Established 1999

RELIGIE DECYDENTA

1 lipiec 2020

Wiara i praca

Książka omawia rolę religii w rozwoju gospodarczym.

Profesor Skodlarski jest wybitnym znawcą przedmiotu i zajmuje się w tej pracy również rolą poszczególnych wyznań w praktyce gospodarczej, czyli dlaczego wyznawcom pewnych religii spełnianie tej roli się bardzo udaje, a innym niekoniecznie.

Wiele miejsca poświęca stosunkowi judaizmu do działalności gospodarczej, poza tym zajmuje się rolą chrześcijaństwa, a właściwie rolą katolicyzmu i prawosławia w działalności gospodarczej (w książce wyodrębniono kościoły protestanckie, czyli jednak chrześcijańskie, chociaż po reformacji), wreszcie zajmuje się islamem. Wywody swoje opiera autor na podstawowych tekstach omawianych religii oraz na zasadniczych ich omówieniach.

Zaczyna swe rozważania od judaizmu, słusznie pisząc już na początku, że Żydzi wnieśli istotny wkład w rozwój gospodarki światowej, a czynnik religijny o tym zdecydował. Profesor Skodlarski przytacza sformułowania, zawarte w podstawowych dokumentach religijnych (Stary Testament), które wskazują na pewne cechy Żydów, które nimi kierowały i im pomogły w działaniach gospodarczych. Głównie były to zalety umysłowe, praca i rodzina oraz sprawiedliwość i dobroczynność. Te ostatnie cechy w niedawnych i obecnych czasach raczej straciły na wartości. Żydzi zajmowali się głównie handlem i rynkiem pieniądza, ale nie gardzili też przedsiębiorczością wytwórczą. Ich zamożność nieustannie rosła.

A chrześcijanie? Kościół katolicki zakazywał swym wyznawcom zajmowanie się rynkiem pieniądza: w tę lukę natychmiast wkraczali Żydzi-lichwiarze. W prawosławiu ważna była symbioza religii z państwem, co wpływało na wzrost znaczenia cerkwi. O ile początkowo Kościół katolicki propagował i realizował ideał ubogiego życia apostolskiego, to w ostatnich czasach można odnotować wzrost majątku Kościoła i do jego kumulacji.

Protestantyzm doprowadził do pewnej reformy Kościoła katolickiego: akcentowano pracę, natomiast piętnowano chciwość, bogacenie się i rozkosze życia doczesnego. Protestantyzm wspierał kapitalizm. Autor wiele pisze o szwajcarskim kalwinizmie i o anglikanizmie. Ten ostatni, jako purytanizm, stanowił moralny fundament kapitalizmu. Wreszcie islam, którego podstawą jest święta księga, zwana Koranem. Stąd w krajach muzułmańskich system gospodarczy uważa się za niezmienny i ustanowiony przez Boga, który m.in. zakazał lichwy.  Autor przybliża czytelnikowi wszelkie „przykrywki”, które w tych krajach skrywają lichwę.

Książeczka zawiera interesujące podsumowanie, przypominające czytelnikowi podstawy gospodarczego myślenia wyznawców omawianych religii. Autor zakończył swe rozważania przedstawieniem odpowiednich tekstów, które potwierdzają tezy jego rozumowania.

Bardzo ważna i przydatna książka, która wyjaśnia sprawy, do tej pory rozumiane raczej intuicyjnie.

                                                                                                 Jacek Potocki

Janusz Skodlarski. „Religia a gospodarka. Judaizm-chrześcijaństwo-islam.” Seria „Krótkie wprowadzenie” nr 22. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, 161 str.

W wydaniu nr 224, lipiec 2020, ISSN 2300-6692 również

 1. HISTORIA DECYDENTA

  Niepełnoletnia, zamordowana
 2. SZTUKA DECYDENTA

  Samotna obywatelka świata
 3. POLITYKA DECYDENTA

  Więzi transatlantyckie
 4. HISTORIA DECYDENTA

  Przed rozbiorami
 5. DECYDENT GLOBTROTER

  Jedziemy na Maltę
 6. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Obalanie flaszki
 7. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Prawdy i kity
 8. WIATR OD MORZA

  Kondolencje dla Pana Prezesa
 9. HISTORIA DECYDENTA

  Wojna polsko-bolszewicka
 10. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Co dalej na Kaukazie Południwoym?
 11. DECYDENT POLIGLOTA

  Takiej książki jeszcze nie było
 12. HISTORIA DECYDENTA

  Hitler po latach
 13. PRACA DECYDENTA

  Inny świat
 14. HISTORIA DECYDENTA

  Zamordowany
 15. WIATR OD MORZA

  Mamy przekopane!
 16. ANTYKWARIAT DECYDENTA

  Intrygujący świat
 17. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Honor straceńców
 18. RELIGIE DECYDENTA

  Wiara i praca