Established 1999

Wydanie nr 189, sierpień 2017, ISSN 2300-6692

15 sierpnia 2017
Nie przeszli!

W tych dniach mija 97 rocznica tzw. bitwy warszawskiej 1920 roku z udziałem ponad ok. 250 tys. żołnierzy. Uważa się ją za jedną z 18 przełomowych bitew świata. Panuje powszechna opinia, że to właśnie bitwa warszawska zahamowała pęd bolszewików do opanowania Europy. Nie ma potrzeby kolejny raz omawiać przebiegu bitwy. Ale trzeba przypomnieć, że bardzo duże, o ile nie zasadnicze znaczenie dla zwycięstwa Polaków pod Warszawą, miało złamanie bolszewickich szyfrów przez porucznika kontrwywiadu wojskowego Jana Kowalewskiego, dzięki czemu strona polska znała na bieżąco plany i rozkazy strony rosyjskiej - pisze Jacek Potocki. więcej...

8 sierpnia 2017
Kilkaset lat pościgu

Na miejsce Polski w gospodarce światowej proponujemy spojrzeć przez dystans w poziomie rozwoju Polski do światowego lidera technologicznego przez sześć minionych wieków. W tym celu przedstawiamy proporcję szacunku PKB Polski na głowę mieszkańca, do szacunku PKB na głowę mieszkańca lidera technologicznego świata w danym momencie - czytamy w raporcie Polskiego Funduszu Rozwoju. więcej...

3 sierpnia 2017
Otwartość odświętna i selektywna

Z otwartością na świat, na innych, na nowinki może być tak jak z wiarą. Jak wiadomo, wśród wiernych kościoła są i wierzący praktykujący, i wierzący niepraktykujący, i nawet praktykujący, choć niewierzący. Deklaracje otwartości bywają przechwałką samochwały (słuchajcie, jaki jestem światły, postępowy, nowoczesny). Bywają też rytualną formułką, która nic nie kosztuje, gdy wysyłana jest w powietrze, w kosmos jako zasada abstrakcyjna, a zgodna z oczekiwaniami odbiorców, z wymogami poprawności. Otwartość może być, krótko mówiąc, postawą - a raczej pozą - niezobowiązującą. Bowiem kategoryczność i uroczysty ton oświadczeń o zasadach bywa odwrotnie proporcjonalny do praktycznej gotowości postępowania zgodnie z tymi zasadami – pisze profesor Mirosław Karwat. więcej...

3 sierpnia 2017
Nadzieja dla Europy

Biznes 50 + jest niewystarczająco wykorzystywany w gospodarkach państw europejskich. Przedsiębiorcy w wieku powyżej 50 lat mogą zaoferować wiele korzyści gospodarkom państw borykających się ze starzeniem społeczeństwa - wynika ze specjalnego raportu Global Entrepreneurship Monitor (GEM) - Senior Business Entrepreneurship. więcej...

1 sierpnia 2017
"Książę" to wszystko wiedział

Biedny Machiavelli - na co mu to było? Po co napisał „Księcia” - ten poradnik do posługiwania się obłudą, przewrotnością, przekupstwem i mordercami dla utrzymania albo zdobycia władzy? Mógł wszak tworzyć swe rozprawy historyczne. Były piękne. I być może pozostałyby we wdzięcznej pamięci znawców. A może by zapomniano o nim, jak i o niejednym znakomitym, którego dzieła przywaliły utwory następców? Wszystko jedno. Lepszy to byłby los, niż wieczna odraza i potępienie. Do tego stopnia, że samo jego nazwisko stało się synonimem cynizmu w uprawianiu polityki; pogardy do zasad i wartości - pisze profesor Jan Kurowicki. więcej...

1 sierpnia 2017
Warchoły i fanatycy

W moim szkicu z poprzedniego miesiąca (Quo vadis Poloniae?) napisałem: „Słysząc codzienne wypowiedzi naszych polityków (z wszystkich partii) sądzę, że ten nasz dawny wielki talent polityczny, ta nasza dawna kultura i umiejętność dialogu z innymi zanikły". A może zapomnieliśmy srogich nauk naszej historii? W tym szkicu spróbuję wyjaśnić przyczyny tego zła sięgając do naszej przeszłości. Na przełomie wieków XVI i XVII w Polsce dokonały się dwie głębokie i fatalne w skutkach przemiany - zdobyliśmy w Europie opinię politycznych warchołów i fanatyków religijnych. Potomkowie ludzi politycznie, trzeźwo myślących i nieźle zdyscyplinowanych przemienili się w stado pomylonych warchołów. Zbiorowość, która ceniła swobodę myśli i sumień, wyrzekła się tolerancji, popadła w fanatyzm. Przemiany te przyniosły tragiczne skutki. Ośrodek władzy państwowej katastrofalnie osłabł, znalazł się po prostu w zaniku. Utracił możność harmonizowania, kierowania w ogóle, siły polityczne kraju poszły samopas. Natomiast ośrodek władzy kościelnej wzmocnił się i zdobył totalny rząd dusz i urzeczywistnił go - pisze Wiesław Krzywicki. więcej...

1 sierpnia 2017
Polska w 2017 roku

Obywatele III Rzeczpospolitej walczą z PiS o praworządność, wolność i prawa obywatelskie. Partia „panów” instalując państwo policyjne, ksenofobiczne i nacjonalistyczne generuje nienawiść i budzi w obywatelach strach przed przyszłością. Funkcjonujący przez ostatnie 25 lat ustrój demokratyczny i liberalny teraz gwałtownie przekształca się w autokrację i absolutyzm. Partia „panów” już upolityczniła służbę cywilną, przekształciła media publiczne w prymitywny organ partyjny i systematycznie destabilizuje siły zbrojne. Tworzy się wojska obrony terytorialnej, które mają funkcjonować poza istniejącymi wojskowymi strukturami dowodzenia - pisze Andrzej Zientara. więcej...

1 sierpnia 2017
Pacjenci w kleszczach kolejek

W okresie wakacyjnym wzrasta ryzyko ukąszenia przez kleszcza i zachorowania na boreliozę, która nieleczona może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Zgodnie z danymi najnowszego Barometru WHC (stan na czerwiec/lipiec 2017 r.) pacjenci zagrożeni zakażeniem napotykają na poważne kolejki do specjalistów chorób zakaźnych – w skrajnych wypadkach sięgających niemal roku. więcej...

1 sierpnia 2017
Czas PRL minął

W rozmowie o Polsce Ludowej, czyli o PRL, uczestniczyli: legendarny opozycjonista Karol Modzelewski oraz długoletni aparatczyk PZPR, a następnie członek kierownictwa tej partii, Andrzej Werblan. Moderatorem był Robert Walenciak, znany, bardzo zrównoważony i kompetentny dziennikarz. Zarówno Werblan jak i Modzelewski przywędrowali różnymi drogami ze Wschodu, a Modzelewski stał się słynny w naszym kraju w 1964 roku, jako współautor (wraz z Jackiem Kuroniem), głośnego „Listu do partii”. Przesiedział sporo lat w PRL w więzieniu za działalność opozycyjną, podczas gdy Andrzej Werblan zajmował kolejne stanowiska w aparacie PZPR, należy jednak pamiętać o tym, że Werblan wywodzi się z Polskiej Partii Socjalistycznej, czyli PPS. Struktura książki opiera się na 29 rozmowach obu panów. Między tymi rozmowami jest logiczna ciągłość, ale formalnie dotyczą one pewnych, konkretnych zagadnień - recenzuje Jacek Potocki. więcej...