Established 1999

WSPÓLNE CZYTANIE

10 maja 2019

Wszystko o władzy

Każdy ma jakąś władzę, również kierowca autobusu i kontroler biletów czy nauczycielka. W tej książce jest wiele przede wszystkim o władzy politycznej w państwie, o samym państwie, o różnych systemach rządów, w tym o demokracji, o poglądach, o politykach, którzy walczą o władzę lub ją sprawują, wreszcie o rządzeniu.

Autor w bardzo przystępny sposób wyjaśnia, skąd się wzięła władza, na czym ona polega i po co ona jest. Aby sprawować władzę, trzeba ją najpierw zdobyć, ale legalnie, czyli w procesie wyborczym. Wówczas ma się legitymację do sprawowania władzy. Autor wyjaśnia, na czym polegają zasady sprawowania władzy czyli jak się zawiera umowę społeczną, jakie są sankcje w przypadku odejścia od ustalonych zasad i jakie mogą być nagrody za ich przestrzeganie oraz jak może władza wymusić przestrzeganie tych zasad. Ważne, by ci, co sprawują władzę, mieli autorytet. Autor podaje przykłady ogólne takich autorytetów oraz konkretny przykład Jurka Owsiaka, „Człowieka od serca”.

Porusza też problem nadużywania władzy i wynikających z tego buntów społecznych. Najpoważniejszym przejawem takiego buntu jest rewolucja. Pisze o korupcji, o dyktaturze i o anarchii w państwie, bez władzy. Pisze również o podstawie obowiązujących zasad, która wynika ze zwyczajów, z prawa stanowionego oraz z norm moralnych i religijnych.

Sporo jest uwag o powstaniu państwa, o jego istocie, o rodzajach przymusu państwowego, o rodzajach państwa, w tym o relacji między państwem a gospodarką, o finansach państwa (podatki).

Ważne uwagi o demokracji i autokracji, o roli opozycji, która „patrzy władzy na ręce” i jest z jednej strony krytykiem poczynań władzy, ale z drugiej gwarantem owej demokracji, który to gwarant ujawnia błędy i nadużycia władzy. Autor unika uwag na temat sytuacji w Polsce, jednocześnie wymienia kraje najbardziej demokratyczne (Polska jest na 48 miejscu w kolejności), pisze o państwach islamskich, o Chinach, o Rosji oraz wymienia kraje najmniej demokratyczne, wśród których ostatnie miejsce zajmuje KRLD oraz grupa państw Środkowej Afryki.

Autor wyjaśnia istotę różnych poglądów politycznych: liberalizmu, konserwatyzmu, socjaldemokracji, komunizmu czy faszyzmu, a także pojęć „lewica” i „prawica”. Pisze o partiach politycznych, o ich programach i o skupionych w nich politykach. Pisze o elektoratach tych partii: o elektoracie pozytywnym, negatywnym i żelaznym. Partie walczą głównie o wyborców niezdecydowanych, gdyż ci inni głosują stale na swoich faworytów. Często, po wyborach, nie ma większościowego zwycięzcy, stąd powstają koalicje.

Znakomita książka, która wprowadza niedoświadczonego w polityce obywatela, zarówno dorosłego jak i dorastającego lub mało doświadczonego, w arkana owej polityki, czyniąc to w bardzo dowcipny sposób. Wiele dobrego w przekazie odgrywają doskonałe rysunki Maxa Skorwidera.

                                                                                              Jacek Potocki

Boguś Janiszewski. „Polityka. O czym dorośli Ci nie mówią.” Ilustracje Maxa Skorwidera. Wydawnictwo „Publicat”, Poznań 2017

W wydaniu nr 210, maj 2019, ISSN 2300-6692 również

 1. LEKTURY DECYDENTA

  Wenezuela
 2. WIATR OD MORZA

  Obcowanie
 3. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Mentalność społeczeństw b. Jugosławii
 4. LEKTURY DECYDENTA

  Finlandia w dwóch wojnach
 5. Z KRONIKI BYWALCA

  Rocznice Azerbejdżanu
 6. WSPÓLNE CZYTANIE

  Kłamstwo ma krótkie nogi
 7. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Nie ma zbrodni bez motywu
 8. WSPÓLNE CZYTANIE

  Wszystko o władzy
 9. WIATR OD MORZA

  Nowa Unia Europejska?
 10. OBYWATELSKA TROSKA

  Prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu pod rozwagę
 11. WSPÓLNE CZYTANIE

  Pomagamy innym
 12. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Wenezuelska rozgrywka
 13. WIATR OD MORZA

  Lot nad kukułczym gniazdem
 14. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Temat aktualny
 15. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Zachowania honorowe
 16. PRAWA - WŁADZA - PROBLEMY

  Wielka ucieczka