Established 1999

PRAWA - WŁADZA - PROBLEMY

01/03/2018

Nienawiść osłabia społeczeństwo

Polska i Polacy zbliżają się do momentu zwrotnego w swej najnowszej historii, gdyż będą musieli zdecydować, opowiedzieć się po stronie demokracji i wolności czy dyktatury oraz państwa policyjnego. Nowy premier, Mateusz Morawiecki, ma podobnie populistyczne, niedemokratyczne i antyeuropejskie poglądy, jak usunięta ze stanowiska premiera Beata Szydło. Obecność Polski w Unii Europejskiej widzi wyłącznie poprzez pryzmat osiąganych korzyści finansowych. Jarosław Kaczyński uważa Mateusza Morawieckiego za swojego wybitnego ucznia, który podobnie jak cała partia władzy, będzie swoją postawą reprezentował pogardę dla polskiej praworządności i wolności obywatelskiej – pisze Andrzej Zientara.

Andrzej Zientara

Premier zaakceptował filozofię polityczno-prawną reprezentowaną przez prof. Stanisława Ehrlicha (1907-1997), promotora pracy doktorskiej Jarosława Kaczyńskiego, w której władza stoi ponad prawem. Partia władzy konsekwentnie zmierza do ustanowienia państwa narodowo-katolickiego i oderwania kraju od cywilizacji i wartości zachodnioeuropejskich.

PiS gra Polską

PiS masowo produkuje ideowe formuły skierowane do swych zwolenników, które zawierają przekaz o zemście ludu na wykształconych i bogatych elitach wielkomiejskich. Partia władzy uważa, że ludowi nie jest potrzebna praworządność i wolność obywatelska, jemu potrzebne są transfery socjalne bez zobowiązań do wnoszenia wkładu osobistego w rozwój państwa.

Badania społeczne pokazują, że większość Polaków nie chce porzucać idei liberalnej demokracji w stylu zachodnioeuropejskim, ale także nie chce zrezygnować z państwa opiekuńczego gwarantującego korzyści ekonomiczne.

PiS cynicznie rozgrywa taką ambiwalentna postawę polskiego społeczeństwa, które kwestie ekonomiczno, socjalne i bytowe stawia wyżej w hierarchii ważności niż sprawy praworządności i wolności osobistych.

To, co PiS proponuje Polsce i Polakom, to przede wszystkim rozdawnictwo finansowe, chaos polityczny, destabilizacje struktur państwa, dyktaturę prawno-policyjną oraz zadłużanie kraju. Partia władzy z brutalną konsekwencją łamie obowiązujące prawo i obsadza swoimi kadrowymi funkcjonariuszami wszystkie jednostki administracyjne i gospodarcze państwa. W lutym 2018 roku na łamach portalu „OKO Pres”, prof. Jerzy Zajadło, filozof prawa i członek Rady Programowej Archiwum Osiatyńskiego, wskazał przykłady łamania konstytucji przez PiS:

 

 • Zdewastowano prestiż Trybunału Konstytucyjnego i jego funkcje kontrolne.
 • Zamieniono w kompletną farsę parlamentarne procedury ustawodawcze.
 • Wprowadzono takie zmiany w prawie o zgromadzeniach, które kłócą się z ideą społeczeństwa obywatelskiego.
 • Podporządkowano politycznie, partii władzy, polskie sądownictwo, co wymusza jego posłuszeństwo.

PiS gruntownie i solidnie przygotowuje się do zwycięstwa w wyborach samorządowych (rok 2018) oraz parlamentarnych (rok 2019). Najpierw, w dniu 15 stycznia 2016 roku, partia władzy przepchnęła przez parlament ustawę o inwigilacji obywateli, która pozwala na nieograniczone pobieranie danych internetowych, telekomunikacyjnych i pocztowych. Potem, w dniu 11 stycznia 2018 roku, posłowie PiS przegłosowali nowy kodeks wyborczy. Ma to wszystko zapewnić partii władzy tak wysokie zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, aby mogła ona zmienić konstytucję.

PiS przygotowuje się do informacyjnej oraz propagandowej wojny z polskim społeczeństwem. Tworzy oddziały „żołnierzy cyfrowych”, które mają być wspierane przez wszechobecną inwigilację.

Na sygnał z centrali tysiące „botów”, czyli automatów imitujących prawdziwych użytkowników internetu, będzie rozpowszechniać „spam”, szkodliwe linki, rozsiewać „fake newsy”, dyskredytować intelektualistów i polityków opozycyjnych.

Dominicantes

Najgroźniejszym wyzwaniem dla polskich chrześcijan jest upolitycznienie Kościoła i tych jego hierarchów, którzy dali się „kupić” władzy świeckiej. PiS wszelkimi sposobami, przy cichej akceptacji duchowieństwa katolickiego, dąży do ubezwłasnowolnienia polskiego narodu.  Papież Franciszek od dawna głosi, że klerykalizm w wydaniu kościelnych instytucji, ubierany w piórka narodowe, patriotyczne i religijne oraz dążący do autorytarnego sprawowanie władzy nad społeczeństwem jest grzechem i nieszczęściem. Jeżeli polski Kościół ma istnieć w sercach polskich obywateli, to musi być bardziej empatyczny wobec wiernych oraz umożliwić im nieskrępowane postępowanie, zgodne z ich własnym światopoglądem.

Przeprowadzone w Europie i Polsce, w 2015 roku, badania wśród ludzi deklarujących postawy chrześcijańskie wskazują, że pogłębia się odejście od Boga osobowego i zanika sfera duchowa.

Badania przeprowadzone w Polsce, w październiku 2016 roku, przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego wskazują, że tylko 36,7% wiernych przychodzi na niedzielną mszę świętą.

Zbudowany w Polsce konserwatywny sojusz Kościoła z partią władzy ignoruje głosy polskich obywateli żądających praworządności i wolności światopoglądowych.

W dniu 21 stycznia 2018 roku w „Tygodniku Powszechnym”, katolickim piśmie społeczno-kulturalnym, ukazał się obszerny artykuł dominikanina o. Ludwika Wiśniewskiego pod tytułem „Oskarżam”. Autor, zwracając się do posłów i senatorów, do o. Tadeusza Rydzyka, polskich kapłanów oraz Jarosława Kaczyńskiego, oskarża ich o niszczenie chrześcijaństwa w Polsce. Między innymi napisał:

[…]Oto na naszych oczach umiera w Polsce chrześcijaństwo. I nie jest to wynik propagandy libertyńskiej, zabiegów kół masońskich czy międzynarodowych spisków. Chrześcijaństwo wykorzeniamy my sami, duchowni i najgorliwsi członkowie Kościoła, własnymi rękami i na własne życzenie.[…]To również trzeba powiedzieć pełnym głosem: „Radio Maryja”, telewizja „Trwam” i „Nasz Dziennik” sączą od lat truciznę, nazywając to ewangelizacją. Ta trucizna jest tym bardziej jadowita, że jej rozprzestrzenianie popiera wielu biskupów. […]Wielu wierzących oczekuje, że Episkopat w końcu oświadczy, iż miesięcznice nie mają charakteru religijnego i nie może być na nich noszony krzyż, że biskupi wezwą duchownych, aby w tych marszach nie braki udziału.[…]Jeśli jakaś grupa, organizacja, związek chcą uchodzić za katolickie, winny się wyrzec wrogości i nienawiści. Dlatego kapłanów, którzy tolerują nacjonalizm i wrogość, a tym bardziej tych, którzy ją pochwalają, oskarżam: zachowując się w ten sposób, niszczycie chrześcijaństwo i Kościół, i przyczyniacie się do wzrostu sil zagrażających społecznemu pokojowi.[…].

 Jak żyć w Polsce

Autorytaryzm, centralizacja zarządzania Polską oraz koncentracja partii władzy na kłamstwie, manipulacji i nienawiści osłabia społeczeństwo. Państwo narodowo-kościelne chce być jedyną wyrocznią dla swych obywateli, jedynym regulatorem, który w najdrobniejszych szczegółach ma ustawiać życie Polakom.

W dniu 19 października 2017 roku przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, 54-letni Polak, „zwykły człowiek” Piotr Szczęsny, dokonał aktu samospalenia, zmarł 29 października 2017 roku. Piotr Szczęsny uważał, że musi wystąpić w obronie prawa, wolności i wartości, w które wierzy. Swym śmiertelnym czynem chciał uświadomić współobywatelom, że to, co się dzieje w Polsce jest groźne, poważne i poniżające.

Głosił, że jest to jego świadomy oraz zaplanowany protest polityczny w obronie demokratycznego państwa prawa i wołaniem przeciwko rozmontowywaniu mechanizmów kontroli władzy.

Krzyk w obronie przed wykluczaniem, przed narastaniem nienawiści, fałszywym patriotyzmem i rosnącym nacjonalizmem. Przed swym samospaleniem rozpowszechnił list zawierający rozpacz, gniew i bunt przeciw budzącemu się w Polsce autorytaryzmowi. W swym obszernym liście, w 15 punktach, przedstawił uzasadnienie swego czynu i wskazał na powody, dla których tak dramatycznie postąpił. W zakończeniu, zwracając się do polskiego społeczeństwa, napisał:

[…]Wezwanie swoje kieruję do wszystkich Polek i Polaków, tych, którzy decydują o tym, kto rządzi w Polsce, aby przeciwstawili się temu, co robi obecna władza i przeciwko czemu ja protestuję.[…]A ja wolność kocham ponad wszystko. Dlatego postanowiłem dokonać samospalenia i mam nadzieję, że moja śmierć wstrząśnie sumieniami wielu osób, że społeczeństwo się obudzi i że nie będzie czekać, aż wszystko zrobią za was politycy – bo nic nie zrobią. […].

Polscy wyborcy stając przed decyzjami co do dalszego politycznego rozwoju kraju i własnego bytu, muszą postanowić kim chcą być i jak chcą funkcjonować we własnym państwie.

Według amerykańskiego socjologa Roberta K. Mertona (1910-2003) możliwych jest pięć strategii życia w anomii czyli w systemie dyktatury i bezprawia:

 

 1. Konformizm,
 • Podlizywanie się władzy, karierowiczostwo, akceptacja i przyjęcie   odpowiedzialności za decyzje władzy.
 1. Współpraca,
 • Wykonywanie wszystkich poleceń władzy, ale bez przekonania i      zaangażowania, przyjęcie postawy urzędniczej.
 1. Oportunizm,
 • Włączanie się do współpracy z władzą tylko wtedy, gdy jest to korzystne i bezpieczne, wykorzystywanie słabości dyktatury.
 1. Rezygnacja,
 • Obserwowanie i rejestrowanie poczynań władzy, powstrzymywanie się od działań fałszywych i heroicznych, bycie przyzwoitym.
 1. Kontestacja,
 • Opór wobec dyktatury, gotowość na protest i bunt, akceptacja ryzyka i     skutków walki z władzą.

PiS dążąc do jak najdłuższego utrzymania władzy wzoruje się na totalitaryzmie rosyjskim i tureckim opartym o struktury oligarchiczne.

Partia władzy nie chce dopuścić aby wyborca zdawał zbędne pytania, bo obywatel ma obowiązek przyjmować do wiadomości wolę przywódcy i oklaskiwać jego decyzje.

Jeżeli nie wystarczą perswazje i zastraszanie, to PiS, opierając się o struktury budowanego państwa policyjnego, może jeszcze użyć brutalnej siły. To, jaką strategię życia wybiorą Polacy, jakimi będą chcieli być i co będą chcieli mieć, określi przyszłość Polski oraz polskiego społeczeństwa.

ANDRZEJ ZIENTARA

W wydaniu nr 196, marzec 2018, ISSN 2300-6692 również

 1. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Powstanie i upadek imperiów
 2. A PROPOS...

  ...trucia agentów
 3. LEKTURY DECYDENTA

  Współczesny "Oświęcim"
 4. DOKUMENTY W TELEFONIE

  Czy to bezpieczne?
 5. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Towarzysz "Wiesław"
 6. LEKTURY DECYDENTA

  Żongler słów
 7. LEKTURY DECYDENTA

  Wampir z Bytowa
 8. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Don i Un
 9. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Niebawem sezon
 10. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Polska wrogiem Ameryki
 11. A PROPOS...

  ...wynagrodzeń dla członków rządu
 12. HAJOTY PRESS CLUB

  Żywienie bez granic
 13. A PROPOS...

  Mój marzec `68
 14. DECYDENT GLOBTROTER

  Trochę egzotyki zimą
 15. LEKTURY DECYDENTA

  Zmartwychwstanie Żołnierzy Wyklętych
 16. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Umysłowe zagłąbie
 17. W ROKU STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI

  Zmora antysemityzmu
 18. WIATR OD MORZA

  Czy mamy przekopane?
 19. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Arkana wspinaczek wysokogórskich
 20. Z KRONIKI BYWALCA

  Zbrodnia w Chodżałach
 21. PRAWA - WŁADZA - PROBLEMY

  Nienawiść osłabia społeczeństwo