Established 1999

SZKOŁA DECYDENTA

12 lutego 2021

"Znów za rok matura..."

Książka umożliwi powtórzenie, w czasie 100 krótkich lekcji, wszystkich struktur gramatycznych i słownictwa, wymaganych na maturze z języka angielskiego pisemnej i ustnej, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Autorzy pogrupowali słownictwo według tematyki oraz wyeksponowali w książce stałe związki wyrazowe, a także wyrazy, sprawiające cudzoziemcowi szczególne trudności. Zagadnienia gramatyczne i słownictwo zostały uzupełnione krótkimi ćwiczeniami. Ich wykonanie umożliwi orientację, czego uczeń nie pamięta, bądź po prostu czego nie umie i co musi uzupełnić. Pod ćwiczeniami są ich rozwiązania.

Autorzy radzą, by przeglądać materiał po kolei i ustalają jego „przerób” na 3-4 strony dziennie. Książka zawiera rady dotyczące użycia poszczególnych części mowy, w tym wiele uwag dotyczących rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, rzeczowników dotyczących człowieka i strojów. Inne części mowy również zostały przedstawione w sposób pogłębiony, a zwłaszcza czasowniki, których różne, nierzadko inne niż w języku polskim formy, mogą sprawić uczniowi trudności. Do takich problemów należą czasowniki modalne, tryby warunkowe, strona bierna, rzeczowniki odsłowne, mowa zależna, życzenia i preferencje, czy tzw. przepytania (question-tags).

Na uwagę maturzysty zasługuje podanie schematu matury pisemnej i ustnej. Przedimki określone i nieokreślone mogą sprawiać polskiemu uczniowi pewne problemy; chyba dlatego autorzy poświęcili im w książce sporo miejsca.

Przeglądając dokładnie książkę uczniowie mogą się dość szybko zorientować, że zawarte w niej słownictwo dotyka bardzo praktycznych zagadnień, z którymi maturzysta w dobie ożywionych kontaktów międzynarodowych i podróży może nie raz zetknąć się bezpośrednio z nimi w życiu. W języku angielskim jest również inaczej niż w języku polskim tworzone zdanie, co przewija się przez całą książkę.

Bardzo potrzebna książka. Jej dokładne przestudiowanie sprawi, że matura w tym roku będzie lepsza, niż w ubiegłym.

                                                                                      Jacek Potocki

Marta Fihel, Krzysztof Jarecki. „100 dni do matury. Gotowy plan nauki języka angielskiego. Poziom podstawowy i rozszerzony.” Wydawnictwo „Poltext”, Warszawa 2020, str.438

W wydaniu nr 231, luty 2021, ISSN 2300-6692 również

 1. WIERSZOWNIA DECYDENTA

  Polityka i narty
 2. ALBA LACH HERITAGE

  Jak Polak ze Szkotem...
 3. KRYMINAŁ DECYDENTA

  Samobójczy happy end
 4. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  USA obawiają się Chin
 5. POWIEŚĆ DECYDENTA

  Bohaterowie "po przejściach"
 6. HISTORIA DECYDENTA

  Szkoła
 7. POLITYKA DECYDENTA

  To nie tylko fabryka świata
 8. WIATR OD MORZA

  Atestacja stanowisk
 9. OPOWIADANIE

  Nosorożec
 10. SZKOŁA DECYDENTA

  "Znów za rok matura..."
 11. ANGLIK IN POLAND

  Takie były początki
 12. KSIĘGARNIA DECYDENTA

  Same bestsellery...
 13. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  GROM i jego ludzie
 14. POLITYKA DECYDENTA

  Czy to była Targowica?
 15. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Potrzeba dystansu
 16. LEKTURY DECYDENTA

  O Polakach i o Niemcach
 17. OPOWIADANIE

  Pies
 18. KRYMINAŁ DECYDENTA

  Trudno się oderwać
 19. WIATR OD MORZA

  Ach, ten luty
 20. EWOLUCJA MORALNOŚCI

  Nokaut przez trawers
 21. HISTORIA DECYDENTA

  Niechętni krucjatom