Established 1999

Wydanie nr 213, sierpień 2019, ISSN 2300-6692

05/08/2019
Mury

Niewątpliwie, najsłynniejszym murem na świecie, jest Wielki Mur Chiński, wzniesiony przed wiekami w celu powstrzymania najazdów mongolskich koczowników na Państwo Środka. Według historyków, jest to największa budowla w historii ludzkiej cywilizacji, wzniesiona przez ponad 300 tys. robotników i można ją nawet zobaczyć z przestrzeni kosmicznej. Główny mur ma długość 2400 km, a wraz z odnóżami liczy ponad 21 tys. kilometrów – pisze Jacek Potocki. więcej...

01/08/2019
Taki honorny

Antypody – w postaci ludzi honoru i ludzi bez honoru – nie wyczerpują typologii postaw według kryterium, czy ludzie kierują się w swym postępowaniu poczuciem honoru i powinnością postępowania honorowego. Pomiędzy tymi „czystymi” typami  musimy jeszcze uwzględnić mentalność i stały schemat postępowania ludzi o bardzo szczególnym – powiedzmy jasno: fałszywym – rozumieniu honoru, które towarzyszy fałszywej samoświadomości. Powiada się o nich, że to ludzie „honorni”. W największym skrócie: osobnik „honorny” to ktoś przepojony (aż go rozsadza) poczuciem własnej wartości i ważności, oczekujący i wymagający od otoczenia, by nieustannie czynić mu honory - pisze prof. dr hab. Mirosław Karwat. więcej...