Established 1999

WIATR OD MORZA

1 listopada 2016

Myśli i czyny...

Tylko po nich można ocenić każdego polityka, który chce naprawiać Rzeczpospolitą – pisze Sławomir J. Czerniak.

Sławomir J. Czerniak

Były ich setki, a efekt różny, jak wiedzą z historii rzesze Polaków doświadczanych przez wieki skutkami szkodliwych działań polityków. W mojej subiektywnej ocenie jest jeden, który mimo trudności tego okresu, potrafił odbudować Polskę. Miał też potknięcia i błędy, ale potrafił celnie oceniać rzeczywistość i politykę. Miał też słabości, był nawet kobieciarzem – miał dwie żony. Jego działania, postura i postawa sprawiły, że był charyzmatycznym przywódcą kraju z tytułem Naczelnika. Mam tu na myśli Józefa Piłsudskiego, którego starają się naśladować kolejni następcy, ale to im się nie udaje. Dlaczego? Bo nie przeszli szkoły życia i nie potrafią wyciągać właściwych wniosków, gdy sprawują władzę. Ten mąż opatrznościowy, nawet w czasach w których żył, pojmował Polskę następująco:

czerniak-500

Foto z Archiwum Autora

– w naszych czasach bez pieniędzy nie ma władzy,

– socjalista w Polsce musi dążyć do niepodległości kraju,

– w każdym narodzie ceniona jest tylko jego samodzielność,

– swoją popularność zawdzięczam nie swoim gestom, ale czynom,

– my właśnie jako sąsiedzi Respubliki Sowieckiej mogliśmy bardzo dokładnie zdać sobie sprawę z wyników doświadczeń komunistycznych,

– polityka polega na sugestii,

– z Polakami nie należy argumentować, trzeba im tworzyć nastrój,

– w słabych głowach skutecznie działa metoda kłamstw, plotek i potwarzy,

– według zasady ustroju parlamentarnego – rząd rządzi, sejm sądzi…

– dyktatura? No cóż, ubierz pan w nią złodziei?

– złe zwyczaje sejmowe są gorsze od złej konstytucji,

– inaczej wyobrażam sobie głowę państwa: trzeba, aby miał on prawo szybkiego powzięcia decyzji w zagadnieniach dotyczących interesu narodowego,

– tych piekielnych nudów, jakie z sali sejmowej wieją, nie mógłbym wytrzymać nawet pół godziny,

– nigdy dotąd w Polsce, pomimo wielkich nadużyć, nawet powiedzmy łajdactw, żaden minister nie był zaczepiony groźbą Trybunału Stanu,

– dość było przeżyć 1918 roku, żeby powiedzieć sobie, iż jest niemożliwością rozmawiać z Polakami,

– istnieją olbrzymie trudności doprowadzenia jakiejś narady z Polakami do końca,

– moja koncepcja (polityczna) streszcza się w jednym słowie: pokój. Nie pragniemy żadnej zmiany terytorialnej, chcemy żyć i umacniać się w pokoju,

– kiedy zaczęła się choroba, tj. zanik podziału między tym, co jest władzą wykonawczą, a władzą sądzącą tę władzę, musiało zaniknąć poczucie sprawiedliwości.

Takich trafnych ocen prawie 100 lat temu, wydał więcej i można je odnaleźć w literaturze o Naczelniku. Można mieć różne spojrzenie polityczne na to, co w Polsce zachodzi. Skoro obecny obóz polityczny idzie w kierunku małpowania II Rzeczpospolitej, to powinien wrócić do korzeni, co najmniej do dyrektyw Naczelnika…

PS
Osobiście, jako malkontent pochówku Pary Prezydenckiej na Wawelu, oceniam, że była to jednak decyzja wiekopomna i słuszna. Pochowani są w nogach Naczelnika i na pewno codziennie są dokształcani, jak należało Polską kierować. Jeżeli będą mieli dość, to oczekiwana „posmoleńska” ekshumacja, może temat załatwić. A w nogach Naczelnika będzie można pochować Jego dwie żony. Powinien być zadowolony.

Sławomir J. Czerniak

Elbląg

W wydaniu nr 180, listopad 2016, ISSN 2300-6692 również

 1. IMR I KWIAT KOBIECOŚCI

  Drugie życie, nowa ja
 2. PO PROSTU SZTUKA

  Miłość w czasach cyberkultury
 3. LEKTURY DECYDENTA

  Podręcznik kontrwywiadowcy-amatora
 4. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Walka o członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych
 5. "GENTLEMAN"

  Kroniki piarowe
 6. WYCZYTYWACZ

  Sejmowa cenzura
 7. LEKTURY DECYDENTA

  Londyńska mozaika
 8. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Oberkomandos
 9. WIATR OD MORZA

  Wilcza fosa
 10. WYWIAD DLA VIP

  Lwica piaru
 11. Z KRONIKI BYWALCA

  Hołd złożony Tadeuszowi Mazowieckiemu
 12. A PROPOS...

  Donald Trump na przekór wszystkim i wszystkiemu
 13. I CO TERAZ?

  Clinton, Trump, a może ten trzeci?
 14. LEKTURY DECYDENTA

  Nieżywi bohaterowie
 15. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  CETA podpisane!
 16. WIATR OD MORZA

  Myśli i czyny...
 17. W OPARACH WIZERUNKU

  Drogi i ścieżki do celebrytyzmu