Established 1999

ZROZUMIEĆ DALEKI WSCHÓD

16 sierpień 2022

Świątynia Nieba w Pekinie

Nazwa ta funkcjonuje oficjalnie od roku 1534, kiedy obiekt uzyskał ostateczną formę. To kompleks obiektów sakralnych – dwa ołtarze, pawilony do modlitwy i medytacji, i wiele budynków o różnym przeznaczeniu. Ołtarze leżą osiowo na linii północ-południe. Są okrągłe i symbolizują Niebo, umieszczone na kwadratowych polach, które symbolizują Ziemię – pisze dr Elżbieta Potocka.

Źródlo:http://www.059517u.com/sight/352.html

Chińską numerologię znajdujemy w układzie budynków i jego architekturze. Cała budowla odzwierciedla symbolikę liczb 3 i 9, uważanych za liczby męskie, magiczne i święte. Liczba 3 symbolizuje wiele rzeczy, m.in. układ Niebo-Ziemia-Człowiek, ale też hierarchię porządku społecznego, a liczba 9, jako najwyższa w systemie dziesiętnym, symbolizuje cesarza, czyli osobę stojącą w hierarchii społecznej najwyżej.

Pierwszy obiekt sakralny został zbudowany przez cesarza Yongle w latach 1406–1420. Była to prostokątna budowla, zwana „Salą Wielkiej Ofiary”. Tu cesarz Yongle i jego następcy czcili Niebo i Ziemię. W 1530 roku panujący wówczas cesarz wysłuchał uważnie przypomnienia swego ministra, że zgodnie z chińską ideą, Ziemia jest kwadratowa, a Niebo okrągłe, i że „Niebo i Ziemię należy czcić osobno – Niebo na ołtarzu okrągłym, a Ziemię na kwadratowym”. Idąc za tą radą  „Sala Wielkiej Ofiary” została przebudowana na okrągłą, stojącą na dziedzińcu kwadratowym. Zmieniono też jej przeznaczenie – stała się Pawilonem Modlitw o Urodzaj.

Pagoda 2

Ołtarz stoi na okrągłym kopcu, składającym się z trzech marmurowych kręgów, które symbolizują Niebo, Człowieka i Ziemię. Jego dach jest okrągły, i ma trzy poziomy: najwyższy symbolizuje Niebo, średni Człowieka i najniższy – Ziemię. Płytki na dachu też były w trzech kolorach. Najwyższy poziom niebieski symbolizował Niebo; środkowy poziom był żółty i reprezentował cesarza, Syna Nieba; najniższy poziom był zielony, reprezentował ludzi i wszystkie inne rzeczy pod zwierzchnictwem Nieba i Syna Niebios. Cesarz Qianlong w roku 1751 zmienił trójkolorową płytkę na jednolitą niebieską.

W tym też czasie powstał Pawilon Sklepienia Niebieskiego.

Pawilon 3

Tu znajdowały się tablice z imionami różnych bóstw, którym władca Chin zdawał relacje ze swoich dobrych i złych uczynków w okresie minionego roku i prosił ich o rady i błogosławieństwo na następny rok.

Po zmianie przeznaczenia „Sali Wielkiej Ofiary” zbudowano Okrągły Ołtarz Kopca (Ołtarz Nieba) na południe od Pawilonu Sklejenia Niebieskiego.

Schody 4

Ołtarz Kopca, to trzy okrągłe, marmurowe kręgi z białymi balustradami. Symbol czystego, pustego i jasnego Nieba. To tu cesarz kłaniał się do ziemi „Najwyższemu Zarządcy Nieba” – Bogowi Shang Di i składał ofiary całopalne.

Od starożytności wierzono, że Niebo było siłą najwyższą, wpływającą na losy ludzi na Ziemi. By było dobre i łaskawe trzeba je było czcić. I robił to cesarz. Był łącznikiem między Ziemią i Niebiosami. Czynił to w miejscach specjalnych, do których zwykły człowiek nie miał dostępu.

Władcy Chin raz w roku – w okresie zimowego przesilenia odwiedzali Świątynię Nieba i składali Niebu hołd. Z Zakazanego Miasta do Świątyni Nieba – cesarz paradował w asyście cesarskiej gwardii honorowej. Z zapisu wizyty cesarza Qianlonga (rządził w latach 1735–1796) do Świątyni Nieba w roku 1748 wynika, że towarzysząca mu świta liczyła 3,5 tysiąca gwardzistów i dostojników, a orszak rozciągał się na kilka kilometrów. Paradę poprowadziło dziewięć słoni, a sam cesarz siedział na białym. Kiedy już dotarł na miejsce, przez trzy dni oczyszczał dusze i ciało z podniet w Sali Abstynencji – powstrzymywał się tam od mięsa, alkoholu i rozrywek, odłożył na ten czas egzekucje i przyjemności cielesne – konkubiny zostały w Zakazanym Mieście, i wziął kąpiel. Potem mógł rozpocząć ceremonie, zgodnie z ustalonym rytuałem.

Na Ołtarzu Nieba składano ofiary ze zwierząt. Ceremonia rozpoczynała się o czwartej nad ranem. Cesarz wchodził na ołtarz w towarzystwie ministrów. Kiedy rozległ się głos wielkiego dzwonu wszyscy zebrani stali na baczność. Potem następował moment złożenia ofiary. Zapalano święte palenisko i składano na nim ofiarę. W dwunastu innych żelaznych paleniskach palono konary sosen, które pękając w ogniu, wydzielały olejki eteryczne. Miały one odpędzać złe duchy i nieść cesarską modlitwę do Nieba. Miejsce ceremonii rozświetlano różnymi światłami, przez co ciemne niebo wyglądało jakby już świtało i było widoczne z daleka. Ceremonia kończyła się starożytną muzyką. Takie ceremonie powtarzano co roku, aż do 1911, tj. do detronizacją cesarza Puyi, ostatniego cesarza Chin i upadku cesarstwa chińskiego[1].

DR ELŻBIETA POTOCKA

[1] http://www.cctv.com/lm/176/71/88864.html; https://www.chinafetching.com/temple-of-heaven;

https://chiculture.org.hk/tc/china-five-thousand-years/3667

W wydaniu nr 249, sierpień 2022, ISSN 2300-6692 również

 1. MACKI ISLAMU

  Alhambra - perła Orientu
 2. SENTYMENTY

  Pusty uśmiech kelnera
 3. LŚNIENIE HISTORII

  Róże damasceńskie
 4. WALKA BOGÓW

  Hadad albo Ba'al
 5. XOCHIMILCO, MEKSYK

  Pływające ogrody
 6. LEGENDY MEKSYKU

  Miłość jak wulkan
 7. NIEGASNĄCY KONFLIKT

  W Syrii nadal wojna
 8. SPORT POLITYCE SZKODZI

  Dwa zero dla golfa
 9. ZROZUMIEĆ DALEKI WSCHÓD

  Świątynia Nieba w Pekinie
 10. SMAKI DECYDENTA

  Meksyk: kuchnia i życie
 11. CZYTANIE WSTECZ

  Służalczość warszawki
 12. WALKA O TRON

  Kot królem Polski
 13. ZROZUMIEĆ DALEKI WSCHÓD

  Ninja - wróg czy sprzymierzeniec władzy?
 14. RELIGIE DECYDENTA

  Wielki Budda - Hongkong
 15. WPISANE W TREND

  O lewicach
 16. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Nagrody i wyróżnienia
 17. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Cały świat pod jednym dachem
 18. HIROSZIMA - NIGDY WIĘCEJ

  Dzwon pokoju
 19. BRAKI PAMIĘCI

  Orzeł na tablicy
 20. WIERSZOWNIA DECYDENTA

  Na dziś
 21. ZROZUMIEĆ DALEKI WSCHÓD

  Tatuaż - przynależność, status, kara, piękno
 22. ZROZUMIEĆ DALEKI WSCHÓD

  Ya-ku-za - żałosny obraz upadku
 23. SEZONOWE REFLEKSJE

  Nieznośna lekkość czasu