Established 1999

RELIGIA DECYDENTA

24 kwiecień 2022

"Zapomniany" polski święty

Jest to bardzo interesujący album o „zapomnianym” polskim świętym ze wsi Strachociny pod Sanokiem.

Autor przypomina czytelnikom historię tej wsi od przywileju lokacyjnego, wydanego 10 maja 1369 roku przez króla Kazimierza Wielkiego, poprzez najazdy tatarskie w 1517, 1624 oraz w 1655 roku. Ten ostatni, wydarzył się w związku z powstaniem Bohdana Chmielnickiego. Potem były tragedie wojenne w XVII wieku, fale epidemii, przemarsze wojsk polskich i obcych, a także działalność band zbójeckich.

W książce przedstawiono historię miejscowej parafii oraz zestawienie jej kolejnych proboszczów. Zaprezentowano też sam kościół, ilustrując owo przedstawienie kolorowymi zdjęciami. Omówione zostały części składowe kościoła: ołtarz główny i ołtarze boczne, a także tzw. obejście kościoła, dzwony (nie zapomniano o procesie ich konsekracji). Przypomniano figurę św. Andrzeja Boboli oraz figurę Chrystusa Króla Wszechświata.

Autor przedstawia czytelnikowi dokładną historię rodziny Bobolów, korzystając z dokumentów królewskich oraz z kronik parafialnych zauważając, że „w nowej, ludowej rzeczywistości” rodzinny majątek władza ludowa rozparcelowała, doprowadzając majątek do „obrazu nędzy i rozpaczy”.

Następuje opis zmian dzisiejszej Bobrówki, której centralnym miejsce jest Kaplica Polowa; poza tym są tam: Kapliczka „Bobolanka”, pięć drewnianych kapliczek jako „Dróżki bolesne Pana Jezusa i męczeństwa św. Andrzeja Boboli, Droga Krzyżowa, Plac Świętych, którego centrum stanowi krzyż, upamiętniający 25. rocznicę objawienia się św. Andrzeja oraz stoją figury, upamiętniające różne rocznice. Stoi tam też Pomnik Niepodległości i powstała zupełnie niedawno, bo w 2021 roku, kamienna kapliczka Ecce Homo.

Wreszcie, autor przechodzi do osoby św. Andrzeja, dzieląc go na etapy; św. Andrzej wędrował między Braniewem, Nieświeżem a Pińskiem. Autor pisze o śmierci ojca, Jana. Sporo miejsca poświęca kultowi świętego i rozwojowi tego kultu. Kultu świętego męczennika, zamordowanego w okrutny sposób przez Kozaków, któremu to morderstwu i męczeństwu poświęcił autor sporo miejsca.

Jak pokazuje autor, przedłużał się proces beatyfikacyjny. W tym czasie doszło do kasaty zakonu Jezuitów, co negatywnie wpłynęło na ten proces. Kanonizacja św. Andrzeja rozpoczęła się dopiero 4 grudnia 1923 roku. Polaków nie opuszczała myśl o sprowadzeniu trumny św. Andrzeja do kraju, co nastąpiło 19 czerwca 1938 roku. Trumnę przetransportowano do kaplicy jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

Książkę kończą dzieje Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej i sylwetka jego założyciela, ojca Mieczysława Marii Mirochny.

Jest to książka-album, przypominająca „zapomnianego” polskiego świętego męczennika. Na uwagę zasługują jego kolorowe portrety oraz kolorowe zdjęcia kościoła w Strachocinie.

                                                                                              Jacek Potocki

Ks. Józef Niżnik. Fotografie Piotr Markowski. „Święty Andrzej Bobola ze Strachociny”, Wydawnictwo „AA”, Kraków 2022, s. 70

W wydaniu nr 245, kwiecień 2022, ISSN 2300-6692 również

 1. METEO DECYDENTA

  Czytanie chmur
 2. CZYTADŁO DECYDENTA

  Okropna rodzinka
 3. CHIŃCZYCY NA SYBERII

  Nowe wyzwania, stare konflikty
 4. RELIGIA DECYDENTA

  "Zapomniany" polski święty
 5. HISTORIA DECYDENTA

  Rzeczy powszechnie nas otaczające
 6. DECYDENT GLOBTROTER

  Mały, atrakcyjny kraj
 7. DALEKI WSCHÓD

  Poznać i zrozumieć
 8. EDUKACJA DECYDENTA

  W małym miasteczku
 9. ŁAD ŚWIATOWY

  Chińska wizja
 10. HISTORIA DECYDENTA

  Nowoczesne Państwo Środka
 11. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Marzenia pasterza Santiago
 12. WIATR OD MORZA

  Pokłosia
 13. LATAĆ NAD KURYLAMI

  Czy te loty mają związek z Ukrainą?
 14. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  "Młodzi gniewni"... karierowicze
 15. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Wojenne groźby Rosji