Established 1999

RELIGIA DECYDENTA

20 lipiec 2021

To może być ostatni papież Zachodu

Jest to książka o poglądach papieża Benedykta XVI, który  jeszcze w 1969 roku mówił o Kościele przyszłości, o jego marginalizacji.

Jednakże Kościół ma przetrwać, a nawet z tego kryzysu wyjdzie wzmocniony. Autor wstępu do książki, John Waters, nawiązuje do osoby Jana Pawła II, który był osobą wybitnie charyzmatyczną, chociaż komentatorzy spraw kościelnych odrzucali jego przesłanie.

Benedykt XVI  był z kolei znakomitym teologiem, był też wielkim tradycjonalistą. Zdawał sobie sprawę z tego, że ludzkość wkroczyła w nową erę, w której kultura jest przeciwna impulsowi religijnemu, a pęknięcie to zostało wywołane nowoczesną technokracją.

Autor książki koncentruje się na latach dorastania młodego Ratzingera, który zostanie wybrany pierwszym od 500 lat, niemieckim papieżem. Zwraca uwagę na wypowiedź polskiego pisarza, Andrzeja Szczypiorskiego, który zwrócił uwagę na trudne lata Zachodu po upadku komunizmu. Podobnie myślał przyszły papież, komentując porzucenie przez Kościół Europy, która była kulturalną macierzą chrześcijaństwa. Uważa on, że dechrystianizacja Zachodu nastąpiła znacznie szybciej, niż komunistycznego Wschodu, a Europa Zachodnia to cywilizacja pozbawiona wzroku i zduszona od środka. Jest ona ogarnięta relatywizmem, a nawet nihilizmem, gdyż „katolicyzm jest zmęczony, a radykalny laicyzm zniszczy ludzkość”.

Autor koncentruje się na krajach dotychczas ultrakatolickich, które ogarnięte są sekularyzacją, np. Kanada, natomiast Europa jest pod tym względem w stadium autodestrukcji.

Autor przypomina dokonania Ratzingera, zanim został papieżem. Od strony teologicznej papież denerwował swymi kassandrycznymi przepowiedniami ekspertów i zachodnie media. Czy wtedy, gdy mówił o agresywnej i prefabrykowanej opinii? A może wtedy, gdy głosił, że zagrożeniem dla cywilizacji nie jest wojna atomowa tylko upadek moralności.

Autor przypomina „przedpapieskie” teksty Ratzingera, w których podaje, że w Europie pogaństwo zastępuje chrześcijaństwo. A wypowiedzi Ratzingera z podróży do Anglii i odpowiedzi angielskich intelektualistów, czy też słowa, które padły w Czechach… Autor przytacza opinię, że „Benedykt XVI jest Bożą odpowiedzią na 1968 rok”, a Benedykt XVI uznał 1968 rok za krytyczny punkt współczesnego kryzysu. Był on wielkim momentem dechrystianizacji Zachodu, w którym wielką rolę odgrywają uniwersytety. Zachód to Europa, którą trzeba ratować. Może dlatego Ratzinger był przeciwny integracji islamskiej Turcji z Unią Europejską. Uważa on, że Turcja ma niewiele wspólnego z Europą. Lepiej niech stanowi ona pomost między Europą a światem arabskim. Autor sporo miejsca poświęca roli islamu w Europie.

W posłowiu, wybitny publicysta katolicki Paweł Lisicki uważa, że pojęcie „relatywizmu” w wypowiedzi Benedykta XVI jest zbyt nieprecyzyjne, a nawet zbyt abstrakcyjne, by zostało od razu przyjęte przez czytelnika.

Jest to dość niełatwa teologiczna książka, zawierająca celne omówienie poglądów papieża Benedykta XVI, dotyczących przyszłości religijnej Europy.

A tytułowe pytanie? Tak, Ratzinger może być ostatnim papieżem Zachodu, biorąc pod uwagę kryzys religii na Zachodzie.

                                                                                              Jacek Potocki

Giulio Meotti. „Ostatni papież Zachodu?” Tłum. Marcin Masny. Wydawnictwo „AA”, Kraków 2021, s. 183

W wydaniu nr 236, lipiec 2021, ISSN 2300-6692 również

 1. DECYDENT SPRZEDAJE

  Biurka i szafy
 2. LEKTURY DECYDENTA

  Ustawa 447 - zagrożenie
 3. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Sąsiedzi i sojusznicy
 4. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Arystokrata polskiej rozrywki
 5. RELIGIA DECYDENTA

  To może być ostatni papież Zachodu
 6. LEKTURY DECYDENTA

  Trudne lata
 7. WIATR OD MORZA

  Wyciskacz łez i nie tylko
 8. WIERSZOWNIA DECYDENTA

  Cnoty za płoty
 9. THRILLER DECYDENTA

  Intryga i miłość
 10. ALBA LACH HERITAGE

  Mistrz Ignacy Tłoczyński
 11. LEKTURY DECYDENTA

  Co nas czeka?
 12. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Niepodłączony telefon
 13. DECYDENT GLOBTROTER

  Dwa piękne i bogate kraje
 14. GÓRALKI NA WAKACJACH

  Pyszna radość
 15. WIATR OD MORZA

  Drugi potop szwedzki
 16. SHERLOCK HOLMES WRACA

  Za sprawą Anthony`ego Horowitza