Established 1999

PRAWA - WŁADZA - PROBLEMY

01/03/2017

Teraz oni

Ważnym wydarzeniem podważającym zasadność istnienia Unii Europejskiej było spotkanie premiera Węgier Viktora Orbana z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Na spotkaniu w Krynicy 7. września 2016 roku w czasie XXVI Forum Ekonomicznego Jarosław Kaczyński przedstawił zarys swych wizji na nową Polskę. Obaj przyjaciele wzajemnie się wspierając, podjęli próbę zdefiniowania nowej tożsamości narodowej Polski i Węgier i podejmowane w tym kierunku działania nazywali kontrrewolucją kulturową. Uznali, że europejska tożsamość nie współgra z tożsamością narodową obu krajów, jest wobec niej wroga społecznie, moralnie oraz ekonomicznie – pisze Andrzej Zientara.

Andrzej Zientara

Stojąc w pozycji antyeuropejskiej nie sformułowali merytorycznej diagnozy, dlaczego i w jaki sposób tożsamości narodowe stoją w sprzeczności wobec tożsamości i wartości reprezentowanych przez zjednoczona Europę. Bez rozsądnego wyjaśnienia pozostał także pogląd Jarosława Kaczyńskiego, że Polska i Polacy bez wyróżniania się własną tożsamością narodową, kulturową i religijną nie będą konkurencyjnymi we współczesnym świecie.

Dalsza dyskusja obu przywódców sprowadziła się do uznania, że aby ludziom było lepiej i żyło się im dostatniej, to nie ma innej alternatywy jak doprowadzenie do kulturowo-rewolucyjnej zmiany w całej Unii Europejskiej. Dyskutanci nie odnieśli się merytorycznie do problemu, w jaki sposób zamierzają dokonać zmian i czy bliżej nieokreślona kontrrewolucja kulturowa nie zniszczy Unii Europejskiej. Nie omówili bardzo realnego scenariusza, w którym Unia Europejska wypchnie ze swego grona kraje będące jej adwersarzami i pozostawi ich samym sobie.

Tożsamość

W naukach społecznych, szczególnie w psychologii i w socjologii, tożsamość jest pojęciem wieloznacznym. Można ją ujmować w sposób obiektywny bądź też subiektywny. Obiektywne ujęcie kładzie nacisk na rolę, pozycję i stosunki społeczne łączące jednostkę z grupami społecznymi. W ujęciu subiektywnym ważne są wartości cechujące jednostkę, które pozwalają jej efektywnie rozwiązywać własne wewnętrzne konflikty powstałe przy realizacji postawionych sobie zadań.

Treść i zakres współpracy politycznej pomiędzy Victorem Orbanem i Jarosławem Kaczyńskim wskazuje na to, że obaj przywódcy nie zdają sobie sprawy z powagi i skutków siłowej zmiany tożsamości narodowych. Nie rozumieją, że zmiana kształtowania świadomości jednostki i budowanie na nowo jej roli społecznej nie może odbywać się w sposób rewolucyjny. To proces o charakterze ewolucyjnym i każda gwałtowna ingerencja w jej przebieg wywołuje opór. Rodzi nienawiść, która może wywołać zachowania destrukcyjne i agresywne, w skrajnych przypadkach prowadzące do zabójstw o charakterze politycznym.

Prawo i Sprawiedliwość swoimi decyzjami na forum sejmu i rządu oraz w życiu społecznym wprowadza w Polsce chaos we wszystkich obszarach funkcjonowania państwa, dzieli społeczeństwo. Dla rządzących właściwa tożsamość to przede wszystkim przyjęcie przez Polaków nowej wersji historii współczesnej i równości pomiędzy słowami polegli w walce, a zginęli w katastrofie. Ponadto, nowa tożsamość ma oznaczać dezintegrację Unii Europejskiej, zaakceptowanie zachowań szowinistycznych, rasistowskich i ksenofobicznych.

Wygrywając w 2015 roku wybory prezydenckie i parlamentarne, ideolodzy Prawa i Sprawiedliwości nie otrzymali prawa do rewolucyjnej zmiany tożsamości Polaków, do zmiany ustroju Polski.

Sprzeciw społeczny budzi konfrontacyjne wyszydzanie postaw proeuropejskich i gloryfikowanie narodowych, gdy w rzeczywistości obie postawy dobrze się uzupełniają i współgrają ze sobą.

Unia Europejska

W dniach 7/8 czerwcu 2003 roku, w Polsce przeprowadzono ogólnokrajowe referendum akcesyjne w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej oraz ratyfikacji traktatu ateńskiego. Ponad 75 procent głosujących obywateli opowiedziało się za tożsamością europejską i jej wartościami demokratycznymi. Ta decyzja polskiego społeczeństwa w niczym nie uszczupliła i nie zniosła dotychczasowej tożsamości narodowej, nie podważyła przywiązania Polaków do wartości kulturowo-religijnych i nie osłabiała jej patriotyzmu.

Bez nakazów, dyspozycji rządowych oraz partyjnych, tylko z własnej nieprzymuszonej woli obywatele chcą się czuć jednocześnie Polakami i Europejczykami.

Badania opinii publicznej wskazują, że ponad 80% społeczeństwa chce, aby Polska dalej funkcjonowała w ramach Unii Europejskiej, chce pozostać w niej na dobre i złe. Co więc się takiego zdarzyło po 2015 roku, że rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość, kierowana przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, próbuje nagle i na siłę zmieniać tożsamość Polaków?

Wymiana elit

Poszukiwanie przez Prawo i Sprawiedliwość nowego Polaka z nową tożsamością to przede wszystkim czystki organizacyjne na wszystkich poziomach życia narodowego. Dla utrzymania i ugruntowania władzy na wiele lat, w miejsce dotychczasowych elit wprowadzane są nowe, w założeniu lepsze, bo z nową tożsamością. Zmiany kadrowe przeprowadzone w 2016 roku przez Prawo i Sprawiedliwość objęły wszystkie dziedziny życia społecznego od gospodarki poprzez administrację, media publiczne po policję i wojsko.

W gazecie „Puls Biznesu” z dnia 16 stycznia 2017 roku opublikowana została lista 1000 nazwisk osób, które z politycznego nadania PIS zostały powołane na intratne posady w spółkach Skarbu Państwa.

Gwałtowna oraz nieuporządkowana wymiana elit spowodowała, że w wielu przypadkach do władzy doszli ludzie niekompetentni i nieprzygotowani do realizacji zadań. 

 Wydaje się, że ich głównym atutem ma być posłuszeństwo wobec politycznych decyzji władzy i posiadanie wymaganej tożsamości. W czasach PRL-u (Polska Rzeczpospolita Ludowa, 1952-1989) o takich pracownikach, urzędnikach i funkcjonariuszach mówiło się „mierny, bierny, ale wierny”.  Nowe polskie elity, nowe kadry z nadania Prawa i Sprawiedliwości łączy umiejętność zakłamywania rzeczywistości w taki sposób, że prosty odbiorca tych słów jest przekonany, że zawierają czystą prawdę. Nie potrzebują one żadnych partnerów do rozmowy, bo są przekonane o swojej wyjątkowej doskonałości i wielkiej mądrości.

W tym miejscu warto przytoczyć wciąż aktualne przesłanie Wacława Potockiego (1625-1696), sędziego grodzkiego, podczaszego krakowskiego, poety i satyryka:

„Chociaż człowiek poczciwy, to nic nie jest warty

Gdy jest on w swej żarności głuchy i uparty

Wonczas już nań nie znajdziesz żadnego sposobu

On zerka w wszelkie głupstwa, jak osioł do żłobu”

 Wzorce

 Według Prawa i Sprawiedliwości, tożsamość należy ustalać i regulować tak, aby wrogo odnosiła się do demokracji i kultur zachodnich. Wzorce powinna czerpać z dokonań i osiągnięć autokracji wschodnich, gdzie wolność jednostki jest ograniczona i poddawana woli jednego wodza.

Prezes Jarosław Kaczyński i jego partia naśladując Victora Orbana zawłaszczyła media publiczne, które skutecznie obrzydzają Polakom wartości wyznawane przez Unię Europejską. Wydaje się, że w Polsce nie są już potrzebni wolni obywatele otwarci na współpracę z innymi narodami. Taka wizja nowego narodu o wymyślonej tożsamości nie ma nic wspólnego z równaniem do najlepszych i najbogatszych społeczeństw. W państwie Prawa i Sprawiedliwości zaczyna dominować „gra o sumie zerowej”, w której wszyscy obywatele, wcześniej czy później, przegrają swój byt w starciu z autorytarną władzą.

Najwybitniejsi obywatele, o największym potencjale rozwojowym, sprowadzani są do roli petentów, ich siła innowacyjnego, europejskiego myślenia, jest tępiona dla zbudowania nowego, utopijnego modelu społeczeństwa socjalistycznego.

 Przyszłość

Kreowanie nacjonalistycznej idei polskości i ślepego patriotyzmu to prosta droga do pozbycia się niepodległości i suwerenności na swoim terytorium. W Polsce, w ramach budowania nowej tożsamości, podejmowane są próby zbudowania systemu oligarchicznego. Przykład idzie ze wschodu, z autokratycznie rządzonej przez Władimira Putina Rosji, w której polityczno-gospodarczy układ powiązań z władzą dobrze funkcjonuje.

Wytyczając dla Polski i Polaków nową tożsamość, zrywając z demokracją zachodnią i reprezentowanymi przez Unię Europejską prawami obywatelskimi, Prawo i Sprawiedliwość pcha naród w objęcia autorytarnego wschodu. Utrzymywanie antydemokratycznego i antyeuropejskiego marszu oraz naśladowanie Węgier, to prosta droga do politycznego uzależnienia się od Rosji.

W styczniu 2017 roku na konferencji zorganizowanej przez Węgierski Bank Narodowy, Victor Orban zażądał od Unii Europejskiej zniesienia sankcji ekonomicznych wobec Kremla. W lutym 2017 roku w czasie wizyty w Budapeszcie Władimir Putin uzgodnił warunki przyłączenia gazociągu Nord Stream 2 do sieci energetycznej Węgier.

Rosja od dawna, a teraz USA, kwestionują istnienie Unii Europejskiej i NATO. W tym czasie Polska wpatrzona w Węgry i „walcząca” z Rosją o wrak samolotu TU-154 odwraca się od UE i przymila do USA.

Na tym tle rozwija się w Europie polityczno-imperialny sojusz prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i prezydenta Rosji Władimira Putina. Przypomina to najgorsze momenty z historii Polski. Tak jak to było w podczas trzech rozbiorów (1772-1795) oraz po II Wojnie Światowej (1939-1945) niepodległość Polski nie będzie leżała w interesie żadnego z państw europejskich, nie będzie też ważna dla USA.

Prawo i Sprawiedliwość posługując się dziwną, czasami nawet zabawną, a przede wszystkim nieskuteczną dyplomacją stwarza warunki do osamotnienia Polski na arenie międzynarodowej. Obóz władzy aktywnie niszczy to wszystko, co po 1989 roku służyło naszemu bezpieczeństwu, dawało szanse rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego.

Jeżeli nadchodzący rozpad Unii Europejskiej i NATO stanie się faktem, to Polska jako państwo narodowe, z nową tożsamością wykreowaną przez Prawo i Sprawiedliwość, stanie się kondominium państw ościennych.

 Autorytarna władza dążąc do bezterminowego trwania pewna jest, że kraj „będący w ruinie” po otrzymaniu „dobrej zmiany” umożliwiającej „powstanie z kolan”, nigdy już „nie odda ani jednego guzika”.

ANDRZEJ ZIENTARA

W wydaniu nr 184, marzec 2017, ISSN 2300-6692 również

 1. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Tajne łamane przez poufne
 2. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Asystenci Naczelnika
 3. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Naczelnik w Londynie
 4. KATASTROFA SMOLEŃSKA

  Niemiecki punkt widzenia
 5. DECYDENT POLIGLOTA

  Bez angielskiego w firmie ani rusz
 6. A PROPOS...

  ..."tamy" dla populistów Wildersa
 7. LEKTURY DECYDENTA

  Co nas drąży?
 8. LEKTURY DECYDENTA

  Prawda o Kraju Warty
 9. DEMOKRACJA LIBERALNA

  Nowe logo światowej kontroli zarządczej
 10. PSA PRZEJĄŁ OPLA

  Polska może zyskać
 11. DECYDENT POLIGLOTA

  Biznes z Rosją
 12. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Fiński żongler w Kraju-Raju
 13. LEKTURY DECYDENTA

  Innowacyjna firma z wizją
 14. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Ministerstwo Dewastacji Środowiska
 15. WIATR OD MORZA

  Proszę wstać! Sąd idzie...
 16. W OPARACH WIZERUNKU

  Bigos w rankingach i hierarchiach
 17. PRAWA - WŁADZA - PROBLEMY

  Teraz oni
 18. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Była pięknym motylem...