Established 1999

Wydanie nr 222, maj 2020, ISSN 2300-6692

25 maj 2020
Amerykanie w Niemczech i w Japonii

Światowe media wiele ostatnio informowały o planowanych manewrach wojsk USA w Japonii. Wojska USA mają bazę Yokota, w zachodniej części Tokio, gdzie przebywa ok. 14 tys. żołnierzy i cywilnych pracowników amerykańskiej armii. W Japonii znajduje się główna baza wojsk USA na Okinawie oraz baza morska w Yokosuka, gdzie mieści się dowództwo słynnej VII Floty USA; stale stacjonuje tam 60-70 okrętów, ponad 300 samolotów, a oprócz żołnierzy przebywa tam ponad 46 tys. pracowników cywilnych armii amerykańskiej oraz członków rodzin żołnierzy – pisze Jacek Potocki. więcej...

15 maj 2020
Demokracja w Polsce

Jest to książka o relacjach władza-obywatel. Już we wstępie do książki autorzy uważają, że w Polsce dominuje demokracja fasadowa, którą nazywają „semidemokracją”. Celem książki jest przybliżenie władzy do obywatela czyli stworzenie „lepszego systemu politycznego dla Polski”, opartego „na instrumentach oddolno-demokratycznych”. Gdyż to Naród formalnie jest suwerenem. Naród czyli obywatele. Recenzja Jacka Potockiego. więcej...

11 maj 2020
Czarnocin - kraina mlekiem płynąca

Są jubileusze większe i te trochę mniejsze, są lokalne i ogólnokrajowe. Wszystkie jednak, niezależnie od skali, musiały się w tym roku poddać dyktatowi koronawirusa. Również firma Milkpol S.A., producent uwielbianego przez Polaków nabiału sygnowanego marką Czarnocin, zrezygnowała z celebrowania przypadającego w tym roku 30-lecia swojego istnienia. więcej...

5 maj 2020
Rozbrat honoru z polityką

Porządnemu obywatelowi bliski jest rycerski wręcz wzorzec uprawiania polityki. Ten wzorzec nakazuje, aby zawsze być i pozostać pryncypialnym; aby postępować zgodnie z własnymi zasadami, ale zarazem zgodnie z regułami powszechnie uznawanymi, jakich się wymaga. Nakazuje, by podejmować wyłącznie takie decyzje, o których słuszności sami jesteśmy przekonani, przed którymi nie czujemy oporu ze względu nie tylko na rozwagę, poczucie odpowiedzialności, ale i ze względu na ostrzegawczy głos sumienia – pisze prof. dr hab. Mirosław Karwat. więcej...