Established 1999

Wydanie nr 220, marzec 2020, ISSN 2300-6692

24 marzec 2020
Przedsiębiorcy z BCC radzą i proszą

Kryzys zdrowotny i recesja gospodarcza nasilą się. Ludzie będą umierać. Firmy bankrutować. Mamy dopiero namiastkę rozwoju tej sytuacji. Trzeba działać szybciej i mocniej! Dlatego upoważniony losem mikro, małych, średnich i dużych firm oraz ich pracowników, proszę i wzywam Pana do niezwłocznego podjęcia następujących decyzji – pisze Marek Goliszewski, premier Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, założyciel i prezes Business Centre Club. więcej...

23 marzec 2020
Czy nas się ktoś pytał?

Mimo działań koalicji wojskowej państw NATO w Afganistanie inicjator i główny udziałowiec wojny, Stany Zjednoczone, przez lata prowadziły tajne rokowania z talibami w sprawie zakończenia wojny. Rokowania nasiliły się w czasie rządów Donalda Trumpa, który jest przeciwnikiem wojskowego, kosztownego zaangażowania USA w świecie, opowiadając się za zakończeniem „niekończących się wojen USA”. Ta wojna trwa już 18 lat i jest najdłuższą wojną, jaką prowadziły Stany Zjednoczone - pisze Jacek Potocki. więcej...

1 marzec 2020
Budowanie staranności podatnika

Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej (www.kikb.pl) postawił sobie za cel stworzenie procedur działania, o charakterze standardów, które ograniczają ryzyko wystąpienia oszustwa podatkowego i strat w organizacji. W wyniku tego został stworzony „Standard kontroli biznesowej KIKB”, rozumiany jako wytyczne do wdrożenia wewnątrz organizacji procedur, które  budują należytą staranność podatnika, ograniczają ryzyko wystąpienia oszustwa podatkowego i wplątania przedsiębiorstwa w karuzelę podatkową – pisze Leszek Wieciech. więcej...

1 marzec 2020
Anachroniczny honor męski

Honor jako taki nie jest przeżytkiem, choć tak zwykle sądzą cynicy lub pesymiści przygnębieni jego dewaluacją i zepchnięciem na margines zgoła muzealny. Ale też, paradoksalnie, wielu spośród tych, którzy pojęcie honoru traktują z najwyższą powagą jako imperatyw ciągle aktualny, kultywuje zupełnie anachroniczne wyobrażenia o tym, komu on przysługuje, a komu nie „z natury”. Kierują nimi przebrzmiałe i chybione kryteria honoru. Widać to wyraźnie w anachronicznych, neopatriarchalnych wzorcach męskości – pisze prof. dr hab. Mirosław Karwat. więcej...