Established 1999

RELIGIE DECYDENTA

24 listopad 2020

Prymas Tysiąclecia

Jest to książka o działaniach operacyjnych Służby Bezpieczeństwa PRL, (nazywanej przez autora „wyspecjalizowanymi służbami policyjnymi”) podjętych przeciwko kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

Najgorętszy okres działań czyli internowanie kardynała w klasztorze sióstr nazaretanek w Komańczy od października 1955 roku do października 1956 roku, przedstawiony został na dołączonej płycie DVD, zawierającej spektakl telewizyjny Sceny Faktu Teatru TVP „Prymas w Komańczy”.

Książka zawiera też fotokopie dokumentów SB, otrzymanych z Instytutu Pamięci Narodowej. Autor wykazuje trudności, jakie władza Prymasa Tysiąclecia wywoływała nie tylko w PRL, ale i w Watykanie oraz w ówczesnych Niemczech, przypomina rolę „krwawej Luny” Brystygierowej w osaczaniu prymasa. Poprawność polityczna najwyraźniej nie pozwoliła autorowi przypomnieć, kto rządził resortem bezpieczeństwa w PRL do 1956, a właściwie, do 1968 roku. Ale za to autor wyjaśnia, dlaczego kardynał tak drażnił władze PRL od swojej nominacji na prymasa do swojej śmierci: bo był niezależny, bezkompromisowy i nie chciał żadnego porozumienia z kierownictwem PRL, ani za Bieruta, ani za Gomułki.

Bezkompromisowa postawa Wyszyńskiego, cieszącego się ogromnym autorytetem w polskim społeczeństwie, drażniła papieża. Autor przypomina otoczenie Wyszyńskiego przez agentów, dzisiaj zwanych Tajnymi Współpracownikami. Autor przytacza niektóre cechy charakteru Wyszyńskiego, podawane przez agenturę: despotyczny, autorytarny, w sumie silna osobowość. Cieszy się natomiast dużą popularnością wśród wiernych, którzy tłumnie przybywali na jego kazania. Ale ten autorytet miał niechętnych sobie ludzi również w partiach katolickich, np. nie cieszył się on sympatią Stefana Kisielewskiego ze „Znaku”. Wyszyński nie dopuszczał nawet w myśli kompromisu z władzami systemu, narzuconego przez ZSRR.

Autor pisze, że antykomunizm Wyszyńskiego to „antykomunizm realny” i wyjaśnia znaczenie tego pojęcia. Opisuje też istotę „Porozumienia” z 14 kwietnia 1950 roku. Pisze też o gotowości Stolicy Apostolskiej do otwartego ułożenia stosunków z Warszawą. Tak było za papieża Piusa XII i za papieża Pawła VI. Stąd bezkompromisowy Wyszyński był problemem dla papieży i ich najbliższego otoczenia.

Autor pisze o prześladowaniach kościoła w ChRL. Władza Gomułki a Wyszyński. Pisze o sprawie obiektowej „Prorok”, otwartej przez SB, o działaniach policji politycznej w celu skompromitowania głoszonego przez kardynała „kultu maryjnego”, czy o zainicjowanych przez niego obchodach milenijnych. Pisze też o spotkaniach późniejszego papieża, Karola Wojtyły, z przedstawicielami władz partyjnych PZPR, pisze o stanowisku niektórych polskich biskupów w tym okresie, o stanowisku innym niż zajmował Wyszyński. Ważne są też fragmenty książki o II Soborze Watykańskim, również o  stanowisku episkopatu niemieckiego, czy o tzw. wydarzeniach marcowych w 1968 roku.

Ważna książka, po przeczytaniu której czytelnik może zadać sobie pytanie o prawidłowość dzisiejszej struktury polskiego episkopatu i o dzisiejszych wyzwaniach, przed jakimi stoi polski kościół. I z pewnością zgodzi się z nazwaniem kardynała „Prymasem Tysiąclecia”.

                                                                                              Jacek Potocki

Jacek Paweł Laskowski. „Kryptonim <Prorok>”. Jak bezpieka inwigilowała Prymasa Wyszyńskiego”. Wydawnictwo „AA”, Kraków 2020, str. 239

W wydaniu nr 228, listopad 2020, ISSN 2300-6692 również

 1. DECYDENT POLIGLOTA

  Biznes po niemiecku
 2. REWOLUCJA MUSI TRWAĆ

  Wiadome i niewiadome
 3. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  W polityce nie ma sentymentów
 4. POEZJA DECYDENTA

  Raz pewien mały trzmiel
 5. RELIGIE DECYDENTA

  Prymas Tysiąclecia
 6. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Tajemnicza Japonka
 7. LEKTURY DECYDENTA

  Tyrmand nie tyle zły, ile egotyk
 8. 15 SIERPNIA I 1 LISTOPADA

  Polsko-francuskie powiązania
 9. BIDEN - TRUMP

  306 do 232
 10. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Tyskie węglem warzone
 11. EWOLUCJA MORALNOŚCI

  Ku czemu prowadzi ta droga?
 12. KRYMINAŁ DECYDENTA

  Gangsterzy i policjanci
 13. DECYDENT PIŁKARSKI

  Biały, niebieski, czerwony, żółty
 14. GEOPOLITYKA DECYDENTA

  Historia inna niż wszystkie
 15. EWOLUCJA MORALNOŚCI

  Jaka szkoda
 16. ŻYCZENIA OD DECYDENTÓW

  Józek, trzymaj się!
 17. WIATR OD MORZA

  Ach, te wulgaryzmy
 18. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Czy to koniec świata?
 19. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Honorowe wyjście
 20. LEKTURY DECYDENTA

  Herodot wiecznie żywy
 21. AMERYKA, AMERYKA

  Winnetou czy Old Shatterhand
 22. PEACE ONE DAY

  Raport ze świata
 23. HORROR DECYDENTA

  Epidemia innego wirusa
 24. OPOWIADANIE

  Czerwona Obróżka i zielone ludki
 25. POEZJA DECYDENTA

  Do zwierzęcia, z którego zrobiono moją torebkę
 26. WIATR OD MORZA

  Ciemnogrodzka prokreacja
 27. PODRÓŻE DECYDENTA

  Pojechałem na wycieczkę