Established 1999

Wydanie nr 251, październik 2022, ISSN 2300-6692

17 październik 2022
Aktorka nietuzinkowa

Nie chcę wymieniać jej słodkich ról. Chcę zwrócić uwagę na rolę wyjątkową, wykreowaną w filmie wyreżyserowanym przez Johna Frankenheimera „The Manchurian Candidate” z 1962 roku. To jeden z najlepszych thrillerów politycznych, a przyczyniła się do tego Angela Lansbury - wspomina Elżbieta Potocka. więcej...

10 październik 2022
Zrozumieć i zaakceptować

Na ponad 7,9 mld ludzi na świecie, 2,54 mld to chrześcijanie (w roku 2021), muzułmanie – to ponad 1,6 mld; hinduiści – 900 mln, konfucjaniści i inne wyznania chińskie – 394 mln, buddyści 376 mln. Wśród mieszkańców Azji mniej niż 5% to katolicy, ale Watykan kusi, by to było więcej - pisze Elżbieta Potocka. więcej...

10 październik 2022
Podróż do Pekinu

Wojna w Ukrainie i groźba, którą światu serwuje każdego dnia Rosja, sprawia, że nie wiedząc, co nas czeka jutro, wracamy do wspomnień. Zwłaszcza tych przyjemnych. A takie mam po podróży do Pekinu. Świat się wtedy rozwijał i nikt nie groził jego unicestwieniem – pisze Jerzy Wieluński. więcej...

3 październik 2022
Wiatr księżyca

Zjawiska dzielę na te, którym poświęcam uwagę i na te, którym uwagi nie poświęcam. Spośród tych drugich wyróżniam te, które cierpią na tym, że je zaniedbuję oraz takie, którym jest to obojętne, gdyż doskonale poradzą sobie beze mnie. Te ostatnie dzielę dalej na te, które ignoruję z czystym sumieniem oraz te, których zaniedbywanie rodzi we mnie poczucie straty, wzbudza wyrzuty sumienia i domaga się jakiejś reakcji - pisze Alojzy Topol. więcej...

3 październik 2022
Krym - marzenie o powrocie do Jałty

Zapisana historia Półwyspu Krymskiego zaczyna się około V wieku p.n.e., kiedy wzdłuż jego wybrzeża powstało kilka kolonii greckich, z których najważniejszą był Chersonesus niedaleko Sewastopola. Przez wieki obszar ten związany był z Grekami i Rzymianami, a później z Bizancjum. W czasie najazdu Mongołów na Europę Krym został przez nich podbity i wszedł w skład Złotej Ordy – pisze Elżbieta Potocka. więcej...

3 październik 2022
Gdzie się podziali dawni bogowie?

Mogłoby się wydawać, że nowe,  wielkie religie monoteistyczne, które narodziły się na Bliskim Wschodzie, skrupulatnie i skutecznie rozprawią się z dawnymi bogami, wierzeniami, mitami. Ale tak się nie stało! One nadal żyją… - pisze Grażyna Jammoul. więcej...

1 październik 2022
Nagroda czy lans?

Jak było (choć też nie zawsze)? Nagroda była podsumowaniem i „odpłatą”. Była także rekompensatą za poświęcenia czy straty w inny sposób nie gratyfikowane. A jej drugą, może ważniejszą funkcją było namaszczenie, prestiżowy awans, dopuszczenie do ekskluzywnego kręgu, zasilenie kapitału uznania (autorytetu, podziwu itp.) – pisze Mirosław Karwat. więcej...

1 październik 2022
Torii - brama do miejsc świętych

Symbol przejścia od świata materialnego do sacrum. Dosłownie to „grzęda dla ptaków”. To oczywiście przenośnia, bo to grzęda nie dla ptaków żyjących, choć i one tu siadają, ale dla „kami”, duchów. W wierzeniach japońskich ptaki uważane są za posłańców bóstw - pisze Elżbieta Potocka. więcej...