Established 1999

LEKTURY DECYDENTA

16 lipiec 2021

Trudne lata

Książka jest szkicem portretu Sejmu Ustawodawczego, w związku ze 100-leciem rozpoczęcia obrad tego organu odrodzonego Państwa Polskiego po 123 latach rozbiorów.

Polska nie miała wówczas ani uznania międzynarodowego, ani uznanych granic. Mocarstwa zwycięskie uznawały Komitet Narodowy Polski pod przewodnictwem Romana Dmowskiego za jedynego reprezentanta Państwa Polskiego, natomiast Józef Piłsudski, związany w przeszłości z państwami centralnymi, nie cieszył się zaufaniem Ententy.

W książce poświęcono sporo miejsca wyborom do Sejmu Ustawodawczego, pełnym agresji politycznej zwalczających się ugrupowań, która dominowała w czasie całego jego  funkcjonowania, a których wielkim przegranym były środowiska lewicowe; miejsca w Sejmie zdobyła jedynie PPS z Moraczewskim i Niedziałkowskim na czele.

Obrady Sejmu to stała rywalizacja między obozem narodowym a piłsudczykami, głównie na tle polityki międzynarodowej: czy Polska ma być inkorporacją czy federacją. Głównym celem posłów było przygotowanie konstytucji, zwanej potem Konstytucją Marcową, ale oprócz tego Sejm przeprowadził niemało reform, stworzył armię i doprowadził do ustalenia granic RP.

Kolejny rozdział książki, to omówienie głównych tematów kampanii wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, kampanii pełnej ataków, wymierzonych w konkurentów politycznych. Główną w niej rolę i aktywność odgrywały środowiska prawicowe, a zwłaszcza endecja, które podnosiły zagrożenia, czyhające na RP, zarówno ze strony Niemców, Żydów jak i bolszewików. Potrzebne było jakieś państwo zachodnie, popierające RP i tu liczono na Francję. Tę ewentualną pomoc uzależniano od istnienia rządu polskiego, który potrafi okiełznać anarchię.

W wyborach silne były ugrupowania chłopskie; o miejsce w Sejmie skutecznie walczyły też mniejszości narodowe. Zarówno lewica jak i mniejszości wzywały do bojkotu wyborów, ale wyborcy zignorowali te wezwania. W książce przedstawiono postać Ferdynanda Radziwiłła, marszałka seniora Sejmu Ustawodawczego, organu nie istniejącego w czasach przedrozbiorowych. Jednakże nie odebrał on ślubowania od posłów, a jego pozycja polityczna była dość krucha, ponieważ pochodził z Wielkopolski, a tam wybory zostały przeprowadzone dopiero 1 czerwca 1919 roku, natomiast on w tych wyborach udziału nie wziął i jego mandat wygasł.

Omówiono w pracy również Tymczasowy Regulamin Sejmu Ustawodawczego i jego późniejsze zmiany, przyjęte przez Konwent Seniorów, a przedłożone przez rząd. Część przepisów, dzisiaj byśmy powiedzieli, o charakterze biurokratycznym, konwent odrzucił. Szereg przepisów było jednak niezbyt precyzyjnych i miały być one zweryfikowane dopiero w praktyce. Przedstawiono w regulaminie kierownictwo Sejmu, Komisje oraz dość lakonicznie sprecyzowano prawa i obowiązki posłów. Poprawki dotyczyły głównie  możliwości trzeciego czytania ustaw, uposażeń posłów.

W książce przedstawiono też omówienie obrad Sejmu w prasie endeckiej i socjalistycznej. Obie siły przedstawiły swe oczekiwania wobec Sejmu; oba ugrupowania liczyły na to, że Sejm będzie kontynuatorem Sejmu Wielkiego i przeprowadzi ważne reformy. Autorka tej części książki omawia generalnie prasę w II RP wskazując na intencje endeków i socjalistów: oba ugrupowania dezawuowały przeciwników, co dobitnie wskazywało na brak jedności w Sejmie.

Sporo miejsca poświęcono wojnie polsko-bolszewickiej, a zwłaszcza stanowisku, jakie w Sejmie zajęły poszczególne ugrupowania. Większość polityków uważała, że Polska na wschodzie nie uzyska granic drogą pokojową. Ale skrajna lewica PPS uważała, że ogólnoeuropejska rewolucja umożliwi odzyskanie granic „pokojowo”, natomiast PSL-Lewica sygnalizowała zaborczość Rosji, która stanowi stałe zagrożenie dla Polski. Podejścia federacyjne i inkorporacyjne ignorowały aspiracje narodowościowe Ukraińców, Litwinów i Białorusinów. W książce jest mowa o współpracy Piłsudskiego z Ukrainą i o odgłosach tej współpracy w Sejmie Ustawodawczym, choćby w postaci powołania posłów do Rady Obrony Państwa i w postaci roli tego organu.

W książce przedstawiono stosunki gospodarcze polsko-francuskie na forum Sejmu. Ale nie tylko… Francja, generalnie, zwlekała z podpisaniem układu politycznego z Polską, który to układ został podpisany dopiero 19 lutego 1921 roku, a Francja w zamian domagała się od Polski ustępstw gospodarczych.

W jednym z rozdziałów książki jest mowa o ankiecie w sprawie Konstytucji RP z 1919 roku i o innych projektach konstytucji. (Pytania ankiety i rozwiązania konstytucyjne). Omówiono też niektóre zagadnienia, dyskutowane w Sejmie, jak np. państwowa pomoc ludziom nauki, a także sposób nauczania o pracy Sejmu z wykorzystaniem współczesnych środków przekazu.

Przedstawione zostały również sylwetki niektórych posłów: Antoniego Matakiewicza, Adama Cieśli czy Leona Misiołka (na uwagę zasługują zdjęcia z archiwum tego ostatniego). Interesującym elementem książki jest „Terminarz posiedzeń i główne tematy Sejmu Ustawodawczego 1919-1922”.

Bardzo interesująca i ważna książka o pracach Sejmu Ustawodawczego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, po 123 latach rozbiorów.

                                                                                              Jacek Potocki

Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow, Jan Żaryn (red. naukowa), „Fundamenty Niepodległej. Sejm Ustawodawczy (1919-1922”, Wydawnictwo  „Adam Marszałek”, Toruń 2020, s. 574

W wydaniu nr 236, lipiec 2021, ISSN 2300-6692 również

 1. DECYDENT SPRZEDAJE

  Biurka i szafy
 2. LEKTURY DECYDENTA

  Ustawa 447 - zagrożenie
 3. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Sąsiedzi i sojusznicy
 4. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Arystokrata polskiej rozrywki
 5. RELIGIA DECYDENTA

  To może być ostatni papież Zachodu
 6. LEKTURY DECYDENTA

  Trudne lata
 7. WIATR OD MORZA

  Wyciskacz łez i nie tylko
 8. WIERSZOWNIA DECYDENTA

  Cnoty za płoty
 9. THRILLER DECYDENTA

  Intryga i miłość
 10. ALBA LACH HERITAGE

  Mistrz Ignacy Tłoczyński
 11. LEKTURY DECYDENTA

  Co nas czeka?
 12. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Niepodłączony telefon
 13. DECYDENT GLOBTROTER

  Dwa piękne i bogate kraje
 14. GÓRALKI NA WAKACJACH

  Pyszna radość
 15. WIATR OD MORZA

  Drugi potop szwedzki
 16. SHERLOCK HOLMES WRACA

  Za sprawą Anthony`ego Horowitza