Established 1999

LEKTURY DECYDENTA

17 styczeń 2022

Państwo w zapaści

Jest to zbiór felietonów znanego filozofa polityki, zmarłego w 2020 roku.

Na kartach książki pojawiają się znane nazwiska historyczne, choć autor wiele pisze o polityce współczesnej Polski, w tym o polityce PiS-u. Jest ona dla Króla nie do zniesienia, zwłaszcza w aspekcie polityki historycznej, stosunku do LGBT.

Autor znał dobrze braci Kaczyńskich, stąd on akurat może powiedzieć „są barbarzyńcy koło nas, wśród nas, w nas… na przykład w naszych kolegach Kaczyńskich”.

Rozdziały wstępne, to opis bogatego życia tego profesora filozofii polityki, który zadaje sobie i innym pytanie o sens i pytanie o prawdę. Autor pisze o kryzysie kultury europejskiej, podaje odpowiednie dzieła na poparcie swoich tez, pisze o niszczącej roli wojny i o zagrożeniu ze strony bolszewizmu i nazizmu, zastanawiając się nad pochodzeniem obu rodzajów polityki. Zastanawia się również nad milczeniem świata, w przypadku zbrodni bolszewizmu, popełnianych przez ów ruch na własnym narodzie. Podobnie, bezruch i bierność to reakcje na faszyzm, którego istoty dopatrywano w wątkach nietzscheańskich i upodobanie do woli, siły i ruchu. Zwłaszcza te elementy widzieli ludzie młodzi. Dzisiaj można powiedzieć, że była to odmowa milczenia, z powodu skłonności ludzi do lenistwa.

Rola Kościoła we współczesnym świecie, choć dom Króla był domem ateistycznym. Dzisiaj powoli świat Kościoła znika ze świata rzeczywistego, choć nie znika świat wiary. Episkopaty całego świata nie zdają sobie z tego jeszcze sprawy i nadal produkują puste słowa, koncentrując się na sprawach poza wiarą, do których to spraw ów episkopat został powołany i orzeka autorytatywnie oraz uczy, jak urządzać świat społeczny i pośrednio, polityczny, a katolicka nauka społeczna dała episkopatom fałszywe mniemanie, że mają gotową odpowiedź na problemy świata współczesnego. Kościół znika, gdyż stracił teologię. Wychodzi on z fałszywego mniemania, że świat trwa niezmienny. A ludzka rzeczywistość się przecież zmieniła.

Autor pisze o banalizacji zła we współczesnym świecie. Wspomina politykę premiera Wielkiej Brytanii, Neville’a Chamberlaina, który wprawdzie Hitlerowi nie wierzył, ale pojechał do Monachium, gdzie zniewolona została Czechosłowacja. Walki aliantów na Wschodzie, po napaści Hitlera na ZSRR. Churchill, i inni alianci, nienawidził ZSRR, ale bardziej nienawidził Hitlera, a ZSRR bardzo potrzebował do walki z niemiecką agresją.

Ważną częścią książki są „Notatki”, które w sporej części zawierają uwagi autora w odniesieniu do Polski. Są to krótkie uwagi, prowadzone przez autora od 5 kwietnia 2020 roku do 25 października 2020 roku. Głównie dotyczą one postawy i polityki obozu władzy. Autor wzywa do podejmowania kluczowych decyzji przez mały, kompetentny sztab kryzysowy, nie zaś przez polityków, którzy nikogo nie proszą o żadną radę. A zupełnie samodzielni politycy stanowią przecież tzw. autorytarne zagrożenie.

Autor stara się wyjaśnić pojęcie demokracji. Pyta siebie i czytelników o znaczenie polityki rozdawnictwa, o czasach pandemii, o Unię Europejską, o „Solidarność”. Wymienia również pożądane cechy w polityce: brak kłamstwa i zobojętnienia, brak strachu. Wyjaśnia pojęcie nieposłuszeństwa obywatelskiego. Ostatnio mamy w Polsce do czynienia ze zmanipulowanymi przez władze informacjami. Padają znane nazwiska polityków. A sytuacja w naszym kraju jest beznadziejna, czyli jest to dno, a państwo jest w stanie gnicia czyli zapaści. Wyjaśnia istotę suwerenności w powiązaniu z UE, co ostatnio często podnoszą pewni politycy obozu władzy. Jako lekarstwo mogą służyć cnoty: odwaga czyli dzielność, wierność, uczciwość, mądrość, empatia. Ważna jest też intuicja, stanowczość i konsekwencja i wolność wyboru. Podobnie, równość, dla której ogromne znaczenie ma edukacja, która wprowadza równość szans. Niemało miejsca zajmuje w książce krytyka obozu władzy: brak ideologii, której brak jest też opozycji, brak uczciwości czyli niedotrzymywanie złożonych obietnic. Wreszcie, wyjaśnienie terminu „nowa demokracja”.

Książka ta wyjaśnia szereg terminów, które są charakterystyczne jak też i jeszcze obce obozowi władzy. A ten zbiór  jest bardzo aktualnym opisem sytuacji w naszym kraju.

                                                                                              Jacek Potocki

Marcin Król, „Pakuję walizkę”. Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 2021, s. 229

W wydaniu nr 242, styczeń 2022, ISSN 2300-6692 również

 1. ŻYWOTY DECYDENTA

  Prawdziwy św. Mikołaj
 2. HISTORIA DECYDENTA

  Jedwabne
 3. WIATR OD MORZA

  Suskie inicjatywy
 4. DECYDENT GLOBTROTER

  Daleki kraj
 5. HISTORIA DECYDENTA

  Teorie spiskowe
 6. WIERSZOWNIA DECYDENTA

  Polskie Radio 2022
 7. BEZPŁATNA BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Wypożycz i zwróć albo nie zwracaj
 8. NOTATKI DO DNI PAMIĘCI

  Nasze dumy eksportowe
 9. HISTORIA DECYDENTA

  Wpływowy ród
 10. LEKTURY DECYDENTA

  Państwo w zapaści
 11. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Pedofilia
 12. CZY DECYDENT MOŻE ZNIKNĄĆ?

  DECYDENT reaktywacja
 13. HISTORIA DECYDENTA

  Uratowali Anglię
 14. WIATR OD MORZA

  Zamiast raphacholinu
 15. DECYDENT GLOBTROTER

  Trudna wyprawa
 16. LEKTURY DECYDENTA

  Dość trudna powieść
 17. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Reparacje od Niemiec
 18. ALBA LACH HERITAGE

  Szpital im. Paderewskiego
 19. HISTORIA DECYDENTA

  Królewski Kraków
 20. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Dr Jekyll i Mr Hyde
 21. WIATR OD MORZA

  Polska mądrość...