Established 1999

Wydanie nr 224, lipiec 2020, ISSN 2300-6692

16 lipiec 2020
Co dalej na Kaukazie Południwoym?

W latach 1988-1994 trwała wojna między Armenią a Azerbejdżanem o region Górnego Karabachu  w Azerbejdżanie, zamieszkałym głównie przez Ormian. W  jej wyniku, z pomocą Armenii, Górny Karabach oderwał się od Azerbejdżanu, choć nie jest uznany jako niepodległe państwo przez inne państwa (nawet Armenia nie uznaje jego suwerenności) – pisze Jacek Potocki. więcej...

2 lipiec 2020
Honor straceńców

Pojęcie honoru - u ludzi, którzy uważają siebie właśnie za ludzi honoru, chcą takimi być, pozostać i to udowodnić swoim postępowaniem - mocno związane jest z troską o swoją reputację, jak i pozytywną samoocenę. To, co mam najcenniejsze, a co mam do stracenia, gdybym zachował się niehonorowo - mówi sobie ktoś taki - to poczucie własnej wartości, nawet powód do dumy z siebie, a zarazem szacunek, a nawet podziw w oczach innych, za to, że stać mnie na czyn wymagający poświęcenia, na gotowość do bolesnej straty w imię wyższych wartości, zasad – pisze prof. zw. dr hab. Mirosław Karwat. więcej...