Established 1999

LEKTURY DECYDENTA

26 lipca 2016

Magia szkicu

Bozzetto to szkic. W tej książce chodzi o szkic fresku „Sąd Ostateczny”, jaki na zlecenie Papieża Pawła III wykonał Michał Anioł.

Fresk znalazł swe godne miejsce w Kaplicy Sykstyńskiej, natomiast szkic zniknął. A szkic miał pewne zdolności nadprzyrodzone: żył jakimś wewnętrznym życiem i wpływał na przebieg wydarzeń i losy ludzi.

Żywa akcja tej interesującej powieści to wyścig o zdobycie szkicu między mecenasem artystów Hansem Albertem Bilgrinem, a supertajną organizacją, zrzeszającą byłych hitlerowców. Pierwszy chce oddać szkic Watykanowi, organizacja zaś pragnie wykorzystać moc szkicu, by podbić świat pod wodzą wskrzeszonego Adolfa Hitlera, bądź jego godnego następcy. Ten walor może nadać aktualnemu szefowi organizacji tylko ów magiczny szkic, ale najpierw trzeba ten szkic odnaleźć. I obie strony go szukają, nie przebierając w środkach: Bilgrin wydaje na odnalezienie szkicu masę pieniędzy, z kolei organizacja nie waha się likwidować ludzi, którzy mogą coś wiedzieć o szkicu, a zwłaszcza zbyt dużo ujawnić osobom niepożądanym.

Powieść kończy się happy endem, jednakże nie to jest jej niekwestionowanym walorem, ale przedstawiony na jej kartach problem władzy, wpływów i braku jakichkolwiek skrupułów, by je zdobyć. Jest to właściwie powieść sensacyjna o znamionach powieści politycznej, choć autorzy usiłują nadać jej charakter powieści historycznej, mimo że jej akcja toczy się w roku 2012-2013.

Ale wątek historyczny sam jest bardzo interesujący: czytelnik dowiaduje się o bezbłędnie funkcjonującym mechanizmie grabieży dzieł sztuki przez hitlerowców, czym instytucjonalnie zajmował się specjalny sztab, powołany przez Alfreda Rosenberga. Rosenberg uważał, że bozzetto w rękach Hitlera zniszczy wszystkich nieprzyjaciół III Rzeszy. I ta legenda poszła w lud. Ale zgodnie z tajnym zapisem, właścicielem bozzetta powinien zostać ktoś z carskiej rodziny Romanowów i jeden z bohaterów powieści, Luger, właśnie nosi geny Romanowów. Ale i on ginie z ręki mordercy z organizacji b. hitlerowców.

Próba wskrzeszenia Adolfa Hitlera za pomocą czarnej magii czy zjazd byłych hitlerowców w marcu 2013 roku w Dreźnie, by omówić sposoby opanowania świata, budując Czwartą Rzeszę, to dalsze, intrygujące fragmenty książki. Przy okazji autorzy przypominają czytelnikom, że wielu zbrodniarzy hitlerowskich uniknęło zasłużonej kary dzięki Amerykanom, głównie CIA, którzy pomogli im uciec z Niemiec. To ówczesny szef CIA, Allen Dulles, już w 1945 roku osobiście zaplanował operację „Sunrise”, w ramach której amerykańskie służby współpracowały ze zbrodniczą hitlerowską elitą.

Ale szczególnie uderzający jest raczej przeszmuglowany, niż wyraźny następujący akcent: „Czwarta Rzesza będzie możliwa dzięki zakrojonej na szeroką skalę kooperacji gospodarczej w europejskiej wspólnocie!”

Jakie to ma odniesienie do obecnej sytuacji w Europie? Czy do tego potrzebny jest, mający moc magiczną, szkic Michała Anioła?

Intrygująca, wręcz pasjonująca książka.

                                                                                              Jacek Potocki

Hermann Alexander Beyeler, Gerd J. Schneeweis „ Bozzetto: Klątwa”. Tłum. Marian Leon Kalinowski. Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 2016

W wydaniu nr 176, lipiec 2016, ISSN 2300-6692 również

 1. USA: DWOJE KANDYDATÓW

  Walka o najważniejszą w świecie prezydenturę
 2. DEMOKRACI WYBRALI

  Hillary Clinton - First Mrs. President?
 3. DEMOKRACI W FILADELFII

  Apel o partyjną jedność
 4. LEKTURY DECYDENTA

  Magia szkicu
 5. I CO TERAZ?

  Amerykańskie wybory - kolej na demokratów...
 6. I CO TERAZ?

  Trump - ma co chciał
 7. KACZYŃSKI O POLSCE

  Droga do jedynowładztwa
 8. I CO TERAZ?

  Erdogan rozdaje karty
 9. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Sułtan to miał klawe życie...
 10. A PROPOS...

  ...rwetesu w GOP
 11. WIATR OD MORZA

  Czy kiedykolwie dojrzejemy
 12. A PROPOS

  Nicea, czwartek wieczór
 13. I CO TERAZ?

  Wiadomo...
 14. WIATR OD MORZA

  Pochwała Macierewicza
 15. LEKTURY DECYDENTA

  Czytać, jak to łatwo powiedzieć
 16. HAJOTY PRESS CLUB

  Wianków strojenie
 17. Z KRONIKI BYWALCA

  Co robi Rosja
 18. I CO TERAZ?

  Powrót do przeszłości
 19. PODRÓŻE DECYDENTA

  W Krainie Rumianku
 20. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Mordujące państwo
 21. A PROPOS...

  ...warszawskiego szczytu NATO i bezpieczeństwa "wschodniej flanki"
 22. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Chińczyki trzymają się mocno...
 23. I CO TERAZ?

  Bringo...
 24. RADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  Krytycznie o prawie według PiS
 25. LEKTURY DECYDENTA

  Wierny Adolfowi do dzisiaj
 26. W OPARACH WIZERUNKU

  Celebrytyzm i celebrytyzacja
 27. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Polak-Anglik dwa mohery