Established 1999

POLITYKA DECYDENTA

15 luty 2021

To nie tylko fabryka świata

W ostatnich latach następuje budowa potęgi Chin na arenie międzynarodowej. Właściwie jest to odbudowa potęgi Chin, poprzez głęboką modernizację kraju oraz otwarcie na świat.

Chiny powoli odzyskują pozycję światowego mocarstwa. Robią to w oparciu o najnowsze badania naukowe. Książka jest zbiorem artykułów polskich politologów, znawców Chin. Artykuł pierwszy jest poświęcony konferencji prasowej ministra spraw zagranicznych ChRL, Wang Yi w dniu 8 marca 2018 roku, w czasie której minister przedstawił główne kierunki polityki zagranicznej tego państwa. Powiedział on o chińskiej agendzie dyplomatycznej na 2018 rok, o relacjach Chin z innymi państwami, w tym z USA zaznaczając, że Chiny nie chcą zastąpić USA, jako głównego supermocarstwa w świecie. Że Chiny i USA powinny dążyć do współpracy, podobnie jak Chiny i Rosja, wspomniał też o poprawie stosunków z Indiami.

Wiele słów padło w czasie konferencji o relacjach Chin z organizacjami międzynarodowymi i poszczególnymi regionami. Minister wspomniał o dążeniu ChRL do pełnej liberalizacji handlu, zwłaszcza w rejonie Azji i Pacyfiku, powiedział o konstruktywnej współpracy Chin z Pakistanem, a głoszone przez Zachód od lat „zagrożenie chińskie” uznał za wymysł w świetle danych, że Chiny doprowadziły do redukcji 70% ubóstwa w świecie. Powtórzył zasady polityki zagranicznej ChRL, w pełni zgodne z prawem międzynarodowym.

Wypowiedź ministra Wanga potwierdza obraz Chin, jako „wielkiego, odpowiedzialnego państwa”. Artykuł o strategicznym partnerstwie chińsko-rosyjskim w sektorze energetycznym koncentruje się na „bezpiecznym przesyle” energii, z uwagi na bliskość geograficzną obu państw, który to przesył nie może być zagrożony przez państwa trzecie. Stąd Rosja jest największym dostawcą ropy naftowej dla Chin i wzajemne stosunki będą się pogłębiać.

Rola Gazpromu  i współpraca chińsko-rosyjska w Arktyce to dalsze tematy, związane z tą kwestią, a w perspektywie rysuje się możliwość przesyłania gazu z Rosji do Korei Południowej.

Autor kolejnego artykułu koncentruje się na dość intensywnych stosunkach Chin z państwami Bałkanów Zachodnich; Chiny mają na widoku głównie państwa Europy Środkowo-Wschodniej, które są dość rozwinięte ekonomicznie i są członkami Unii Europejskiej, podczas gdy państwa Bałkanów Zachodnich przez długie lata były w niewielkim zainteresowaniu Chin, jako państwa mało znaczące.

Następne tematy w zbiorze obejmują politykę Chin wobec Rwandy w aspekcie chińskich inwestycji i partnerstwa w sferze rolnej, wybrane zagadnienia kwestii Tybetu w stosunkach Chin z Czechami, lingwistykę chińskiej decyzji o ukaraniu oraz aspekty chińskiej polityki kulturalnej i oświatowej. Niektóre zagadnienia, z punktu widzenia zainteresowań polskiego czytelnika, można uznać za nieco marginesowe: Indonezja czy Bhutan.

Książka jest bardzo „na czasie”, zarówno bowiem Zachód jak i Wschód interesują się niebywałym wzrostem potęgi Chin w ostatnich latach.

                                                                                              Jacek Potocki

Joanna Marszałek-Kawa, Krzysztof Zamasz (red.) „Chiny z perspektywy XXI wieku.” Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń 2019, str. 220

W wydaniu nr 231, luty 2021, ISSN 2300-6692 również

 1. WIERSZOWNIA DECYDENTA

  Polityka i narty
 2. ALBA LACH HERITAGE

  Jak Polak ze Szkotem...
 3. KRYMINAŁ DECYDENTA

  Samobójczy happy end
 4. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  USA obawiają się Chin
 5. POWIEŚĆ DECYDENTA

  Bohaterowie "po przejściach"
 6. HISTORIA DECYDENTA

  Szkoła
 7. POLITYKA DECYDENTA

  To nie tylko fabryka świata
 8. WIATR OD MORZA

  Atestacja stanowisk
 9. OPOWIADANIE

  Nosorożec
 10. SZKOŁA DECYDENTA

  "Znów za rok matura..."
 11. ANGLIK IN POLAND

  Takie były początki
 12. KSIĘGARNIA DECYDENTA

  Same bestsellery...
 13. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  GROM i jego ludzie
 14. POLITYKA DECYDENTA

  Czy to była Targowica?
 15. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Potrzeba dystansu
 16. LEKTURY DECYDENTA

  O Polakach i o Niemcach
 17. OPOWIADANIE

  Pies
 18. KRYMINAŁ DECYDENTA

  Trudno się oderwać
 19. WIATR OD MORZA

  Ach, ten luty
 20. EWOLUCJA MORALNOŚCI

  Nokaut przez trawers
 21. HISTORIA DECYDENTA

  Niechętni krucjatom