Established 1999

PRAWA - WŁADZA - PROBLEMY

01/01/2018

Dyktatura nie będzie trwać wiecznie

„Dobra zmiana” realizowana przez partię władzy to projekt degradacji Polski na arenie międzynarodowej i dewastacji konstytucji. Sądy już wzięte, organizacje samorządowe spacyfikowane, demokracja i praworządność w odwrocie, wojsko zmarginalizowane… Do zawłaszczenia pozostają jeszcze niezależne media i niepokorne samorządy. Przygotowywane przez PiS nowe prawo wyborcze to konstrukcja, która ma zapewnić partii władzy zwycięstwo w wyborach samorządowych (2018 rok), parlamentarnych (2019 roku) i prezydenckich (2020 rok) – pisze Andrzej Zientara.

Andrzej Zientara

Na planie trwających już dwa lata rewolucyjnych zmianach ustroju Polski w dniu 8 listopada 2017 roku pojawiła się informacja, która zelektryzowała „lud pisowski”.

Partia władzy postanowiła, że prawdziwie patriotyczni i katoliccy przedstawiciele partii, w ramach tzw. rekonstrukcji, zamienią się stanowiskami rządowymi.

Decyzją Jarosława Kaczyńskiego, przy braku sprzeciwu Andrzeja Dudy na cierpienie utraty stanowiska skazana została Beata Szydło, a sprawowanie władzy powierzono Mateuszowi Morawieckiemu. Nowy premier znany jest z ambitnych zamierzeń i wielu marzeń, między innymi: produkcji samochodów elektrycznych, budowy centralnego portu komunikacyjnego i pociągu poruszającego w próżniowej tubie, zburzenia Pałacu Kultury w Warszawie i rechrystianizacji Europy oraz strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Kolejne układanie składu rządu oraz wybór jego członków, posłusznych i wiernych „wielkiemu wodzowi PiS”, ma nastąpić w styczniu 2018 roku.

 Co dalej?

Ideolodzy PiS nie chcą widzieć i słyszeć jak pod ich rządami Polska, „wyspa wolności, praworządności i bezpieczeństwa”, samotnie dryfując po Europie płynie ku zapaści cywilizacyjnej.

 • Nacjonalizm

Marsz Niepodległości, ochraniany w dniu 11 listopada 2017 roku przez policję podporządkowaną partii władzy, został zdominowany przez Obóz Narodowo-Radykalny, Młodzież Wszechpolską i Ruch Narodowy. Młodzi przedstawiciele polskiego nacjonalizmu wykrzykiwali rasistowskie, faszystowskie oraz ksenofobiczne slogany i na transparentach wśród znaków falangi nieśli także hasła „My chcemy Boga”. Ks. Adam Boniecki z katolickiego „Tygodnika Powszechnego” pyta, czy marsze i gromki śpiew „My chcemy Boga” przemieni zlaicyzowaną Europę i czy pragnienie Boga wyraża się w marszu?

Przyzwolenie PiS na takie zachowania budzi grozę i sprzeciw, bardzo szybko może wymknąć się spod kontroli i zagrozić bezpieczeństwu Polski oraz Polaków.

 • Patriotyzm

PiS podbijając bębenek rzekomego patriotyzmu chce wpoić Polakom, że ich wielkość wyrażać się powinna poprzez cierpienie oraz umieranie za ojczyznę i wraz z ojczyzną. Nawiązuje do hymnu, jaki napisał Ignacy Kraszewski dla szkoły rycerskiej w 1774 roku, który zaczyna się słowami ”Święta miłości kochanej ojczyzny” i kończy „Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać”. Patriotą według PiS jest tylko ten, kto wierny jest miejscu urodzenia, chrztu i pochowku. To Polak, który strzeże domu przed obcymi, słucha pana i plebana oraz gotów jest zginąć, gdy zajdzie taka potrzeba. To nie jest prawda, bo Polacy nie chcą być ubezwłasnowolnieni, chcą budować zdrowe i potrafiące się porozumieć społeczeństwo, w którym możliwy byłby ich rozwój. Kto tę prawdę odsłoni staje się zdrajcą, bo ta prawda może obudzić Polaków z obłędnego snu o narodowo-mesjańskiej wizji.

Napastliwa manipulacja patriotyzmem w wydaniu PiS prowadzi do podziału narodu na lepszy i gorszy sort oraz zmierza do odebrania prawa, do budowy demokracji opartej na praworządności i wolnościach obywatelskich.

 • Religia

Według ostatnich badań społecznych, w sondażu na temat obecności Kościoła w życiu publicznym i państwowym, 69% Polaków chce, aby państwo było świeckie, a aktywność religijna sprawą prywatną. Tylko 21% uważa, że Kościół powinien uczestniczyć w życiu publicznym i mieć wpływ na decyzje władzy państwowej. W dniu 23 października 2017, roku amerykański filozof umysłu badający procesy poznania i rozumienia, Daniel Clement Dennett, wystąpił z wykładem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uważa on, że wiara w istnienie wszechogarniającej, transcendentalnej mocy kontrolującej Wszechświat i całe zanurzone w nim życie jest możliwa i uzasadniona, jeżeli nazwie się ją grawitacją.

W Polsce, sojusz tronu i ołtarza przygotowuje się do zabrania Polakom wolności religijnej oraz narzucenia im własnych standardów światopoglądowych, moralnych, etycznych, kulturowych, prawnych….

 • Parlament

W polskim Sejmie i Senacie, zdominowanym przez PiS i jego przystawki polityczne, posłowie partii władzy sprowadzeni zostali do roli posłusznych marionetek. W tygodniku „Polityka”, z dnia 21 listopada 2017 roku, pojawił się rysunek przedstawiający Marka Kuchcińskiego siedzącego w fotelu marszałka Sejmu. W humorystycznej chmurce mówi: „Powtarzam: fakt, że możemy dziś w sposób nieskrępowany debatować w Sejmie o projektach ustaw, których w ogóle nie znamy, to najlepszy dowód, że w Polsce panuje niczym nieskrępowana wolność debatowania”. Tak funkcjonuje „dobra zmiana” w wydaniu PiS. Mając społeczeństwo w głębokiej pogardzie nie dopuszcza do dyskusji oraz porozumienia i „w nocnym trybie” wprowadza ustrojowe zmiany wbrew obowiązującej konstytucji.

Na porządku dziennym obrad parlamentarnych króluje postprawda. Posłowie partii władzy wiedzą, że na stanowiskach i przy apanażach przetrwają tylko wtedy, gdy będą posłusznie głosować oraz kłamać i oszukiwać.

 • Praworządność

W lipcu 2017 roku zdominowany przez PiS Sejm i zastraszony prezydent wywrócili konstytucyjny porządek oparty na trójpodziale władzy. W dniu 28 lipca 2017 roku, w Dzienniku Ustaw, poz. 1452, ogłoszone zostało nowe prawo o ustroju sądów powszechnych, oddając niezależne sądownictwo w ręce partii władzy. W ramach całkowitego upolitycznienia przez PiS polskiego wymiaru sprawiedliwości, w dniu 21 grudnia 2017 roku prezydent podpisał Ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Wbrew protestom i apelom intelektualistów oraz autorytetów prawa, prezydent Polski Andrzej Duda kolejny raz złamał konstytucję i pokazał „figę” Unii Europejskiej oraz Komisji Weneckiej. To awanturnictwo i katastrofa dla Polski i Polaków.

Zawłaszczenie sądownictwa, destabilizacja obrotu prawnego i funkcjonowania państwa prawa pozwoli partii władzy na rozstrzyganie, zgodnie z potrzebami partyjnymi, o ważności wyborów powszechnych.

 • Edukacja

Autorytaryzm PiS i jego brutalna ingerencja w kształtowanie światopoglądu Polaków staje się faktem. Obrona uczniów przed indoktrynacją ideologiczną oraz manipulowaniem historią Polski przez polityków jest nakazem chwili. Dr Arkadiusz Kierys, prezes Stowarzyszenia „Rojsty” i nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu postuluje wprowadzenie „klauzuli sumienia dla historyków”. Oczekuje od polskich nauczycieli, że w szkołach wszystkich szczebli będą uczyć i opowiadać o historii zgodnie z w wynikami badań naukowych, a nie w oparciu o teorie spiskowe lub wolę polityczną.

PiS manipuluje historią i gloryfikuje jednych kosztem drugich. Przemilczając informacje o przestępstwach popełnianych na Polakach przez Polaków buduje wbrew istniejącej prawdzie nową tożsamość narodową.

 • Media

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w dniu 11 grudnia 2017 roku ogłosiła, że na TVN SA, nadawcę programu TVN 24, nałożyła karę w wysokości 1 mln 479 tys. zł. Według KRRiT, redakcja programu TVN 24 w niewłaściwy sposób przedstawiała, relacjonowane na żywo, wydarzenia, jakie miały miejsce w Sejmie i przed Sejmem w dniach 16-18 grudnia 2016 roku.  Zarzucono telewizji prywatnej, która nie jest podporządkowana PiS, że propagowała działania sprzeczne z prawem i sprzyjała zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu państwa. W dniu 12 grudnia 2017 roku Departament Stanu USA oficjalnie ogłosił, że: „decyzja ta podważa wolność mediów w Polsce, wolne i niezależne media są niezbędne dla istnienia silnej demokracji”. Najstarsza i największa gazeta codzienna Stanów Zjednoczonych „The Washington Post” przyrównuje metody Kaczyńskiego do działań Putina.

PiS od dawna przygotowuje się do uderzenia w wolność słowa i przejęcia kontroli nad wszystkimi mediami w Polsce. Nic go nie powstrzyma i zrobi wszystko, aby tak się stało.

 • Europa

Przed wojną 1939 roku, konferansjer węgierskiego pochodzenia Fryderyk Jarossy (1890-1960) występując w warszawskim kabarecie „Qui Pro Quo” na pytanie, z którym sąsiadem Polska ma najlepsze stosunki polityczne odpowiedział: „Z Morzem Bałtyckim”. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk w dniu 19 listopada 2017 roku umieścił w Internecie wpis: „Alarm! Ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawisłości sądów, ataki na sektor pozarządowy i wolne media – strategia PiS czy plan Kremla? Zbyt podobne, by spać spokojnie”.

PiS konsekwentnie dąży do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. PiS stara się przekonać Polaków, że za destabilizację wewnętrzną i degradację międzynarodowej pozycji państwa winę ponosi UE, bo przeszkadza partii władzy we wprowadzeniu autorytarnych i antydemokratycznych rządów.

Jak przetrwać?

Masza Gessen, amerykańsko-rosyjska dziennikarka i aktywistka na rzec praw człowieka, wskazuje jak przetrwać w autokracji oraz zachować zdrowie psychiczne i szacunek dla samego siebie:

 1. Uwierz autokracie, on rzeczywiście mówi to co myśli.
 2. Nie daj się zwieść drobnym oznakom normalności.
 3. Nie miej złudzeń, instytucje demokratyczne cię nie uratują.
 4. Protestuj przeciwko temu co myśli, mówi i robi autokrata.
 5. Nie idź na żadne kompromisy, bo to zniszczy Twoją duszę.
 6. Pamiętaj o przyszłości, dyktatura nie będzie trwać wiecznie.

PiS opierając się na frustracjach i kompleksach ludu rządzi poprzez strach i wprowadza do polityki społecznej niepewność jutra. Partia władzy dzieląc Polaków na lepszych i gorszych, na zdrajców i patriotów destabilizuje Polskę. Trzeba obawiać się, że Polacy niebawem znajdą się tam gdzie już są Węgrzy Orbana, Turcy Erdogana i Rosjanie Putina.

Jednak nie należy wątpić i obojętnieć. Trzeba wierzyć w istnienie genu niezależności oraz wolności polskiego społeczeństwa. Tysiąc lat istnienia państwa polskiego wskazuje, że Polacy w większości nie nadają się do dyktatury.

 ANDRZEJ ZIENTARA

W wydaniu nr 194, styczeń 2018, ISSN 2300-6692 również

 1. IKEA W ŻAŁOBIE

  Zmarł Ingvar Kamprad
 2. LEKTURY DECYDENTA

  Prawda o Turcji
 3. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Pakistan, Afganistan z Chinami w tle
 4. POLSKA WĘGLEM STOI

  Lobby trzyma się mocno
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Trzeba mieć świadomość
 6. LEKTURY DECYDENTA

  Tajemnice stare i nowe
 7. DECYDENT POLIGLOTA

  Najwyższy stopień wtajemniczenia
 8. KU PAMIĘCI I ROZWADZE

  Polityczne fantasmagorie
 9. DECYDENT GLOBTROTER

  Mało znany, ciekawy kraj
 10. WSPÓLNE CZYTANIE

  Urwis o złotym sercu
 11. WIATR OD MORZA

  Pod Twoją obronę...
 12. PRAWA - WŁADZA - PROBLEMY

  Dyktatura nie będzie trwać wiecznie
 13. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Potop mętniactwa