotne oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, opłaty w szarej strefie, np. „dowody wdzięczności” dla lekarzy oraz inne opłaty ponoszone bezpośrednio z kieszeni pacjenta.


Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015”.


Autorka raportu:


Agnieszka Skonieczna


Starszy analityk rynku farmaceutycznego


tel.: +48 12 618 90 65


e-mail: agnieszka.skonieczna@pmrpublications.com


PMR to firma badawczo-konsultingowa działająca w ponad 25 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1995 roku przy naszym wsparciu ponad 500 globalnych korporacji oraz wiele lokalnych firm zwiększyło swoje udziały rynkowe, z sukcesem weszło na nowe rynki oraz zoptymalizowało koszty działalności.


Specjalizujemy się w sektorach: budowlanym, handlu detalicznego, farmaceutycznym, ochrony zdrowia, IT i telekomunikacji, ale nasze doświadczenie obejmuje również wiele innych branż. Zatrudniamy 100 profesjonalistów płynnie posługujących się w sumie ponad 15 językami. Usługi badawcze i konsultingowe realizowane na indywidualne zamówienie uzupełniamy pakietem prawie 100 gotowych raportów rynkowych i serwisów informacyjnych rocznie.


PMR Ltd. Sp. z o.o.


ul. Dekerta 24


30-703 Kraków


tel.: +48 12 618 90 00 | faks: +48 12 618 90 08


www.pmrpublications.com | www.pmrconsulting.com | www.research-pmr.com

W wydaniu nr 140, lipiec 2013 również

 1. POD MŁOTKIEM W SOTHEBY`S

  Miliony utopione w winie - 26.07
 2. UNITED KINGDOM

  Zysk z królewskich narodzin - 23.07
 3. TAKA SZTUKA

  Najlepsze półrocze w historii Christie`s - 23.07
 4. UE Z USA

  Transatlantycka nadzieja - 19.07
 5. NA CZAS KANIKUŁY

  Leasing pracowniczy - 18.07
 6. SPRAWY MIĘDZYNARODOWE nr 1/2013

  Jaki jest ten świat? - 16.07
 7. CO DALEJ Z CHINAMI?

  Wielkie rebalansowanie - 16.07
 8. SPADA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW

  W Polsce jest nieco lepiej - 16.07
 9. NADCIĄGA CHMURA OBLICZENIOWA

  Toruń w czołówce postępu - 16.07
 10. RAPORT PMR

  Prywatna opieka medyczna - 16.07
 11. OUTSORCING

  Oszczędność, wygoda, konieczność - 9.07
 12. CLOUD COMPUTING

  Modna technologiczna nowinka - 9.07
 13. KRONIKA BYWALCA

  Lunch Pań Ambasadorów - 28.07
 14. POLITYKA KLIMATYCZNA

  Konieczna rewizja - 4.07
 15. PODRÓŻE SMAKUJĄ

  Praga piwem płynąca - 3.07
 16. LEKTURY DECYDENTA

  "MSZ: polski czy antypolski?" - 22.07
 17. W IMR ADVERTISING BY PR

  Ogrodowe przy Bieluchu rozmowy - 2.07
 18. RYNKI KAPITAŁOWE

  Dziwna korekta - 2.07
 19. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Środa, 31.07 – Nie pozostało nic
 20. SZTUKA MANIPULACJI

  Wykręt trywialny - 1.07
 21. SIŁA POLITYKI

  Z Europą czy z Moskwą? - 26.07
 22. I CO TERAZ?

  Świat odjechany... - 24.07
 23. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Trudne sąsiedztwo - 16.07
 24. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Portret bajkopisarza - 12.07