Established 1999

PRAWA - WŁADZA - PROBLEMY

1 maj 2019

Wielka ucieczka

Po zdewastowaniu polskich struktur społecznych, politycznych i prawnych ministrowie partii rządzącej próbują ucieczki do parlamentu europejskiego. PiS po zniszczeniu podstaw praworządności, edukacji i ochrony zdrowia koncentruje swoją kampanię wyborczą do europarlamentu na populizmie, homofobii oraz mistycyzmie narodowym. Nie porusza kwestii ważnych dla przyszłości i rozwoju cywilizacyjnego oraz bezpieczeństwa kraju w ramach wspólnoty europejskiej – pisze Andrzej Zientara.

Andrzej Zientara

Tematami tabu dla partii rządzącej są prawa człowieka, wolności obywatelskie oraz skuteczne utrzymanie Polski w centrum decyzyjnym UE. W wiecach wyborczych posługuje się retoryką opartą na żądaniu uznania Polski za „bijące serce Europy”. Partyjna kratokracja nagle ogłosiła, że „kocha” wspólnotę europejską i nie zamierza jej opuścić. PiS gra cynicznie, nie chce pamiętać, że przez trzy lata swoich rządów tępił i obrzydzał Polakom Unię Europejską. Partia władzy wysyła do parlamentu europejskiego niekompetentnych, skompromitowanych oraz cynicznych funkcjonariuszy, aby mogli podreperować swoje budżety. Są to oddani partyjni działacze polityczni i ministrowie, którzy od chwili objęcia władzy w 2015 roku krytykowali UE i odwracali się do niej tyłem, gardząc wartościami, na których została zbudowana.

Artykuł 2 Traktatu lizbońskiego o Unii Europejskiej z dnia 13 grudnia 2007 roku opublikowany w Dz.U. z 2009 roku nr 203 poz. 1569 stanowi:

„Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn”.

PiS zamiast mówić w trakcie kampanii wyborczej o UE i jej przyszłości koncentruje się na kupowaniu głosów swego elektoratu. Nie cofa się przed żadnym absurdem aby przekonać wyborców do oddania głosów na jedynie prawdziwą partię, która zapewni Polsce i Polakom pomyślną przyszłość.

Jarosław Kaczyński na konwencji partii w Kadzidle k. Ostrołęki posunął się tak daleko w swojej arogancji, że rozdał unijne środki z przyszłego budżetu wspólnoty. Obiecał polskim rolnikom darowiznę finansowa, czyli 500 plus na każda krowę i 100 plus na każdego tucznika.

PiS, przygotowując swych kandydatów do euro parlamentu, unika dyskusji wobec palących problemów, z którymi boryka się UE i Polska, między innymi:

 • Odradzanie się nacjonalizmów.
 • Zagrożenia klimatyczne.
 • Powołanie europejskiej instytucji ochrony demokracji i wolności wyborów.
 • Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji.
 • Rosnący w siłę imperializm rosyjski.
 • Starzenie się społeczeństw.

W zbliżających się w Polsce wyborach do europarlamentu, 26 maja 2019 roku, Polki i Polacy zdecydują czy wartości, które legły u podstaw powstania UE mają dalej obowiązywać. Alternatywą może być zgoda na życie w systemie nakazowo-rozdzielczym, gdzie PiS rządzić będzie przez strach, nienawiść, przymus i wykluczanie.

W Białej Podlaskiej na uroczystościach dziewiątej rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem senator PiS Grzegorz Bierecki powiedział między innymi:

Nie ustaniemy, aż nie doprowadzimy do pełnego oczyszczenia Polski z ludzi, którzy nie są godni należeć do naszej wspólnoty.

Senator publicznie przeprosił za tą wypowiedź.

Postscriptum

Polska rządzona przez PiS nie jest poważnie traktowana jako godny partner do wspólnego poszukiwania rozwiązań politycznych oraz ekonomicznych w nowej Europie. Po zniszczeniu praworządności, doprowadzeniu do podziałów i wzajemnej nienawiści społecznej partia władzy dodatkowo zdegradowała polską edukacje i ochronę zdrowia. Ten stan rzeczy dotknie przede wszystkim wyborczy lud PiS, dotychczas bezkrytycznie popierający obecne rządy. Przyszłe pokolenia tego elektoratu będą miały ograniczone możliwości rozwoju intelektualnego i pozbawione będą właściwej opieki lekarskiej. Partyjne, gospodarcze i polityczne elity PiS poradzą sobie wysyłając dzieci za granicę do prywatnych szkół i klinik.

ANDRZEJ ZIENTARA

W wydaniu nr 210, maj 2019, ISSN 2300-6692 również

 1. LEKTURY DECYDENTA

  Wenezuela
 2. WIATR OD MORZA

  Obcowanie
 3. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Mentalność społeczeństw b. Jugosławii
 4. LEKTURY DECYDENTA

  Finlandia w dwóch wojnach
 5. Z KRONIKI BYWALCA

  Rocznice Azerbejdżanu
 6. WSPÓLNE CZYTANIE

  Kłamstwo ma krótkie nogi
 7. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Nie ma zbrodni bez motywu
 8. WSPÓLNE CZYTANIE

  Wszystko o władzy
 9. WIATR OD MORZA

  Nowa Unia Europejska?
 10. OBYWATELSKA TROSKA

  Prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu pod rozwagę
 11. WSPÓLNE CZYTANIE

  Pomagamy innym
 12. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Wenezuelska rozgrywka
 13. WIATR OD MORZA

  Lot nad kukułczym gniazdem
 14. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Temat aktualny
 15. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Zachowania honorowe
 16. PRAWA - WŁADZA - PROBLEMY

  Wielka ucieczka