Established 1999

PRAWA - WŁADZA - PROBLEMY

01/02/2019

Kościół katolicki

Zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza 14 stycznia 2019 roku, podczas trwania finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tak jak śmierć poprzez samospalenie się Piotra Szczęsnego w Warszawie 19 października 2017 roku, obciąża sumienie polskiego kościoła. Hierarchia kościelna będąc w sojuszu politycznym z PiS i nie przeciwstawiając się dzieleniu polskiego społeczeństwa oraz niszczeniu podstaw praworządności jest moralnie odpowiedzialna za te śmierci – pisze Andrzej Zientara.

Andrzej Zientara

Partia władzy od dawna toleruje kłamstwo i pogardę oraz bezkarność języka nienawiści w przestrzeni publicznej. Dzieli Polaków na patriotów i zdrajców, komunistów i złodziei, na zdradzieckie mordy… Przypomina się 16 grudnia 1922 roku, gdy w zamachu zginął prezydent Polski Gabriel Narutowicz (1865-1922). To polityczne morderstwo i wylewająca się w społeczeństwie II Rzeczpospolitej fala nienawiści obciążyła nacjonalistyczną endecję Romana Dmowskiego oraz ówczesny polski Kościół katolicki. Sanacja Józefa Piłsudskiego wykorzystała zabójstwo Narutowicza do umocnienia swej dyktatury i doprowadziła do przewrotu majowego w 1926 roku. Potem to już było tylko gorzej.

Film Wojciecha Smarzowskiego pt: „Kler” wyświetlany w polskich kinach od 18 września 2018 roku (już ponad 5 milionów widzów) pokazuje pustkę duchową dużej części polskiego Kościoła.

Ukazuje kapłanów z ich szemranymi układami politycznymi i korupcją, lekceważącymi prawo i bezkarnych wobec pedofilii.

Podobnie postrzegany był Kościół katolicki w II Rzeczpospolitej. Tadeusz Boy-Żeleński (1874-1941) w swych artykułach pt: „Nasi okupanci”, publikowanych w Tygodniku Literackim, wskazywał między innymi na pazerność kleru. Pisał o nieskończonych pokładach jego hipokryzji, pozornym tylko rozdziale państwa i Kościoła, kapłanach zaglądających do sypialni wiernym, terrorze psychicznym wobec kobiet…

Brytyjski pisarz Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) w swym dziele o poznaniu wiary pt: „Ortodoksja”, wydanym w 1908 roku, stwierdza między innymi „Do zewnętrznego kręgu chrześcijaństwa należy ścisły post i zawodowi księża, lecz za tą ponadludzką opoką kryje się ludzkie życie w jego pierwotnej postaci, gdzie tańczą jak dzieci i piją wino jak mężczyźni, ponieważ chrześcijaństwo jest jedynym schronieniem dla pogańskiej wolności”. Jeżeli uznamy, że teza ta jest prawdziwa to oznaczać będzie, że niektórzy ludzie dla spełnienia pogańskich marzeń życia i dania upustu swym żądzom, bez wyrzutów sumienia, będą wybierać zawód księdza.

Pedofilia księży i jej ukrywanie przez hierarchów to dziś najcięższy grzech kościoła.

Nie zawsze błędy popełniane w Kościele przez jego funkcjonariuszy były tematem tabu. Zdarzali się papieże gotowi do surowego rachunku sumienia. W roku 1522 papież Hadrian VI w odpowiedzi na reformację zapoczątkowaną w 1517 roku przez niemieckiego mnicha Marcina Lutra (1483-1546) przyznał, że kryzys wybuchł z powodu grzechu księży i prałatów. Publicznie ogłosił:

„Na stolicy świętej popełniano od wielu lat mnóstwo okropnych rzeczy, naużywanie świętości, przekraczanie przykazań, tak że wszystko stało się zgorszeniem”.

Było już jednak za późno na wyznanie grzechów i pokutę, nie zatrzymało to zmian w kościele chrześcijańskim. W roku 1534 wyłonił się anglikanizm, w 1536 roku kalwinizm a w 1562 roku antytrynitaryzm, który negował istnienie Trójcy Świętej i boskość Jezusa jako sprzeczne z logiką oraz przekazem biblijnym. Do rachunku sumienia w Kościele rzymskokatolickim szykował się także papież Polak Jan Paweł II. Jednak seksualne nadużycia meksykańskiego księdza Marciala Maciela Degollado (1920-2008) oraz tuszowane skandale pedofilskie, których dopuścili się między innymi kardynałowie: arcybiskup Bostonu Bernard Law (1931-2017), arcybiskup Wiednia Hans Groër (1919-2003) i arcybiskup Waszyngtonu Theodore McCarrick kładą się cieniem na tym pontyfikacie.

Postscriptum

Historyk filozofii prof. Stefan Świeżawski (1907-2004), przyjaciel Karola Wojtyły (1920-2005) pisał do przyszłego papieża:

„Widzę ogromne niebezpieczeństwo sojuszu władz kościelnych z prawicą, bo to jak gdyby w nasze czasy przeniesione przymierze Kościoła z tronem. Wiemy dobrze jak opłakane były i są tego skutki. Demokracja nie może sprzyjać powstawaniu wąskich grup kierowniczych, które dla własnych celów ideologicznych przywłaszczają sobie władzę w państwie”.

Szwajcarski teolog katolicki Hans Urs von Balthasar (1905-1988), który otrzymał nominację kardynalską od papieża Jana Pawła II, w książce pt: „O świadectwie chrześcijanina” wzywa kapłanów do brania odpowiedzialności za słowo. Pisze, że ich rozmaite poglądy (nakazy i zakazy), z chwilą gdy zostaną puszczone w obieg, mogą nabrać ogromnej siły oddziaływania, zwłaszcza gdy pozbawione zostaną wszelkich osłaniających komentarzy i dookreśleń.

W liście pasterskim na Nowy 2019 Rok arcybiskup katowicki Wiktor Skworc napisał:

„Cel jakim jest zdobycie władzy nie uświęca środków używanych do jej zdobycia. Takie moralnie naganne postępowanie kompromituje polityków. Ostatecznie tak postępujący tracą wiarygodność, bo rodzi się podejrzenie, że dążą do objęcia urzędów nie w celu budowania dobra wspólnego tylko dla zyskania władzy, wpływów i korzyści materialnych”.

W przemówieniu, w dniu 21 grudnia 2018 roku, papież Franciszek zwracając się do członków kurii rzymskiej powiedział:

„Także i dzisiaj są liczni „namaszczeni przez Pana” ludzie konsekrowani, którzy nadużywają słabych, wykorzystując swoją władzę moralną i siłę przekonywania. Dopuszczają się obrzydliwości i dalej sprawują posługę, jakby nic się nie stało”.

Zgodnie z decyzją Franciszka, w  dniach 21-24 lutego 2019 roku, w Watykanie na spotkanie kościelne mają stawić się przewodniczący wszystkich episkopatów państw narodowych, aby przeprowadzić rachunek sumienia. Współczesny Kościół katolicki wciąż nie potrafi rozliczyć się ze zbrodni pedofilii. Ma duże trudności w zajęciu właściwego stanowiska wobec: miejsca kobiet w kościele, stosunku katolicyzmu do ekologii, antykoncepcji i macierzyństwa, stosunku do Żydów i antysemityzmu, postawy wobec szowinizmu…

         ANDRZEJ ZIENTARA

W wydaniu nr 207, luty 2019, ISSN 2300-6692 również

 1. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Polak z wyboru
 2. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Pamięć o Chodżałach
 3. LEKTURY DECYDENTA

  Dwie chińskie opowieści
 4. WIATR OD MORZA

  Dwie szklarnie
 5. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Warszawska konferencja
 6. DECYDENT POLIGLOTA

  Niemiecki jest prosty
 7. ROPA NADAL RZĄDZI?

  Polityka versus biznes
 8. IMIGRANCI W POLSCE

  Zarobki i bezrobocie
 9. FAŁSZYWE RODO

  Uważaj na wezwania do zapłaty
 10. WSPÓLNE CZYTANIE

  Pora na zwierzaczka
 11. LEKTURY DECYDENTA

  Dlaczego?
 12. CYBERATAKI

  Gigantyczne wycieki danych
 13. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Psychologia zbrodni
 14. WIATR OD MORZA

  System binarny, czyli układ zamknięty
 15. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Między słowem a czynem
 16. PRAWA - WŁADZA - PROBLEMY

  Kościół katolicki
 17. LEKTURY DECYDENTA

  Przywracali Polskę światu