Established 1999

RELIGIE DECYDENTA

6 sierpień 2020

Historia zagrożeń dla Kościoła

Jest to książka, jak głosi wstęp Pawła Lisickiego i mówi sam autor, o prześladowaniach katolicyzmu, jego duchownych i wyznawców, począwszy od reformacji w XVI. wieku.

Autor wypowiada się o ojcu reformacji, Marcinie Lutrze, szczególnie nagannie. Jednakże nie przytacza jego 95 tez, wymierzonych w handel odpustami. Jako wybitny znawca przedmiotu, prof. Kucharczyk nie wymienia też dominikanina Tetzela, który głosił, że „Skoro pieniądz w szkatule zadzwoni, duszę z czyśćca do nieba wygoni”. Trudno jest więc powiedzieć, że Luter występował przeciwko katolicyzmowi, jako wierze.

W książce przedstawiono źródła anglikanizmu, związane z prywatnymi sprawami króla Henryka VIII, a także  przedstawiono sylwetki katolickich biskupów, którzy sprzeciwiali się praktyce monarchy. Autor opisał dość dokładnie rządy Cromwella i działania przeciwników anglikanizmu w Irlandii.

Interesujące są części dotyczące Rewolucji Francuskiej i walki z katolicyzmem w tamtych czasach; monarcha Ludwik XVI został przedstawiony jako arcykatolicki, dobry władca. Autor wypowiada się krytycznie o likwidacji Państwa Kościelnego, przy okazji zjednoczenia Włoch; autor książki wymienia same bardzo liberalne cechy Państwa Kościelnego. Pisze też o polityce Francji usuwania religii ze szkół, czy wypowiedzenie przez rząd francuski konkordatu, co uważa za szkodliwą, antykatolicką  działalność masonerii. Autor wypowiada się też negatywnie o rozdziale Kościoła od państwa we Francji, a także o rewolucji 1910 roku w Portugalii. Wiele słów pochwały pada pod adresem ostatniego cesarza Austrii, Karola Habsburga, jako obrońcy wiary katolickiej.

Wreszcie, rejony nam bliskie: Węgry i próba restytucji władzy królewskiej na Węgrzech; królem miał być właśnie Karol I i Rosja, w czasach rewolucji bolszewickiej – bezwzględna walka z religią. A wojna domowa w Hiszpanii i jej „bohater”, generał Franco: autor milczy na temat jego działalności. II wojna światowa, narodowy socjalizm a Watykan i niemiecki kościół katolicki. Powojenny „obóz socjalistyczny”, a religia! Prześladowania religijne we wszystkich ks-ach, w tym w Polsce.

Zakończenie książki to prześladowania katolicyzmu przez muzułmanów. Interesujące, że rządy w krajach katolickich zgodziły się na budowę meczetów u siebie za pieniądze bogatych krajów muzułmańskich, natomiast w tych krajach katolicy, szerzej, chrześcijanie są bezwzględnie prześladowani, a kościołów tam budować nie wolno.

Bardzo pouczająca książka, dawno tak kompleksowego opisu historii zagrożeń Kościoła i religii nie było, choć autor uniknął opisywania współczesnych zagrożeń Kościoła, takich jak Lawendowe Lobby, będące nieformalną grupą nacisków homoseksualistów czy pedofilia. Te masowe zjawiska plus zainteresowanie duchowieństwa sprawami materialnymi są bardzo niebezpiecznym zjawiskiem dla Kościoła, z którymi usiłuje walczyć papież Franciszek, natrafiając na zmasowany opór hierarchii.

                                                                                                 Jacek Potocki

Grzegorz Kucharczyk. „Chrystofobia. 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła.” Wydawnictwo „Fronda”, Warszawa 2000

W wydaniu nr 225, sierpień 2020, ISSN 2300-6692 również

 1. RELIGIE DECYDENTA

  Życie proroka
 2. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Humorystyczna tragedia
 3. HISTORIA DECYDENTA

  Demony kraju-raju
 4. KRYMINAŁ DECYDENTA

  Wczoraj programuje dzisiaj
 5. WIATR OD MORZA

  Zwycięzca bierze wszystko
 6. HISTORIA DECYDENTA

  Nawała ze Wschodu
 7. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  "Misiek" w Warszawie
 8. GEOGRAFIA DECYDENTA

  Wielka rzeka Chin
 9. POLSKA DECYDENTA

  Tatry i Zakopane
 10. UCIECZKI DECYDENTA

  Droga do wolności
 11. HISTORIA DECYDENTA

  Życiorys bohatera
 12. RELIGIE DECYDENTA

  Historia zagrożeń dla Kościoła
 13. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Honor jako rytuał i pusty gest
 14. POLITYKA DECYDENTA

  Wojna hybrydowa
 15. WIATR OD MORZA

  Pol Waszem