Established 1999

RELIGIA DECYDENTA

9 czerwca 2020

Samotny sternik Kościoła

Jest to książka, zawierająca ocenę myśli obecnego papieża Franciszka, pochodzącego z Argentyny czyli z kraju III świata.

Wraz z jego wyborem pojawił się w Stolicy Apostolskiej „nowy sposób myślenia”, który nie wszystkim hierarchom Kościoła katolickiego odpowiada. Autor przedstawia też nowy styl przywództwa papieża. Można śmiało powiedzieć, że książka jest rekonstrukcją społecznej Ewangelii papieża Franciszka. Po jej przeczytaniu z pewnością powstanie pytanie, czy inny, niż dotychczasowy, Kościół jest możliwy… Zauważmy, że Franciszek nie pochodzi z Europy, która przez wieki stygmatyzowała Kościół. Stąd jego pytanie: „Czy Bóg się o mnie zatroszczy”? Jest to pytanie stworzone przez tzw. Kościół wyzwolenia, obejmujący wykluczonych. W ten sposób powstał nowy, inny sposób komunikowania się papieża z wiernymi.

Autor zwraca uwagę na to, że Franciszek nie wymądrza się, nie gada o surowych karach za grzechy, natomiast mówi zwięźle i celnie; stąd wszyscy są w stanie go zrozumieć. Prowadzi on z wiernymi dialog, podczas gdy dotychczas był to monolog uczonych mężów, prowadzony z wiernymi przez poprzedników. Franciszek wychodzi z założenia, że albo Kościół wyjdzie do ludzi i będzie z nimi rozmawiał, albo straci znaczenie i wiarygodność. Kościół powinien przejść gruntowną reformę. Począwszy od Watykanu, co się w Kurii Rzymskiej nie podoba.

Według papieża Kurię Rzymską nęka 15 schorzeń, wymienionych przez autora książki, które trzeba wyeliminować. Ponieważ Kościół katolicki to hierarchia i posłuszeństwo, więc w konserwatywnej Kurii panuje opinia, że „trzeba Franciszka przeczekać”. A papież wychodzi poza sprawy czysto religijne i mówi o ochronie środowiska naturalnego (mówi on o „kryzysie klimatycznym”), o ekonomicznej chciwości, o pomocy dla uchodźców. Nawołuje do miłosierdzia, np. w ogłoszonej w 2026 roku bulli Misericordiae vultus, miłosierdzie bowiem jest, według niego, podstawowym prawem, mieszkającym w sercu każdego człowieka i jest drogą, która łączy Boga z człowiekiem.

A jaki jest stosunek polskiego Kościoła i jego hierarchów do Franciszka? Ano, negatywny. Polscy hierarchowie też chcą „przeczekać pontyfikat Franciszka”, który działa i mówi inaczej niż polski Kościół, ukształtowany przez papieża Jana Pawła II.

Wniosek autora: papież Franciszek jest bardzo osamotniony w swych działaniach zarówno w Kurii Rzymskiej jak i generalnie, w Kościele katolickim, z gruntu konserwatywnym.

Książka unikalna. Ukazuje styl myślenia i działania wielkiego reformatora Kościoła. Natomiast Kościół może po zmianie sternika wrócić na dawne tory.

                                                                                              Jacek Potocki

Jarosław Makowski. „Pobudka, Kościele!”. Wydawnictwo „Arbitror”, Warszawa b.r.w.

W wydaniu nr 223, czerwiec 2020, ISSN 2300-6692 również

 1. WIARA DECYDENTA

  To nie sekta
 2. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Polska broń atomowa
 3. KRYMINAŁ DECYDENTA

  Tuż przed wojną
 4. HISTORIA DECYDENTA

  Radziecki kraj-raj
 5. MILKPOL CZARNOCIN

  Docenieni przez prezydenta
 6. THRILLER DECYDENTA

  Sekta i Martwi
 7. RELIGIA DECYDENTA

  Samotny sternik Kościoła
 8. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Honor jednostronny
 9. WIATR OD MORZA

  Wizjoner
 10. HISTORIA DECYDENTA

  Ukraińcy na Lubelszczyźnie