Established 1999

POLITYKA DECYDENTA

4 wrzesień 2019

Życzliwy Polsce

O Austrii niewiele wie się w Polsce. W naszym kraju pamięta się, że Wiedeń był jednym z trzech zaborców, że po Anschlussie, Austria stała się częścią III Rzeszy. A po cesarzu Franciszku Józefie, najbardziej znanym politykiem był u nas kanclerz Bruno Kreisky.

Ta publikacja porusza sprawy, o których dotąd jedynie przebąkiwano. Autorka rozpoczyna swą książkę od przypomnienia sytuacji tego kraju po 1945 roku. Pisze, zwyczajem autorów zachodnich, „o wyzwoleniu Austrii”, a nie o jej pokonaniu, o utworzeniu Sojuszniczej Rady Kontroli, o przygotowaniach do zawarcia w 1955 roku Układu Państwowego, podkreśla fakt zastosowania łagodnej denazyfikacji wobec obywateli austriackich oraz lawirowania polityków austriackich w tej i w innych sprawach, co umożliwiała im różnica stanowisk wśród mocarstw okupacyjnych, a zwłaszcza niezdecydowanie ZSRR wobec statusu powojennej Austrii i samego Traktatu Państwowego, choć państwo to miało należeć do grona neutralnych państw bloku radzieckiego i brytyjskiego. W sumie, przyjęto stanowisko, że Austria stała się pierwszą ofiarą ekspansji III Rzeszy; umożliwiało to dość szybkie zakończenie okupacji i odmienne traktowanie Austrii, niż Niemiec.

Autorka wskazuje w pracy przesłanki istnienia wieczyście neutralnej Austrii, pierwsze stosunki powojennej Polski z jeszcze okupowaną Austrią. Zwraca uwagę fakt, że w stosunkach dwustronnych władze warszawskie akcentowały przede wszystkim sprawy gospodarcze i wymianę handlową, czytaj dostawy polskiego węgla do Austrii.

Bruno Kreisky: najpierw minister spraw zagranicznych, następnie kanclerz Austrii, nieustannie życzliwy Polsce i odwiedzający dość często nasz kraj, pilnujący, by świat nie kojarzył Austrii z Niemcami. W warunkach „zimnej wojny” i ówczesnej konfrontacji między Wschodem i Zachodem, umiarkowany wykonawca poleceń Waszyngtonu, trzymający Austrię poza NATO, a także poza Wspólnotami Europejskimi, czyli strażnik wieczystej neutralności Austrii.

Dobra passa w stosunkach polsko-austriackich trwała do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce: wprawdzie wówczas stosunki dwustronne zostały zawieszone, ale Kreisky nie krytykował publicznie ówczesnych władz polskich.

Interesujące jest, że mimo ówcześnie trudnego położenia Polski, Kreisky był nieustannym rzecznikiem pomocy dla naszego kraju. Niewykluczone, że ideą przewodnią takiego stanowiska była chęć uniknięcia strat poprzednich świadczeń i kredytów.

Cenną częścią książki jest przedstawienie różnych aspektów polityki Kreisky’ego w polskim dyskursie publicznym.

Jest to bardzo potrzebna publikacja, skutecznie wypełniająca istniejącą dotąd lukę na polskim rynku wydawniczym.

                                                                                              Jacek Potocki

Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska. „Bruno Kreisky. Polityka zagraniczna i dyplomacja wobec PRL (1959-1983)”, „Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego”, Łódź 2018

W wydaniu nr 214, wrzesień 2019, ISSN 2300-6692 również

 1. Z KRONIKI BYWALCA

  Fotografie Józefa Czechowicza
 2. PENSJA MINIMALNA

  Koniec zabawy
 3. KOBIETY DECYDENTA

  Aktorka totalna
 4. Z KRONIKI BYWALCA

  Piękna przestrzeń
 5. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Chłopiec inny niż wszyscy
 6. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Palma premiera Trudeau
 7. EKOLOGIA DECYDENTA

  Inna Warszawa
 8. THRILLER DECYDENTA

  Produkcja "nadludzi"
 9. W SALONIE IMR

  Czarnocin bije na głowę
 10. KOBIETY DECYDENTA

  Piękna konfidentka carskiej policji
 11. HISTORIA DECYDENTA

  Dyskretny urok angielskiej arystokracji
 12. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Po Iraku Iran?
 13. DECYDENT POLIGLOTA

  Czas na język niemiecki
 14. WIATR OD MORZA

  Elbląskie nawiedzenie
 15. POLITYKA DECYDENTA

  Życzliwy Polsce
 16. LEKTURY DECYDENTA

  Pierwszy krok na Księżycu
 17. WIATR OD MORZA

  Ciszej nad tą trumną...
 18. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Unieść się honorem